Krzysztof J. Wojtas Krzysztof J. Wojtas
115
BLOG

Czy jesteś cywilizowany ?

Krzysztof J. Wojtas Krzysztof J. Wojtas Społeczeństwo Obserwuj notkę 39
"Polakiem jestem i mam polskie obowiązki". Tak postawiona kwestia może dotyczyć tylko obowiązków cywilizacyjnych.

Tytuł tekstu można by zmienić na pytanie: "czy jesteś Polakiem (polakiem)?". Może byłby bardziej "chwytliwy". Niemniej podstawową sprawą jest odpowiedź na pytanie, kto jest Polakiem (polakiem)?

Pytanie o tyle ważne, że bardzo często można się spotkać z opiniami wygłaszanymi przez ludzi podającymi się za Polaków, a których poglądy jaskrawo kontrastują z tymi, które uważamy za polskie. A może to te nasze opinie są błędne?


Jeśli polskość to cywilizacja, to warto zastanowić się nad kryteriami uznania kogoś za Polaka (polaka).

Wg terminologii cywilizacyjnej w myśl koncepcji Konecznego, gdzie "cywilizacja to metoda życia zbiorowego", wydaje się, że brak podstaw do jednostkowej oceny przynależności cywilizacyjnej; ta ma wynikać z działania w środowisku społecznym.

Wydaje się, że to ograniczone ujęcie: każdy człowiek tworzy własną cywilizację - to dlatego, że przecież cywilizacja to nie tylko środowisko ludzkie, a także całe otoczenie w którym współistniejemy ze światem nas otaczającym.Czyli tworzymy wspólnotę (robimy coś społem). Stąd każda relacja z innym człowiekiem nie rozpoczyna procesu uspołeczniania, a go rozszerza.

Stąd tytułowe pytanie ma sens.


Czy zatem jest jakaś instytucja, która może przyznawać status Polaka, albo kogoś inaczej cywilizowanego? 

Często pojawiają się też żądania związane z "polskimi" oczekiwaniami. Tyle, że najpierw należałoby się zastanowić, czy ci, którzy je stawiają, mają po temu umocowanie? Czyli, czy są Polakami?

I wreszcie - czy mieszkańcy Polski, jako kraju, maja prawo nazywać się Polakami? W jakim zakresie politycy mają prawo mówić o Polskiej Racji Stanu?


Odpowiedzi można szukać jedynie w rozważaniach cywilizacyjnych, a te prowadzą do stwierdzeń, że to "cywilizacja kreuje religie; nigdy odwrotnie", a w silniejszej wersji: "cywilizacja kreuje systemy filozoficzne; nigdy odwrotnie".


Wracając do tytułowego pytania notki: czy jesteś cywilizowany i czy jesteś cywilizowany po polsku? Na to pytanie musi sobie każdy sam odpowiedzieć zdając sobie sprawę, że inni mogą tę ocenę weryfikować używając tych samych kryteriów.

A zatem: jaki sobie stawiasz cel życia i jakimi metodami zamierzasz go realizować? Bo to, że to ty jesteś podmiotem cywilizacyjnym - to oczywiste.

Tu dygresja. Polski cel cywilizacyjny - to uzyskanie świadomości boskiej. W chrześcijaństwie Chrystus zaznaczył to w modlitwie zaczynającej się od słów "Ojcze nasz ...", czyli że człowiek ma status dziecka bożego, a zatem ma prawo rozwoju aż do uzyskania statusu rodzica.

Co to oznacza? Że chodzi o uzyskanie świadomości współistnienia z wszystkimi otaczającymi nas bytami jako mającymi równe naszemu prawu do istnienia. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że są to byty "niesłuszne"; Stwórca widocznie miał w tym cel, a naszym zadaniem jest to zrozumieć.


Teraz wydaje się jasne, że określone w poprzednich notkach cechy cywilizacyjne (wolność, godność, honor, prawo, własność, pieniądz) określają warunki brzegowe drogi realizacji celu.

Znaczenie cech cywilizacyjnych w polskim wydaniu określałem w poprzednich notkach. Teraz trzeba tylko zastanowić się, czy te "polskie obowiązki", czyli zasady i cechy cywilizacyjne stosujemy i chcemy stosować w naszym życiu codziennym? Czy stoją za naszymi wyborami jakich dokonujemy?

Cóż, wątpliwe by zawsze udawało się działać w pełnej zgodności, ale odstępstwa, w polskim przypadku, traktujemy jako błędy, a nie grzechy. Błędy, które będziemy starali się sami naprawiać, a nie czekać na polecenia innych.


A zatem, kończąc: czy jesteś Polakiem?


członek SKPB, instruktor PZN, sternik jachtowy. 3 dzieci - dorośli. "Zaliczyłem" samotnie wycieczkę przez Kazachstan, Kirgizję, Chiny (prowincje Sinkiang, Tybet _ Kailash Kora, Quinghai, Gansu). Ostatnio, czyli od kilkudziesięciu już lat, zajmuję się porównaniami systemów filozoficznych kształtujących cywilizacje. Bazą jest myśl Konecznego, ale znacznie odbiegam od tamtych zasad. Tej tematyce, ale z naciskiem na podstawy rzeczypospolitej tworzę portal www.poczetRP.pl

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo