Blogbudowa
Będzie pan zadowolony
4 obserwujących
11 notek
2064 odsłony
  151   0

7. Dom 70m2 - możliwość sprzedaży

Jedną z kwestii, która wzbudziła duże kontrowersje w zamierzeniu "dom 70 m2" jest możliwość sprzedaży takiego domu - jeszcze w trakcie budowy lub po jej ukończeniu.

Jedną z kwestii, która wzbudziła duże kontrowersje w zamierzeniu "dom 70 m2" jest możliwość sprzedaży takiego domu - jeszcze w trakcie budowy lub po jej ukończeniu.

Najpierw zajrzymy do źródła, czyli do ustawy. Konkretnie do "Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" (Dz.U. 2021 poz. 1986). Ustawa jest tu:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001986

Znajdują się w niej dwa zapisy:

 • "1a) wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce
  lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia
  własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;”
 • „6) w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a – oświadczenie inwestora, że
  planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
  z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517
  oraz z 2021 r. poz. 1023); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
  o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
  oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
  fałszywych oświadczeń

I właśnie ten drugi zapis zaniepokoił potencjalnych inwestorów, że jeśli z takich czy innych przyczyn będą musieli sprzedać budowę lub dom - pójdą do więzienia.

Zamierzeniem tych zapisów było - według intencji ustawodawcy - zamknięcie rynku budowy tych domów dla deweloperów. Inwestorami miały być tylko i wyłącznie osoby, które taki dom sobie wybudują i w nim zamieszkają.

Nawet prawnicy na tym etapie nie potrafili dać jednoznacznej wykładni. Można poszukać w internecie wypowiedzi na ten temat, przykładowa znajduje się tu:
https://www.prawo.pl/biznes/czy-wolno-sprzedac-dom-do-70-mkw,512874.html
Warto także przeczytać komentarz Szymona Żuka zamieszczony tu:
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/domy-do-70-m2-bez-pozwolenia-formalnosci-bezplatny-projekt-do-pobrania-aa-GhsP-ec9H-4RJ1.html

W końcu głos zabrało Ministerstwo Rozwoju
i Technologii i oznajmiło na stronie internetowej:

 • Czy jeśli zmieni się moja sytuacja materialna i będę zmuszony sprzedać wybudowany dom, grożą mi jakieś konsekwencje?
  Ustawa nie ogranicza w żaden sposób możliwości zbycia domu w takiej sytuacji.
 • Czy wybudowany w ramach programu dom muszę zajmować „dożywotnio"?
  Ustawa nie reguluje w żaden szczególny sposób tej kwestii. Nie ma regulacji Kodeksu cywilnego określających:
      - warunków zbycia,
      - sprzedaży lub
      - wynajmu takich nieruchomości.

Źródło tutaj:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulatwienia-w-budowie-domow-do-70-m2

Teraz pojawiają się pytania:
- co będzie gdy taka sprawa trafi do sądu, a jest to przecież bardzo prawdopodobne?
- czy nie lepiej zrobić tak jak postulują prawnicy: zmienić, doprecyzować lub usunąć te zapisy?

Marcin Brixen

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale