Blog
debatawyborcza
Sledzinski
Sledzinski przedsiębiorca
1 obserwujący 269 notek 63755 odsłon
Sledzinski, 17 lipca 2017 r.

Rozważania na temat władzy sądowniczej

60 1 0 A A A

Trwa debata nad instytucją polskiego sądownictwa...

image

http://fakty.interia.pl/polska/news-wysluchanie-publiczne-dotyczace-projektu-ustawy-o-sn,nId,2418101


Organizacja państwa krystalizowała przez wiele lat. Najpierw ludzie tworzyli niewielkie grupy na bazie rodziny. Z czasem grupy te rozrastały się i łączyły w plemiona. Wymagania społecznego podziału pracy między członków danej grupy oraz konieczność obrony opanowanego terytorium przed wrogiem doprowadziły do utworzenia nowej organizacji społeczności, znanej jako państwo.

Bardzo często przyjęcie przez plemię organizacji państwowej wiązało się z przyjęciem chrześcijaństwa. Rzeczywiście organizacja społeczeństwa na wzór cesarstwa rzymskiego z demokratycznym porządkiem hierarchii społecznej zwiększało możliwość przetrwania plemienia i skutecznej obrony posiadanego terytorium przed przejęciem go w posiadanie przez inną, lepiej zorganizowaną społeczność.

Ponadto uznanie lokalnego przywódcy przez międzynarodowe gremium oznaczało dostatecznie silny prestiż tej społeczności i jaką-taką nietykalność przez władców sąsiednich terytoriów. System powiązań władców i skomplikowane struktury dynastii panującej dawały bezpieczeństwo lokalnych społeczności, chociaż wiązało się z ciężarem utrzymania rodziny panującej. Nic dziwnego, że ujawniały się konflikty między poddanymi i władcą albo też między poddanymi. W takich przypadkach ostateczny głos rozstrzygający należał do władcy w roli sędziego.

Taki system organizacji państwa wiązał się z systemem reżimu, czyli systemu gwarantującego eliminowanie konfliktów między społeczeństwem i władcą. Jednak z czasem, kiedy wzrosło znaczenie gospodarki przemysłowej, rola dworu już nie wystarczała. Coraz większa niezależność materialna Obywateli państwa kłóciła się z podległością wobec władzy - stąd rozwijały się różne formy demokracji pośredniej, mniej lub bardziej ograniczonej. Definicja państwa demokratycznego rozwinęła pojęcie trójpodziału władzy - gdzie władza stanowiąca w państwie, władza wykonawcza państwa oraz władza sądownicza nie mogły być skupione w rękach tej samej osoby. Wprowadzono kolektywny system władzy, kiedy to rola króla stała się funkcją reprezentacyjną państwa, faktyczną władzę w państwie faktycznie podzielono między wydzielone zespoły - albo specjalistów wybieranych w określony sposób, albo jako ciało społeczne wybierane powszechnie. Tu podział przebiegał już w różny sposób i niektóre społeczności zostawiły sobie rodzinę królewską jako organ reprezentujący państwo na zewnątrz, ale też pojawiły się państwa znoszące całkowicie dwór i wprowadzające równość powszechną wszystkich Obywateli. Jednocześnie zlikwidowano ogromne majątki feudalne oraz zróżnicowanie tytularne. Który z tych sposobów jest najlepszy, nie wiadomo, bo każda z tych form ma swoje zalety i każda z nich ujawnia swoje wady.

Jedną z wad jest łączenie funkcji członka rządu z funkcją posła lub senatora a szczególnym kuriozum jest sposób wybierania sędziów. Ich "nietykalność" jest dożywotnia, ale wady systemu władzy doprowadziły do utworzenia się struktur samoodnawialnych, które stworzyły bardzo zamknięty zespół doboru "wyzwalającego" kandydata na członka zespołu.

Można spokojnie przyjąć, że sytuacja polityczna państwa jest na tyle zła, że najwyższy czas dokonać radykalnej zmiany z pełnym odsunięciem niektórych środowisk od zajmowanych funkcji. Musi nastąpić zdecydowana wymiana sędziów dokładnie w taki sam sposób, jak dokonuje się wymiana korpusu dyplomatycznego reprezentującego Polskę na arenie międzynarodowej.

Musi też nastąpić stosowny wpis w Konstytucji - w jakich okolicznościach musi nastąpić wymiana osób reprezentujących władzę w państwie i w jakich sytuacjach nowy skład personalny sejmu nie będzie miał prawa do wymiany personelu obsługującego placówki dyplomatyczne i skład sędziów jako "trzeciej władzy". Niestety, zaszłości minionych lat są tak wielkie, że paraliżują możliwość realizacji oczekiwań społeczeństwa a "stara władza" zdominowana przez "resortowe dzieci" nie daje gwarancji stabilności systemu państwowego.


W interesie zapewnienia ciągłości państwa polskiego musi nastąpić radykalna wymiana kadr na wszystkich szczeblach władzy i musi nastąpić zmiana prawa w taki sposób, aby nie można było przywrócić jej wadliwych struktur.


image

Szczątki ofiar zbrodni komunistycznych wołają o prawdę..., http://prawy.pl/37549-ipn-wznawia-poszukiwania-ofiar-komunistycznej-bezpieki-na-laczce/Opublikowano: 17.07.2017 13:39. Ostatnia aktualizacja: 17.07.2017 13:51.
Autor: Sledzinski
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest pochodną właściwych relacji społeczno-gospodarczych w państwie

Ogółem odsłon w 2018 roku: monitoring pozycji
.
Darmowe narzędzie do tłumaczeń stron internetowych
FreeWebsiteTranslation.com
1 I - 31 XII 2018 - monitoring pozycji

Średnia liczba odsłon (miesięcznie)
w 2018 r. - monitoring pozycji.
w 2017 r. - 860
w 2016 r. - 1790
w 2015 r. - 2546


Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Technikum to zostało zlikwidowane jeszcze na przełomie lat 80. i 90. XX w. To właśnie wtedy...
  • W tekście oparłem się na dwóch terminach - pierwszy to "puszcza" w znaczeniu pierwotnego lasu...
  • @Autor

Tematy w dziale Polityka