2 obserwujących
10 notek
2735 odsłon
  194   0

Kryzys na wschodniej granicy! Tym razem nie chodzi o Białoruś!

Zdjęcie autorstwa Porapak Apichodilok z Pexels
Zdjęcie autorstwa Porapak Apichodilok z Pexels

Posłowie Konfederacji zwołali konferencję w sprawie kryzysu na Ukrainie

Posłowie Konfederacji w sejmie zwołali konferencję dotyczącą kryzysu na wschodniej granicy. Tym razem jak podkreślił Artur Dziambor nie chodziło o sprawę granicy z Białorusią, ale o kryzys wizowy na Ukrainie.

Jesteśmy w czasie dobrej koniunktury, w czasie, gdy Polska się rozwija i potrzebuje pracowników. Nie ma realnego bezrobocia i dziś potrzebujemy rąk do pracy. Nie ma dziś w Polsce odpowiedzialnej polityki migracyjnej, ponieważ nasze Państwo nie kontroluje tego jak duże grupy napływają do nas, co robią i co z nimi będzie jak ta koniunktura spadnie. O polityce migracyjnej można mówić dużo, niestety w polskim sejmie nie mówi się o niej wcale. Mówi się o kryzysach, a nie ma poważnej rozmowy o strukturze zatrudnienia obcokrajowców – mówił rozpoczynając konferencję w sejmie poseł Artur Dziambor

Ryzyko kryzysu wizowego na Ukrainie wynika z wyników przetargu na obsługę wniosków wizowych dla obywateli Ukrainy. W czerwcu tego roku zdecydowano o wyborze francusko-polskiego konsorcjum z uczestnictwem krajowej spółki, która zajmuje się przede wszystkim rekrutacją ukraińskich pracowników na potrzeby polskiego rynku pracy, co jest zdaniem posłów Konfederacji widocznym konfliktem interesów w stosunku do ewentualnej jednoczesnej obsługi aplikacji wizowych składanych przez obywateli Ukrainy i potencjalnych pracowników w naszym kraju.

Mamy kryzys na wschodniej granicy z Białorusią i niestety grozi nam ogromny chaos i kryzys także na wschodniej granicy z Ukrainą. Jednym problemem jest brak przemyślanej polityki migracyjnej, drugim problemem jest, że Państwo nie działa. Za pośrednictwem ministerstw, urzędów jest niekompetentne, niesprawne o czym świadczy problem z przetargiem na obsługę wizową. Odwołania do przetargu wciąż są rozpatrywane w Krajowej Izbie Odwoławczej. - mówi w trakcie konferencji poseł Jakub Kulesza

Zdaniem posła Jakuba Kuleszy - przewodniczącego Koła Poselskiego Konfederacja, wszystko wskazuje na to, że nie wiadomo, kiedy zapadną ostateczne rozstrzygnięcia i prawdopodobnie Polska zostanie bez obsługi wizowej dla pracowników, którzy chcą przyjeżdżać do Polski z Ukrainy. Jak zaznacza Ministerstwo Spraw Zagranicznych samo stworzyło problem, z którym nie potrafi sobie teraz poradzić. Tym bardziej, że pierwotnym zwycięzcą była firma, która miała jawny konflikt interesów, który wg prawa powinien wykluczyć firmę z przetargu, gdyby został on odpowiednio rozpisany.

Z powodu tego długotrwałego przetargu grozi nam kryzys wizowy i chaos. Państwo polskie musi mieć kontrolę nad tym kto przekracza nasze granice, nie tylko granicę z Białorusią, ale też tą z Ukrainą – dodał poseł Kulesza

Poseł Jakub Kulesza przypomniał też o złożonej przez niego interpelacji do Premiera Morawieckiego, w której pyta m.in. kto odpowiada za ten kryzys i jakie środki zaradcze Premier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamierzają podjąć, by zapewnić respektowanie przepisów prawa i uchronić Polskę przed kryzysem wizowym i zarzutami wspierania podmiotów prywatnych działających w sytuacji konfliktu interesów.

Polski Think Tank także zaniepokojony problemami na Ukrainie

W tym tygodniu swoje stanowisko wydał także polski think - tank Warsaw Enterprise Institute, który także zwraca uwagę, że procedura wydawania wiz na Ukrainie może zostać zakłócona.

Jak przekonują eksperci WEI Polska już dziś boryka się z trudną sytuacją demograficzną. W najbliższych latach problemy w tym obszarze będą się nasilać. Niska dzietność przekładać się będzie na zagrożenia krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowo, polska gospodarka już dziś doświadcza niedoborów wykwalifikowanej kadry w kolejnych sektorach gospodarki. Uniemożliwia to coraz liczniejszym przedsiębiorcom funkcjonowanie w pełnym zakresie i stanowi znaczącą barierę rozwojową. W dłuższym okresie, będziemy mieli do czynienia z obciążeniem systemu emerytalnego, systemu opieki zdrowotnej czy destabilizacją systemu demokratycznego. Kryzys demograficzny wpłynie niemal na każdy aspekt funkcjonowania państwa.

W celu utrzymania tempa wzrostu gospodarczego musimy zaakceptować fakt, że legalna imigracja jest nam potrzebna. Polska polityka imigracyjna powinna opierać się na systemie kwotowym i przewidywać łatwą ścieżkę nabycia tytułu do stałego pobytu oraz legalnego zatrudnienia. Polityka imigracyjna jest dla Polski koniecznością, a nie jedynie chwilową potrzebą.

Główną rolę na polskim rynku pracy pełnią imigranci z Ukrainy. W styczniu 2021 na terenie naszego kraju przebywało 1,35 mln obywateli tego kraju. Pomimo kryzysu pandemicznego, zauważalny jest wzrost liczby migrantów z Ukrainy w stosunku do stycznia 2020 o ok. 6%. Według ukraińskiej Państwowej Agencji Statystyki, wymiana handlowa między Polską a Ukrainą wyniosła w 2020 roku 7,36 mld dolarów. Stanowi to spadek o zaledwie 0,58 proc. wartości względem roku 2019. Wynik ten plasuje Polskę na trzeciej pozycji największych partnerów handlowych Ukrainy.

W stanowisku WEI zwraca uwagę, że problem z przetargiem na obsługę wiz na Ukrainie może spowodować przestoje w działaniu dobrze dotychczas działającego procesu, co przełoży się na problemy z wydawaniem wiz dla obywateli Ukrainy, a ostatecznie na dopływ pracowników zza wschodniej granicy na polski rynek pracy.

Warsaw Enterprise Institute zwraca uwagę, że wybierając podmiot prywatny obsługujący tak newralgiczny proces, jakim jest procedura wydawania wiz oraz obsługa małego ruchu granicznego, należy zwrócić szczególną uwagę na szereg cech i gwarancji, które zapewnić powinien dostawca, któremu powierzymy powyższe zadanie. Podmiot taki musi cechować się po pierwsze doświadczeniem. Konieczna jest także wiarygodność oraz przejrzystość właścicielska.

Podsumowując, ryzyko przerwania ciągłości działania oraz bezpieczeństwa systemu wydawania wiz dla osób chcących podjąć pracę w Polsce będzie szczególnie dotkliwe dla polskich przedsiębiorców. W przypadku dalszych problemów ze sprawnym procedowaniem wniosków wizowych, Polska może przestać być miejscem docelowym dla pracowników ze wschodu, co odbije się na polskim rynku pracy, a w konsekwencji poziomie wzrostu gospodarczego.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale