0 obserwujących
60 notek
54k odsłony
213 odsłon

INGA – ostatni miesiąc na zgłoszenie w konkursie PGNiG

Termin składania projektów w konkursie INGA to 9 października 2020 r. Fot. pikist.com
Termin składania projektów w konkursie INGA to 9 października 2020 r. Fot. pikist.com
Wykop Skomentuj

Jeszcze tylko do 9 października można zgłaszać nowatorskie pomysły na rozwój polskiego sektora gazowego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA. Budżet konkursu to 311 mln zł.

Konkursowa inicjatywa jest adresowana do przedsiębiorców i naukowców, a realizują ją wspólnie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na wsparcie innowacyjnych badań i technologii z sektora gazownictwa czeka tym razem ponad 300 mln zł. 

Wspólne Przedsięwzięcie INGA, którego początki sięgają 2017 r. zostało ustanowione w celu wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności polskiego gazownictwa na rynku globalnym w perspektywie najbliższych kilku lat. 

– Do realizacji tego celu przybliżamy się w miarę postępu prac w projektach z pierwszego konkursu – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki. 

W drugim konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA na dofinansowanie mogą liczyć najlepsze projekty w takich obszarach, jak: poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych, pozyskanie metanu z pokładów węgla, materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych, sieci gazowe, technologie związane z LNG i CNG , technologie wodorowe i paliwa gazowe, technologie stosowane we współpracy z klientami, ochrona środowiska i BHP, informatyka i cyberbezpieczeństwo, a także podziemne magazynowanie węglowodorów.

– PGNiG kontynuuje działania na rzecz wyszukiwania ciekawych projektów B+R+I. INGA to konkretne forum pozyskiwania takich inicjatyw. Konkurs jest szansą na opracowanie innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać wdrożone w prowadzonej przez PGNiG SA działalności – mówi wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński. 


Konkurs INGA zakłada ścisłą współpracę biznesu ze światem nauki. Wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mogą składać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa (łącznie nie więcej niż 5 podmiotów).

Konkurs podzielony jest na dwie rundy, obecnie trwa runda druga. Jego budżet wynosi 311 mln zł, z czego połowę finansuje NCBR, a drugą połowę, łącznie: PGNiG SA oraz Gaz-System.

- INGA to narzędzie, które daje nam możliwość opracowania – wspólnie z naukowcami oraz przedsiębiorcami – innowacyjnych projektów w gazownictwie w celu ich wdrożenia w praktyce. INGA to impuls i dla naszej firmy, i dla naukowców, i dla całej branży, gdzie środki spółek Skarbu Państwa kreują współpracę B+R ze środowiskiem naukowym. Mam nadzieję, że w ramach kolejnej edycji konkursu zgłoszone projekty dobrze wpiszą się w potrzeby branży gazowniczej - podkreśla Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System.

Wśród kilkunastu nowatorskich projektów realizowanych w ramach pierwszej edycji Wspólnego Przedsięwzięcia INGA znajdują się takie inicjatywy, jak ujęcie i wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy nowoczesne rozwiązania monitorowania infrastruktury gazowej. 

Zespół projektowy konsorcjum Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej zaangażował się w rozwijanie ekonomicznie opłacalnej technologii otrzymywania eteru dimetylowego (DME) pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów.  

W ramach projektu ma zostać opatentowany nowy reaktor i na jego bazie technologia możliwa do zastosowania w małej skali, a także katalizatory, które będą umożliwiały bardziej wydajną produkcję eteru dimetylowego niż powszechnie dostępne katalizatory komercyjne. 

Zakończyły się już kluczowe prace w skali laboratoryjnej, w efekcie których otrzymano katalizatory cechujące się oczekiwanymi parametrami. Zaczęła się budowa instalacji modelowej, która powinna się zakończyć w IV kwartale 2020 roku. W przyszłym roku rozpocznie się budowa instalacji demonstracyjnej o planowanej wydajności 1 tony eteru dimetylowego na dobę. To na jej bazie realizowana będzie komercjalizacja rozwiązania. 

W przypadku wdrożenia do produkcji eteru dimetylowego jako paliwa zastępującego olej napędowy najważniejszą korzyścią będzie znaczne ograniczenie emisji cząstek stałych do środowiska. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy miast, narażeni na smog. Ponadto wykorzystanie gazu ziemnego, który nie byłby eksploatowany, ograniczy konieczność importu paliw ciekłych. 

INGA jest chętnie wybieranym programem przede wszystkim z tego względu, że daje szansę na wdrożenie innowacyjnych technologii w praktyce. 

Dofinansowanie w drugim konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA mogą otrzymać wyłącznie projekty, których miejscem realizacji będą regiony słabiej rozwinięte, co w praktyce oznacza, że muszą być prowadzone poza województwem mazowieckim. 

Maksymalny czas realizacji projektów wynosi trzy lata.


KB


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka