188 obserwujących
897 notek
1859k odsłon
819 odsłon

Chrońmy nasze dzieci

Wykop Skomentuj71

                                                       

Jest to apel do mieszkańców Warszawy,rodziców dzieci w wieku z przedziału lat 4- 16

czyli:  przedszkolaków,uczniów szkoły podstawowej i pierwszych dwóch lat szkoły średniej.

Chodzi o obronę i ochronę naszych dzieci przed przestępczą działalnością władz samorządu stolicy kraju, polegającą na wprowadzaniu do tych placówek wychowawczo-oświatowych, programów wychowawczych i edukacyjnych,  oraz zajęć lekcyjnych według tych programów, bez zgody Ministerstwa Oświaty, oraz zatrudnianiem w tych placówkach osób nie posiadających formalnych uprawnień pedagogiczno-wytchowawczych do realizacji zajęć wychowawczych z dziećmi według tych programów.

Użyłem powyżej określenia "przestępcza działalność władz samorządu stolicy " dlatego , że :

- samorząd nie ma prawa wprowadzania do wymienionych placówek wychowawczo-oświatowych jakich kolwiek programów (oraz zajęć) wychowawczo-edukacyjnych

- samorząd przy zatrudnianiu nauczycieli i wychowawców do realizacji jego programów wychowania łamie przepisy MO o kwalifikacjach zawodowych realizatorów tych programów

- wprowadzone przez samorząd programy wychowawczo-edukacyjne są :

1. niezgodne z psychologią rowojową,czyli szkodzą zdrowiu dziecka

2.przedstawiają zbrodniczą filozofię człowieka uniemożliwiającą dziecku w wieku dojrzałym bycie autentycznym rodzicem

3. są dla rodziców- części mieszkańców stolicy - sprzeczne z ich rodzinno-domowym programem wychowania dziecka,co narusza Konstytucję RP.

Przestępcza działalność władz samorządu stolicy, spotkała się z publiczną, negatywną oceną, w postaci obfitej publicystki społecznej nie tylko mediów reprezentujących wspólnoty religijne i kulturalno-obyczajowe.Jednak tylko słowa-moim zdaniem- są bezsilne, wobec działań praktycznych władz samorządu stolicy.

Oświadczenie prezydenta miasta jest dowodem, że mamy do czynienia z wprowadzaniem (nakazami administracyjnymi ) do wymienionych typów placówek oświatowych , treści i metod wychowania dzieci deprawujacych je moralnie i umysłowo.Potrzebne jest więc nie krytykowanie czy opiniowanie działań władz samorządu stolicy ,lecz natychmiastowe wstrzymanie tych działań i ukaranie sądowo-prawne.Działania komitetów rodzicielskich placówek wychowawczo-oświatowych mogą mieć takie na przykład akty realizacyjne:

A. Zgłoszenie do prokuratury stołecznej informacji o tym, że oświadczenie prezydenta zawiera grożby pod adresem mieszkańców stolicy za posiadanie własnych poglądów na temat działalności oświatowej samorządu stolicy.

B.Zawiadomienie Ministerstwa Oświaty o tym,Rodzice że władze samorządu stolicy wprowadziły obowiązkowo do podległych im placówek (wymienionych wyżej) programy wychowawczo-edukacyjne bez zgody MO,z żądaniem uniważnienia tego przez MO.

C. Pismo do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie aktualnych działań władz samorządu stolicy ograniczających prawa rodziców co do treści i metod wychowania własnych dzieci.

D.Pismo rodziców będących we wspólnotach religijnych do kiwerownictwa duchowego danej wspólnoty zprosbą o przeciwstawieniesięwładzom samorządu stolicy w procederze przymusowej indoktrynacji dzieci ideologią zbrodniczą o naturze człowieka. Na przykład katolicy kierują pismo do Episkopatu Polski ze skargą na kard.K.Nycza ,metropolitę warszawskiego,który milczy i nie przeciwstawia się władzom samorządu w deprawacji moralnej dzieci z rodzin katolickich.

Nie ograniczam form i metd wstrzymania działań władz samorządu stolicy i ukarania ich za dotychczasowe,do przedstawionych powyżej, jedynie alarmuję i ostrzegam:

 jeśli nie spowodujecie odsunięcie aktualnych władz samorządu stolicy od nielegalnej akcji w przedszkolach,szkołach podstawowych i pierwszych klasach szkoły średniej deprawacji waszych dzieci, to za 10-20 lat przerazi was śmiertelnie obraz życia waszej córki lub syna.

Wykop Skomentuj71
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo