6 obserwujących
38 notek
24k odsłony
169 odsłon

Stan ponad stany.

Wykop Skomentuj

Zwariować można.

Rozgorzała burza o wybory. Pan prezes wyłożył swoje stanowisko w wywiadzie PR1 o 7:15, z 3 kwietnia. Ziemkiewicz w programie TV Republika, dokonał miksu stanu nadzwyczajnego, z wojennym i wyjątkowym i stanem klęski żywiołowej, że nie wiadomo o jaki stan chodzi. Pani Wielowieyska na Twitterze, stojąc na reducie opozycyjnej propagandy wzywa naród do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i popiera red. Lisa w nazywaniu Ziemkiewicza matołem, itd. itp.

To oczywiste, chodzi o wybory prezydenckie, a raczej o to czy można je przełożyć, czy nie. To potrafią zrozumieć wszyscy i dzięki temu rzucili się na siebie z wściekłością zabójczego bulldoga. W efekcie, podążając za sympatiami, swoimi autorytetami oraz zwykłą wiarą obywatele zrobili dokładnie to samo... Aczkolwiek, zakładam że większość z nich spokojnie stoi i patrzy co z tego wyniknie, kompletnie nie rozumiejąc o co chodzi... łącznie ze mną.

Próbując sobie poukładać rzeczywistość, jak to prawnie wygląda otwieram dzienniki ustaw i tu mamy, że:

1. W Konstytucji są wymienione stany nadzwyczajne: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Wszystkie trzy stany mają swoje ustawy: ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Warto tu przytoczyć, że Konstytucja stanowi, iż "działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa". Piękne, nieprawdaż? Jakie działania? Jaki stopień, jakie zagrożenie, czym jest normalne funkcjonowanie państwa? Oto nasza konstytucja, pełna nieprecyzyjnych sformułowań, które stanowią pożywkę dla rządzących i opozycji w zależności od ich interesu. Co jest jeszcze ciekawego w naszej Konstytucji? Ano to: "W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych." I tu Pani Wielowieyska jest świadoma, że w czasie stanu nadzwyczajnego jakim jest stan klęski żywiołowej - rządzący strzelają sobie w kolana, łokcie i potylice jednocześnie... Co jeszcze podnosi pani redaktor GW? Przytacza ten oto artykuł Konstytucji: "W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny" i tłumaczy nam, że kadencja Prezydenta będzie przedłużona. W tym miejscu ja mam wątpliwości interpretacyjne, gdyż stwierdzenie "tych organów" nie precyzuje, czy to są tylko organy samorządu terytorialnego, czy wszystkie organy i czy organem jest Prezydent... och jaki zawrót głowy! Może ruszą do boju nasi kochani opozycyjni prawnicy, konstytucjonaliści i odpowiednio nam te zapisy zinterpretują??? Już to widzę... :)

2. Ustawy o stanach nadzwyczajnych określają przyczyny wprowadzenia określonego ww. stanu:

a) W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych, Rada Ministrów może podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu ?????????.

b) Stan ?????????????? może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia, a pod pojęciem katastrofy naturalnej rozumiemy: zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

c) W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić stan ???????????? na części albo na całym terytorium państwa.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka