37 obserwujących
5817 notek
2030k odsłon
  193   1

Czy Krynica Morska jest wyspą ?

Mierzeja Wiślana kształtowała się przez kilka wieków, jeśli nie więcej. Początkowo był to system rozlewisk i wysepek rozrzuconych na obszarze ujścia rzeki Wisła. Ostatecznie siły przyrody utworzyły wąski pas lądu odcinającego koryto Wisły od Morza Bałtyckiego. Tak właśnie powstał Zalew Wiślany z wąskim przesmykiem - po 1945 roku na terenie Rosji.

Uwarunkowania polityczne oraz potrzeby gospodarki wymusiły próbę wykonania przekopu przez Mierzeję Wiślaną umożliwiającą żeglugę morską na Zalewie Wiślanym i dalej - rzeką Elbląg do portu morskiego w Elblągu.

Stąd pojawiają się wątpliwości - czy ten wąski skrawek lądu - od miejsca przekopu "Nowy Świat" w kierunku granicy z Rosją nadal jest lądem, czy już staje się wyspą ?


Myślę, że fakt wykonania przekopu nie jest przesłanką do uznania, że część Mierzei Wiślanej z Krynicą Morską jest już wyspą. Przeprawa morska jest tutaj ograniczona jedynie do głębokości ok. 5 m z zastrzeżeniem, że dno tej przeprawy jest utworzone przez ogromne masy skały macierzystej i umocnione w rejonie śluzy obudową stalowo-betonową.

Trzeba dodać, że obszar przekopu jest umocniony stalowo-betonowymi słupami w geologicznym podłożu - co przesądza, że nadal już obie części Mierzei Wiślanej nada stanowią zwarty monolit. A stałe połączenie dwoma równoległymi mostami (umożliwiającymi ich usunięcie ze światła przeprawy z uwagi na potrzeby żeglugi morskiej) zapewnia połączenie lądowe obu części Mierzei.


Od dzisiaj są gotowe do użytkowania już oba te mosty - i południowy, którą aktualnie odbywa się przeprawa drogowa, i północny - który za kilka dni zostanie poddany próbom obciążeniowym i po pozytywnym wyniku - który za kilka miesięcy będzie mógł pełnić swoje funkcje zgodnie z przeznaczeniem...

https://www.youtube.com/watch?v=oRGORUBIGGkhttps://www.youtube.com/watch?v=Rh4ATMTv5xE


Od strony morza trwają ostatnie prace przy pogłębieniu wejścia do przekopu. Do wybrania piasku w obszarze koryta pozostał odcinek około 60 m, który jeszcze zabezpiecza przyszłą śluzę przed niekontrolowanym zalaniem.

Trwają prace przy budowie wrót północnych, wykończenie śluzy w części nadwodnej. Do wykonania pozostają jeszcze dwie przeprawy dla zwierząt.

Jeżeli chodzi o część południową - od wrót południowych - trzeba będzie wykonać usunięcie gruntu w granicach przyszłego koryta na odcinku około 60 m w stronę Zalewu Wiślanego. Trwają prace przy uzupełnieniu oczepów części południowej oraz do wykonania pozostaje część prac przy budowie falochronów wprowadzających do śluzy od strony Zalewu Wiślanego.

Z przyczyn oczywistych, jeszcze nie zakończono prac przy małej architekturze w granicach przekopu, chociaż w wielu miejscach skarpy są już ukończone i obsadzanie zielenią ochronną.

Widać też już zarys dróg i ciągów pieszo-jezdnych - w wielu miejscach prace są już ukończone lub bardzo zaawansowane.

Trwają też prace przy budowie falochronów od strony morza. Do wykonania pozostają też latarnie naprowadzające.

Rozmach i tempo prac są imponujące i każdego dnia powstaje kolejny fragment tej inwestycji.

trwają też prace przy budowie sztucznej wyspy, która ma być siedliskiem dla ptaków. Wybudowano już konstrukcję obwodową, trwają prace wykończeniowe przy umacnianiu jej korony. Wnętrze zostanie wypełnione materiałem powstałym z pogłębienia szlaku wodnego wiodącego do Elbląga przez Zalew Wiślany.

Rozpoczęto również prace pogłębiające koryto rzeki Elbląg do potrzeb żeglugi jednostek przepływających przez śluzę Nowy Świat.

Sądzę, że udrożnienie przekopu dla jednostek morskich nastąpi możliwie szybko, aby właśnie tędy umożliwić przepływanie jednostek realizujących pogłębienie Zalewu Wiślanego w celu umożliwienia żeglugi morskiej do portu w Elblągu.Lubię to! Skomentuj12 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale