46 obserwujących
85 notek
160k odsłon
  679   0

RPO i Trybunał czyli rzecz o upływie czasu

 

Kilka osób prosiło o te dane - oto one: wykaz wszystkich skarg Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w czterech ostatnich latach. Jest ich 73, w tym 72 wniesione w kadencji obecnego RPO. Rzec można, że nie jest źle - ponad połowę wniosków TK już rozpatrzył...
 
 
Wykaz skarg konstytucyjnych i wniosków RPO wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego w okresie od 01 .01. 2006 roku do 15. 12. 2009 roku
 
 
1.
RPO-521468-I/05 z 24.01.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. ustawy medialnej (sygn. akt K 4/06).
Odp. z 23.03.2006 r. -
wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 23.03.2006 r., sygn. akt K 4/06).
2.
RPO-482611-I/04 z 27.02.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pisowni nazwisk przy wpisywaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego (sygn. akt U 1/06).
Odp. z 12.02.2008 r. -
postępowanie umorzone z powodu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanych przepisów (postanowienie z dnia 12.02.2008 r., sygn. akt U 1/06).
3.
RPO-489470-VI/04 z 10.03.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania przychodów z kontraktów menedżerskich (sygn. akt K 11/06).
Odp. z 19.07.2007 r. -
wniosek oddalony (wyrok z dnia 19.07.2007 r., sygn. akt K 11/06).
4.
RPO-513011-VI/05 z 27.03.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieprecyzyjnego przepisu dotyczącego obowiązkowych wpłat od podmiotów związanych z produkcją i dystrybucją filmów na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (sygn. akt K 12/06).
Odp. z 09.10.2006 r. -
wniosek oddalony (wyrok z dnia 9.10.2006 r., sygn. akt K 12/06).
5.
RPO-498410-V/05 z 31.03.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (sygn. akt U 3/06).
Odp. z 29.06.2006 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 29.06.2006 r., sygn. akt U 3/06).
6.
RPO-518696-V/05 z 05.06.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbyt krótkiego terminu do wniesienia roszczenia odszkodowawczego w sprawach podatkowych (sygn. akt K 17/06).
Odp. z 15.01.2007 r. -
postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 15.01.2007 r., sygn. akt K 17/06) na skutek cofnięcia wniosku.
7.
RPO-533079-VI/06 z 05.06.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów podatkowych dyskryminujących obywateli polskich pracujących za granicą (sygn. akt K 18/05).
Odp. z 07.11.2007 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 7.11.2007 r., sygn. akt K 18/06).
8.
RPO-502028-V/05 z 22.06.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości skutecznego wykonania wyroków orzekających eksmisję, w tym wobec osób znęcających się nad rodziną - art. 1046 § 4 Kpc (sygn. akt K 19/06). –Oczekujący 3,5 roku
9.
RPO-476912-IV/04 z 01.08.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku podstaw prawnych do żądania odszkodowania za ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonej w odległości mniejszej niż 50 metrów od stopy wału przeciwpowodziowego (sygn. akt K 28/06).
Odp. z 16.10.2007 r. -
wniosek oddalony (wyrok z dnia 16.10.2007 r., sygn. akt K 28/06).
10.
RPO-522854-VI/06 z 21.08.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie monopolu przedsiębiorstwa państwowego w zakresie sporządzania planów urządzenia lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (sygn. akt K 29/06).
Odp. z 26.03.2007 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 26.03.2007 r., sygn. akt K 29/06).
11.
RPO-518786-XI/05 z 19.09.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku uprawnienia do zaliczki alimentacyjnej osoby uczącej się, która uzyskała wyrok sądu orzekający alimenty po osiągnięciu pełnoletności (sygn. akt K 32/06).
Odp. z 09.07.2007 r. -
postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 9.07.2007 r., sygn. akt K 32/06) ze względu na zbędność orzekania. Zmianie uległ stan prawny, co spowodowało, że zarzuty sformułowane we wniosku Rzecznika straciły na aktualności. Ustawa z dnia 24.05.2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym, która weszła w życie 6.07.2007 r., inaczej definiuje pojęcie "osoby uprawnionej".
12.
RPO-541272-XI/06 z 02.10.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. amnestii maturalnej (sygn. akt U 5/06).
Odp. z 16.01.2007 r. -
wniosek uwzględniony(wyrok z dnia 16.01.2007 r., sygn. akt U 5/06).
13.
RPO-528692-VI/06 z 06.10.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Sygn. akt U 6/06)
Odp. z 11.12.2007 r. -
wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z 11.12.2007 r., sygn. akt U 6/06).
14.
RPO-542175-X/06 z 12.10.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jednorazowych pożyczek od państwa dla zakładów pracy chronionej (sygn. akt U 7/06).
Odp. z 12.07.2007 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 12.07.2007 r., sygn. akt U 7/06).
15.
RPO-540881-II/06 z 23.10.2006 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zatrzymywania osób podejrzanych na podstawie zarządzenia prokuratora (sygn. akt K 34/06).
Odp. z 05.02.2008 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 5.02.2008 r., sygn. akt K 34/06).
16.
RPO-542481-VII/06 z 02.01.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie widzeń z tymczasowo aresztowanymi (sygn. akt K 1/07).
Odp. z 02.07.2009 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 2 lipca 2009 r., sygn. akt K 1/07).
17.
RPO-545868-II/06 z 15.01.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej za publiczne pomawianie Narodu Polskiego o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie (sygn. akt K 5/07).
Odp. z 19.09.2008 r. -
wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 19.09.2008 r., sygn. akt K 5/07).
18.
RPO-513178-II/05 z 15.01.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień straży gminnej (miejskiej) do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego (sygn. akt U 1/07).
Odp. z 22.03.2007 r. -
wniosek uwzględniony(wyrok z dnia 22.03.2007 r., sygn. akt U 1/07).
19.
RPO-530914-V/06 z 19.01.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie problemów właścicieli budynków z odzyskaniem lokali mieszkalnych zasiedlonych przez policjantów (sygn. akt K 7/07).
Odp. z 18.09.2008 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 18.09.2008 r., sygn. akt K 7/07).
20.
RPO-513931-I/05 z 27.02.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie udzielania przez sądy zabezpieczenia powództwa polegającego na zakazie publikacji w sprawach o ochronę dóbr osobistych z udziałem prasy, co stanowi nieproporcjonalne ograniczenie konstytucyjnej zasady wolności wypowiedzi (sygn. akt K 13/07). –oczekujący 2 lata i 10 miesięcy
21.
RPO-526397-VI/06 z 14.03.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zwrotu nadwyżki podatku VAT (sygn. akt K 16/07).
Odp. z 13.10.2008 r. -
wniosek oddalony (wyrok z dnia 13.10.2008 r., sygn. akt K 16/07).
22.
RPO-361796-IV/00 z 02.04.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie finansowania tzw. ratowniczych prac archeologicznych (sygn. akt K 20/07).
Odp. z 08.10.2007 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 8.10.2007 r., sygn. akt K 20/07).
23.
RPO-533987-III/06 z 12.04.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (K 21/07).
Odp. z 20.10.2008 r. -
postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 20.10.2008 r., sygn. akt K 21/07).
24.
RPO-552925-I/07 z 20.04.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lustracji (sygn. akt K 26/07).
Odp. z 11.06.2008 r. -
postępowanie umorzone na skutek cofnięcia wniosku (postanowienie z dnia 11.06.2008 r., sygn. akt K 26/07).
25.
RPO-548579-VII/07 z 24.04.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykonywania tymczasowego aresztowania wobec kobiet w ciąży (sygn. akt K 24/07).
Odp. z 22.07.2008 r. -
wniosek oddalony (wyrok z dnia 22 lipca 2008 r., sygn. akt K 24/07).
26.
RPO-548443-III/07 z 28.05.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przekazywania przez NFZ środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (sygn. akt K 28/07).
Odp. z 30.03.2009 r. -
postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30 marca 2009 r., sygn. akt K 28/07) ze względu na utratę mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu.
27.
RPO-551675-II/07 z 01.06.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień Centralnego Biura Antykorupcyjnego do stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek i prowadnic (sygn. akt U 5/07). –oczekujący 2 lata i 6 miesięcy
28.
RPO-556890-VI/07 z 11.06.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wymogów dotyczących instruktorów jazdy (sygn. akt K 30/07).
Odp. z 20.02.2008 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 20.02.2008 r., sygn. akt K 30/07).
29.
RPO-559114-X/07 z 04.07.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie w sprawie braku wytycznych dla szczegółowego uregulowania w akcie wykonawczym sposobu odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów (sygn. akt K 31/07).
Odp. z 17.09.2008 r. -
postępowanie umorzone na skutek cofnięcia wniosku przez Rzecznika Praw Obywatelskich (postanowienie z dnia 17.09.2008 r., sygn. akt K 31/07 ).
30.
RPO-550274-I/07 z 12.07.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia możliwości odwołania się do sądu administracyjnego w sprawach z zakresu ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków funduszy europejskich (sygn. akt K 32/07).
Odp. z 15.12.2008 r. -
postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 15.12.2008 r., sygn. akt K 32/07) ze względu na zbędność wydania wyroku.
31.
RPO-518983-III/05 z 13.07.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustanawiania obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wobec pracownika mianowanego NIK oraz w sprawie możliwości wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z pracownikiem mianowanym NIK - kobietą (sygn. akt K 33/07).
Odp. z 11.12.2008 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r., sygn. akt K 33/07).
32.
RPO-565914-VI/07 z 10.08.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjnego ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej przewoźnika (sygn. akt K 37/07).
Odp. z 02.12.2008 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn. akt K 37/07).
33.
RPO-554470-II/07 z 16.08.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku sądowej kontroli postanowienia prokuratora dotyczącego przeszukania i zatrzymania rzeczy, wydanego w postępowaniu przygotowawczym (sygn. akt K 38/07).
Odp. z 03.07.2008 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt K 38/07)
34.
RPO-554612-II/07 z 07.09.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad publikowania przez redaktora naczelnego sprostowania lub odpowiedzi (sygn. akt K 41/07) –oczekujący 2 lata i 3 miesiące
35.
RPO-548840-II/07 z 19.09.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad udostępniania akt sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego (sygn. akt K 42/07).
Odp. z 03.06.2008 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 3.06.2008 r., sygn. akt K 42/07).
36.
RPO-568352-VI/07 z 18.10.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego (sygn. akt K 46/07).
Odp. z 08.07.2008 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 08.07.2008 r., sygn. akt K 46/07).
37.
RPO-552320-III/07 z 23.10.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pracowników samorządowych (sygn. akt K 48/07).
Odp. z 31.03.2009 r. -
postępowanie umorzone (postanowienie 31 marca 2009 r., sygn. akt K 48/07) na skutek cofnięcia wniosku.
38.
RPO-572279-III/07 z 26.10.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją ograniczenia uprawnień do otrzymywania świadczeń pieniężnych za pracę przymusową – ustawowa definicja „deportacji” (sygn. akt K 49/07) –wniosek uwzględniony 16 grudnia 2009 r.
39.
RPO-565488-X/07 z 12.11.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów zobowiązujących budżet państwa do finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników (sygn. akt K 58/07) –oczekujący 2 lata i 1 miesiąc
40.
RPO-571564-III/07 z 27.11.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (sygn. akt K 63/07) –oczekujący ponad 2 lata
41.
RPO-556515-III/07 z 10.12.2007 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zapisów w Karcie Nauczyciela pozbawiających nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę (sygn. akt K 65/07) –oczekujący 2 lata
42.
RPO-564591-V/07 z 10.01.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (sygn. akt K 64/07).
Odp. z 13.05.2009 r. -
postępowanie umorzone w zakresie dotyczącym wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich na skutek cofnięcia wniosku (postanowienie z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt K 64/07).
43.
RPO-571782-I/07 z 31.01.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zapisów ustawy o IPN, zgodnie z którymi osoby zamierzające prowadzić badania naukowe w oparciu o akta IPN i dziennikarze mają obowiązek przedstawienia rekomendacji odpowiednio pracownika naukowego bądź redakcji (sygn. akt K 5/08).
Odp. z 25.11.2008 r. -
wniosek oddalony (wyrok z dnia 25.11.2008 r., sygn. akt K 5/08).
44.
RPO-519862-III/05 z 01.02.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu ustawy o pomocy społecznej zawierającego upoważnienie dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej do określenia w drodze rozporządzenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawki na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinne (sygn K 6/08).
Odp. z 11.05.2009 r. -wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 21.04.2009 r., sygn. akt K 6/08).
45.
RPO-447235-IV/03 z 13.02.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sygn. K 8/08) –oczekujący 1 rok i 10 miesięcy
46.
RPO-580197-II/08 z 06.05.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej sędziów orzekających w sprawach karnych podczas stanu wojennego (sygn. K 10/08) –oczekujący 1 rok i 7 miesięcy
47.
RPO-579010-IX/08 z 16.05.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich i psychologicznych przez pracowników ochrony.
Odp. z 16.09.2008 r. -
wniosek oddalony (wyrok z dnia 16.09.2008 r., sygn. akt U 5/08).
48.
RPO-583102-IX/08 z 11.06.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego dla funkcjonariusza Służby Celnej za brak lokalu mieszkalnego (sygn. U 7/08) –oczekujący 1 rok i 6 miesięcy
49.
RPO-559982-I/07 z 20.06.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sankcji za tzw. kłamstwo lustracyjne osób wykonujących zawody prawnicze. Zakres dostępu do dokumentów przechowywanych przez Instytut Pamięci Narodowej, postępowanie lustracyjne. (sygn. K 19/08) –oczekujący 1 rok i 6 miesięcy
50.
RPO-555284-IV/07 z 14.07.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu dotyczącego wskaźników zmian cen nieruchomości (sygn. K 23/08) –oczekujący 1 rok i 5 miesięcy
51.
RPO-584580-I/08 z 17.07.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej (sygn. akt K 24/08) –oczekujący 1 rok i 5 miesięcy
52.
RPO-591811-I/08 z 08.08.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych (sygn. K 26/08).
Odp. z 15.10.2009 r. -
wniosek oddalony (wyrok z dnia 15 października 2009 r., sygn. akt K 26/08).
53.
RPO-514676-VI/05 z 05.09.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad opodatkowania alimentów wypłacanych na rzecz osób innych niż dzieci (sygn. K 27/08) –oczekujący 1 rok i 3 miesiące
54.
RPO-598118-III/08 z 12.09.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie upoważnienia ustawowego do uregulowania w rozporządzeniu kwestii dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych (sygn. K 28/08).
Odp. z 31.03.2009 r. -
wniosek uwzględniony(wyrok z dnia 31 marca 2009 r., sygn. akt K 28/08).
55.
RPO-595164-I/08 z 19.09.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu art. 55 ustawy o IPN penalizującego tzw. przestępstwo negacjonizmu (kłamstwo oświęcimskie) (sygn. K 29/08) –oczekujący 1 rok i 3 miesiące
56.
RPO-572159-IX/07 z 20.10.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do żołnierzy oraz funkcjonariuszy ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (K 31/08).
Odp. z 09.07.2009 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 09.07.2009 r., sygn. akt K 31/08).
57.
RPO-590645-II/08 z 27.10.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwolnienia z tajemnicy statystycznej (sygn. K 33/08) –oczekujący 1 rok i 2 miesiące
58.
RPO-604624-I/08 z 12.12.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności dekretów wydanych przez Radę Państwa w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego (sygn. akt K 35/08) –oczekujący 1 rok
59.
RPO-597200-VI/08 z 29.12.2008 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów regulujących zwolnienie niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy kas fiskalnych (sygn. K 36/08).
Odp. z 16.07.2009 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt K 36/08).
60.
RPO-605846-IX/09 z 09.01.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (sygn. U 1/09) –oczekujący 11 miesięcy
61.
RPO-598261-I/08 z 12.01.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów przewidujących obowiązkową przynależność do samorządów zawodowych (sygn. K 1/09) –oczekujący 11 miesięcy
62.
RPO-572961-III/07 z 15.01.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, pozwalających na wyłączenie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z korpusu służby cywilnej (sygn. K 2/09) –oczekujący 11 miesięcy
63.
RPO-592983-I/08 z 11.03.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowania sądowego w sprawach wyborczych.
Odp. z 21.07.2009 r. -
wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt K 7/09).
64.
RPO-606469-IX/09 z 15.04.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych (K 15/09) –oczekujący 8 miesięcy
65.
RPO-517546-IX/05 z 16.04.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczonego prawa wglądu obwinionego w akta, w toku postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Policji (K 16/09) –oczekujący 8 miesięcy
66.
RPO-585798-IV/08 z 16.06.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu zezwalającego na wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie przez wydaniem decyzji potwierdzającej nabycie prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (sygn. K 20/09) –oczekujący 6 miesięcy
67.
RPO-596434-III/08 z 29.06.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, w brzmieniu nadanym przez § 1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne –oczekujący 6 miesięcy
68.
RPO-596082-I/08 z 13.07.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 32% stawki podatku dochodowego (sygn. K 21/09) –oczekujący 5 miesięcy
69.
RPO-577368-II/07 z 05.09.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu art. 13 ust. 3 ustawy Prawo prasowe w zakresie, w jakim nie przewiduje zażalenia do sądu na wydane przez prokuratora zezwolenie na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze (sygn. K 25/09) –oczekujący 3 miesiące
70.
RPO-599056-III/08 z 22.09.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wygaśnięcia z mocy prawa stosunków pracy w związku z reorganizacją urzędów zajmujących się ochroną środowiska oraz inspekcją handlową –oczekujący 3 miesiące
71.
RPO-600307-III/08 z 05.11.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulacji przewidującej wygasanie stosunku pracy, przy reformie administracji publicznej–oczekujący ponad 1 miesiąc
72.
RPO-616747-II/09 z 30.11.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności przepisu art. 265 § 1 Kodeksu karnego rozumianego w ten sposób, że określone w nim przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania wbrew przepisom ustawy informacji stanowiącej tajemnicę państwową, ma charakter powszechny (sygn. K 33/09) –oczekujący prawie 1 miesiąc
73.
RPO-630197-I/09 z 07.12.2009 r. - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie procedury nadawania statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich –oczekujący tydzień
 
 
Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale