28 obserwujących
224 notki
386k odsłon

Długoterminowe podglebie inflacji w Polsce

Większość debatujących o przyczynach inflacji słabo wyróżnia długo- i krótkookresowe czynniki oraz bezpośrednie i pośrednie. Niektórzy wręcz celowe je mieszają. Większość koncentruje się na krótkoterminowych zjawiskach. Umyka im, iż od kilku kadencji sejmowych reguły prawa i powtarzalne zachowania instytucji zmieniają się w kierunku bardziej proinflacyjnym. To luzowanie policy mix zastępuje rozwiązywanie głębszych wyzwań: brak skutecznej siatki bezpieczeństwa socjalnego oraz brak udrażniania kanałów awansu społecznego.

Dyskryminacja Polaków w zatrudnieniu na stanowiska urzędnicze w komisji UE

Można wymyślać różne wymówki. Polska nowym członkiem UE. Polacy liczebnym narodem. Ale liczby wyraźnie mówią: Polacy są najsłabiej reprezentowaną grupą narodową na średnich i wysokich stanowiskach urzędniczych w komisji UE. W proporcji do udziału Polaków w populacji UE mamy najmniej średnio wysokich urzędników w komisji. Łącznym efektem różnych reguł jest, że Polaków jest najmniej ze wszystkich narodowości na wysokich stanowiskach urzędniczych w komisji UE. Komisja UE systemowo wyklucza Polaków z urzędniczych stanowisk decyzyjnych.

Napaść Rosji na Ukrainę nie czyni przyjęcia euro opłacalnym

Dopóki potencjalne tempo rozwoju Polski jest wyższe niż potencjalne tempo rozwoju Francji i Niemiec dopóty korzystna będzie dla nas inna polityka pieniężna niż dla eurozony. Przyjmując Euro rezygnujemy z możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Zastąpilibyśmy ją polityką pieniężną Europejskiego Banku Centralnego zoptymalizowaną na Niemcy i Francję. Wzmożenie napaści Moskwy na Ukrainę nie zmienia tej prawidłowości. Przyjęcie Euro dziś jest dla nasz szkodliwe.