0 obserwujących
49 notek
110k odsłon
  1063   0

Selbstschutz... Nasze Matki... Nasze Dziadki... Zobaczmy zatem jak to było!

Selbschutz cywilni mordercy swoich sąsiadów - Polaków.
Selbschutz cywilni mordercy swoich sąsiadów - Polaków.

Z dedykacją Szturom...


Szacuje się się że Volksdeutsche z tzw Samoobrony /Selbstschutz/ z pomocą wojska i policji wymordowali dużo więcej aniżeli 40.000 Polaków niedługo po wejściu Wermachtu do Polski, zrobili to z niesłychaną, czasami wręcz nie do uwierzenia brutalnością, bardzo często mordowali ludzi, których znali od dziecka, swoich sąsiadów a nawet krewnych swoich małżonków.

Niżej zamieszczę Księgę Zła - spis Polaków do likwidacji, zawierała ponad 60.000 nazwisk do wymordowania a wiadomo, że ocaleli nieliczni z nich,  mordowano przecież także ludzi nie będących na tej swoistej liście mordu, tak że należy założyć, że szacunki o 40.000 zamordowanych osobach są mocno zaniżone.


Nie wiem, zastanawiałem się długo czy warto poruszać tego typu tematy z przeszłości, tematy ociekające krwią i strachem niewinnych ludzi, pewnie nie pisałbym tego co teraz napiszę, gdyby nie wkładano palca w moje oczy, nawiasem mówiąc to palców i to palców z nie  jednych dłoni...

Skoro jednak posiadam wiedzę i wrażliwość to może powinienem napisać ten nazwijmy to umownie artykuł, tak też zrobię.

Wątków jest dużo, zacznę może od pewnej "ciekawej" książki, spisano ja jeszcze przed 2 Wojną Światową i chyba jest swoistym fenomenem zła, co to za książka a raczej Księga? 

Spis w formie książkowej zawierający nazwiska i dane Polaków przeznaczonych do eksterminacji, zapisywano tam ludzi, którzy byli elitą, którzy mogliby stać się przeszkodą w realizacji niemieckich planów, ale także takich, których nienawidzono z osobistych pobudek ot chociażby swoich polskich sąsiadów.

Zerknijmy do Wikipedii:

  Sonderfahndungsbuch Polen (pol. Specjalna księga Polaków ściganych listem gończym) – zwana także księgą gończą lub listą proskrypcyjną tzw. wrogów Rzeszy. Była alfabetycznym wykazem imiennym zawierającym ponad 61 tys.Nazwisk Polaków najbardziej zasłużonych dla Polski, przeznaczonych do aresztowania i likwidacji na terenach wcielonych do III Rzeszy w ramach operacji Tannenberg. Lista ta przygotowana została na polecenie Reinharda Heydricha przez kontrwywiad służby bezpieczeństwa SS tzw. Sicherheitsdienst w Berlinie we współpracy z niemiecką mniejszością zamieszkałą na terenie Polski. Lista została wydrukowana w formie książki w lipcu 1939 roku w Berlinie przez centralę policji bezpieczeństwa i SD.

    Listę przygotowywały równolegle dwa nazistowskie urzędy. Pierwszą była komórka Zentralstelle II/P (Polen) utworzona w maju 1939 roku w Głównym Urzędzie SD Reichsführera SS, która sporządzała listy „osób przewidzianych do ujęcia w Polsce”, którymi interesował się wywiad SS. Przy jej opracowaniu Niemcy wykorzystywali m.in. polską prasę oraz raporty niemieckich placówek dyplomatycznych. Drugą listę, sporządzaną pod kątem „Polaków wrogo ustosunkowanych do niemczyzny”, równolegle przygotowywała berlińska centrala Gestapo. Wiele nazwisk na tej liście znalazło się dzięki donosom mniejszości niemieckiej[5] mieszkającej na terenach przedwojennej Polski, które za pośrednictwem kierownika organizacji Volksdeutsche Mittelstelle trafiała do szefa kancelarii Rzeszy – Hansa Lammersa. 

 

   Na podstawie obu tych list powstała tzw. specjalna księga gończa (Sonderfahndungsbuch Polen), obejmująca w układzie alfabetycznym ponad 61 tysięcy nazwisk wybitnych Polaków „szczególnie niebezpiecznych dla Rzeszy”. Na listę trafiały osoby, które w jakiś sposób zasłużyły się dla Polski lub naraziły się Niemcom. Na liście tej umieszczono, w porządku alfabetycznym, także nazwiska Polaków „wyróżniających się w konfliktach narodowościowych”, na których temat donosy sporządzili niemieccy konfidenci. Poza imieniem i nazwiskiem na liście podane były: funkcja, zawód, przynależność do organizacji oraz miejsce zamieszkania osoby poszukiwanej. Znajdowali się na niej: działacze polityczni, przedstawiciele świata kultury, szlachty polskiej, wybitni ludzie nauki i sztuki, księża, uczestnicy polskich powstań niepodległościowych jak powstania wielkopolskiego i powstań śląskich z lat 1918–1921, aktywiści plebiscytowi na Mazurach, Warmii i Śląsku, członkowie Polskiego Związku Zachodniego, Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech i Związku Polaków w Niemczech.


   Sonderfahndungsbuch Polen była narzędziem w realizacji nazistowskiego planu Generalplan Ost. Według tej listy grupy operacyjne policji bezpieczeństwa (Sipo) i służby bezpieczeństwa (SD) (tzw. Einsatzgruppen) we współpracy z paramilitarną organizacją mniejszości niemieckiej – Volksdeutscher Selbstschutz – dokonywały masowych aresztowań Polaków w celu:

osadzania w więzieniach i obozach koncentracyjnych,

rozstrzeliwań w masowych egzekucjach podczas czystek etnicznych ludności polskiej,

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura