Publikacje Gazety Polskiej Publikacje Gazety Polskiej
2106
BLOG

Tusk szykuje wojsko na 11 listopada

Publikacje Gazety Polskiej Publikacje Gazety Polskiej Polityka Obserwuj notkę 9

Donald Tusk skierował do MSW projekt zarządzenia przewidujący „użycie 11 listopada żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy policji”. Wojskowi mają zabezpieczać Marsz Niepodległości i odbywający się tego samego dnia szczyt klimatyczny.

Jeszcze niedawno szef rządu bagatelizował zagrożenia związane z decyzją jego własnego ministra środowiska, w dokumencie zarządzenia wyraźnie wyraża obawy związane ze zgromadzeniem w jednym miejscu tego samego dnia tak antagonistycznych środowisk, jak narodowcy i anarchiści. „Należy zakładać, że w tym dniu na terenie Warszawy może dojść do prób zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto ze względu na skalę wydarzenia oraz temat konferencji należy się spodziewać, że może nastąpić eskalacja sytuacji spowodowanej organizowaniem na terenie Warszawy manifestacji i akcji protestacyjnych, które mogą powodować zagrożenia”.
Art. 18a ust. 1 ustawy o policji, na który w rozporządzeniu powołuje się Tusk, przewiduje użycie wojska „w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające do wykonania ich zadań”. Szef PO uznał, że „wstępna kalkulacja sił i środków przewiduje, że skutecznym sposobem eliminacji potencjalnych zagrożeń na terenie RP będzie wykorzystanie do wsparcia działań Policji sił i zasobów pozostających w dyspozycji Żandarmerii Wojskowej”.

W uzasadnieniu do projektu na uwagę zasługują słowa Tuska, który zastrzega: „Projekt ten będzie również testem dla służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie właściwego zapobiegania i przeciwdziałania zidentyfikowanym ryzykom, a także likwidacji wszelkich źródeł napięć i niepokojów społecznych”.
O projekcie zarządzenia premiera Tuska jako pierwszy poinformował na portalu społecznościowym Twitter znany publicysta „Gazety Polskiej” i bloger Aleksander Ścios.

– Takie zarządzenie traktuję jako jeden z kilku środków zaradczych do zapewnienia maksimum bezpieczeństwa na ulicach naszych miast. Musimy mieć na względzie każdego obywatela, także tego, który chce uczestniczyć tego dnia w życiu publicznym, ale niekoniecznie chce brać udział w manifestacjach – uspokaja Beata Bublewicz (PO) z komisji spraw wewnętrznych.

W ostrzejszym tonie wypowiada się poseł PiS u Tomasz Kaczmarek. – W sprawie organizowania szczytu klimatycznego w Warszawie złożyłem zawiadomienie do prokuratury w związku ze świadomym stworzeniem zagrożenia życia i zdrowia Polaków, którzy tego dnia w sposób godny będą chcieli czcić święto państwowe – mówi polityk.

Prowokacyjny pomysł, by konferencja ekologów odbyła się w dniu naszego święta narodowego akurat w Warszawie, wcale nie został narzucony pięć lat temu przez ONZ, jak nieudolnie tłumaczy polski rząd. Wówczas wyznaczono datę, która – jak pokazuje doświadczenie ubiegłych lat – może być ruchoma. Natomiast konkretne miasto, czyli Warszawę, zaproponował na początku grudnia 2012 r. w Katarze polski minister środowiska Marcin Korolec.

Katarzyna Pawlak/GPC
wsp. Jacek Liziniewicz

JESTEŚMY LUDŹMI IV RP Budowniczowie III RP HOŁD RUSKI 9 maja 1794 powieszeni zostali publicznie w Warszawie przywódcy Targowicy skazani na karę śmierci przez sąd kryminalny: biskup inflancki Józef Kossakowski, hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz, hetman polny litewski Józef Zabiełło. Z cyklu: Autorytety moralne. В победе бессмертных идей коммунизма Мы видим грядущее нашей страны. Z cyklu: Cyngle.Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, И Ленин великий нам путь озарил Wkrótce kolejni. Mamy duży zapas.

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Polityka