182 obserwujących
875 notek
1796k odsłon
1430 odsłon

Teorie fizyki nie-empirycznie wiarygodne

Wykop Skomentuj49


                     Od   XVII  wieku  fizyka  różni sie od   matematyki  tym  ,  że  jej teorie muszą być  potwierdzone  eksperymentalnie,doświadczalnie.Nie  każde  zdanie  teorii  fizycznej musi podlegać   testowi   empirycznemu,ale głównie  te zdania,które przewidują nowe zjawiska, lub nowe  prawa,czyli  hipotezy  szczegółowe,wynikające logicznie  z   teorii..

Telegraficznie przypomnę,że  metodologię empiryzmu  nauk przyrodniczych[w tym fizyki]opracował i  rozpowszechnił  Francis  Bacon[1561-1626],a współczesne naukoznawstwo istotne  jej  idee - podtrzymuje.

Ta   różnica  między  matematyką, a fizyką,  w  ostatnim  półwieczu    uległa  jednak  rozmyciu,  lub  wręcz  zatarciu  i  likwidacji w praktyce  badawczej fizyki  i  astronomii.  Fizyka   współczesna     na  przykład, została "obdarowana" teorią  strun ,która  jest  głoszona  jako  teoria  fizyczna, chociaż " żadne  jej  zdanie  nie  ma  empirycznego  potwierdzenia"[1].

       Podobnie  jest  z  teoriami:   supersymetrii ,  p-lub D-bran,M-teoriami i  na  koniec z  czymś  prawdziwie  szokującym o  dziwnej  nazwie   "  krajobraz  teorii strun",  czyli  z  hipotezą istnienia 10^500 teorii  strun ![ zob.loc.cit.str.149-219].

Równolegle,w  tym  samym czasie,  przeniesiono  do  kosmologii  teorię cząstek  elementarnych[tak  zwany Model  Standardowy  cząstek  elementarnych] i  formułuje  się zdania  twierdzące o powstaniu  i  ewoucji  wszechświata,które to  zdania,albo mają  dyskusyjne  potwierdzenie  w danych  obserwacyjnych, albo   nie mają  żadnego potwierdzenia  obserwacyjnego.

Omówienie  kosmologii współczesnej  przez Penrose'a  jest   zatytułowane:   "Fantazja"[lok.cit.str.369-559] i  modele  kosmologiczne[których jest multum]  najcześciej  są określane jako  "szalone" .Wystarczy  przyjrzeć  się  bliżej  teoriom multiverse.

 Pierwsza   przedstawiona  przez  Hugh Everett III  w  manuskrypcie  opublikowanym  w  1955  roku [2] wprowadza pojęcie rzeczywistej funkcji  falowej  wszechświata,która  nie podlega kolapsowi,lecz  każdy akt  pomiaru/obserwacji powoduje  jej  rozszczepienie  na  nieskończenie wiele  funkcji  falowych  światów  równoległych  w  czasie.

Według  tej  teorii wszystkie możliwe alternatywne  historie i przyszłe ewolucje są realizowane w równoległych w czasie  do  naszego  i odrębnych  -   wszechświatach.Wieloświat kwantowej  kosmologii , nie  ma  żadnego odniesienia  do danych  obserwacyjnych.  

Druga  teoria  wieloświata [obydwie  mają  liczne  modyfikacje] powstała  na  gruncie  Ogólnej  Teorii  Względnosci  i  wykorzystuje pojęcie "czarnych  dziur"  wynikające  z  rozwiązania  Schwartschilda równania Einsteina,  oraz osobliwość  początkową  wszechświata zwaną  Big Bangiem [BB-Wielki  Wybuch].

W  teorii  tej,  kazda czarna  dziura rodzi  z  upływem  czasu nowy wszechświat,przez   eksplozję  jej  centralnej osobliwości[ A.Linde,L.Smolin] i wieloświat  ma  strukturę  nieskończonej  sieci  multiplikatywnej .Przy  spotkaniu czarnej  dziury  z białą dziurą, może  pojawić się  tunel  czasoprzestrzenny[wormhole J.Wheelera], przez który można  przeprowadzić przestrzennopodobną  linię  świata dowolnego obiektu  fizycznego w  nieskończenie  małym  przedziale  czasu[znikapojęcie prędkości]. 

Nikodem  Poplawski[z  pochodzenia  Polak]na  uniwersytecie  New  Haven,wykorzystując ogólną  teorię  wzgędności  Einsteina-Cartana,według której czasoprzestrzeń   tylko ma krzywiznę, wprowadził  do niej   efekt  skręcenia [ torsion]  i w  ten  sposób  grawitacja ,stała  się  jakby podwójnie zgeometryzowana [3]. 

Niestety,grawitacyjna  składowa skręcenia ma  wartość  znaczącą dopiero  przy olbrzymiej gęstości   materii  istniejącej  w  centrach  czarnych  dziur,lub  w  osobliwości  początkowej  wszechświata[czyli nie  jest  empirycznie  wykrywalna ]  i  skutkuje  pojawieniem  się  siły  odpychającej,pod  wpywem  której  kolaps grawitacyjny  zamienia  się  w eksplozję,dając początek nowemu, zamkniętemu wszechświatowi po drugiej stronie horyzontu zdarzeń,a czarna  dziura staje  się tunelem  czasoprzestrzennym  łączącym  stary  wszechświat  z  nowym. 

Wszystkie wersje  i odmiany teorii  wieloświata nie mają  jakichkolwiek  referentów  obserwacyjno-empirycznych,  są  czystymi  strukturami  matematycznymi,wobec  czego  Max  Tegmark  wystąpił  z tezą  ontologiczną,iż każdy wszechświat  jest strukturą  matematyczną[4], a  skoro  jest  nieskończenie  wiele   struktur matematycznych,tym  samym  ,istnieje  nieskończenie wiele  wszechświatów.Ciekawe  dlaczego Tegmark ma takie kabaretowe   rozumienie  matematyki. 

Powyżej  opisana sytuacja  wzbudziła zainteresowanie  metodologów  fizyki i  doprowadziła do  wybuchu  dyskusji  na  temat  związków  teorii  fizyki  z rzeczywistością  empiryczną. Zainicjował  ją   Richard  Dawid -doktor fizyki  teoretycznej i  filozof nauki uniwersytetu  wiedeńskiego- aktualnie  wykładowca na  uniwersytecie w  Sztokhomie  pracą [5],w  której  otwarcie  ogłosił,  iż teoria  strun  narusza  paradygmat  metodologii testowalności  empirycznej  teorii  fizyki,dodając od siebie ,że  może  to  być  początek  nie-empirycznego  potwierdzania prawdziwości  teorii  fizyki.

Wykop Skomentuj49
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie