13 obserwujących
69 notek
65k odsłon
10797 odsłon

Gigantyczne długi Donalda Tuska - fakty i mity

Wykop Skomentuj183

MOTTO
„Żeby wejść do strefy euro, trzeba prowadzić odpowiedzialną politykę finansową, więc - póki co - nie ma tematu.”
(Donald Tusk, 18.04.2019)


FAKTY
Liczby dla Donalda Tuska są okrutne.  Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (inaczej dług sektora GG; EDP) wzrósł w latach 2007 – 2015 – nie licząc transferu z OFE w 2014 roku – o ponad 550 mld PLN. Deficyt nominalny sektora GG dwukrotnie – w latach 2009 i 2010 – osiągnął poziom 7,3% PKB. Był to najgorszy wynik w historii pomiarów…
Największe długi Tuska powstały w latach 2008 – 2011, stąd chciałbym bliżej przyjrzeć się temu okresowi.


image


MIT 1: W LATACH 2008 – 2011 POLSKA GOSPODARKA BYŁA POGRĄŻONA W KRYZYSIE
Oczywiście nie jest to prawda. Wzrost PKB wyniósł wtedy odpowiednio 4,2% 2,8% 3,6% i 5,0%. Jak łatwo policzyć, średnia za ten okres wynosi 3,9% - więc obiektywnie był to czas dobrej koniunktury.  Wspomniane 3,9% to również wynik nieznacznie słabszy od średniego wzrostu PKB w Polsce po wejściu do UE, który w latach 2004 – 2018 wyniósł 4,04%.  


MIT 2: W LATACH 2008 – 2011 EUROPEJSKA GOSPODARKA BYŁA POGRĄZONA W KRYZYSIE
O roku 2009  - który był bezdyskusyjnie kryzysowy - szczegółowo poniżej. Przyjrzyjmy się natomiast koniunkturze  w Europie w pozostałych latach

W roku 2008 sytuacja była mieszana, rozpoczynał się kryzys, ale nie było najgorzej. 9 Krajów było w recesji, 28 odnotowało wzrost. Wyniki największych odbiorców polskiego eksportu: Niemcy +1,1%, Czechy +2,7%, Wielka Brytania -0,3%.


image

W roku 2010 sytuacja była dobra, 6 krajów w recesji, 32 odnotowały wzrost.  Wyniki największych odbiorców polskiego eksportu: Niemcy +4,1%, Czechy +2,3%, Wielka Brytania +1,7%.


image

Rok 2011 był równie dobry, 4 kraje w recesji, 34 odnotowały wzrost. Wyniki największych odbiorców polskiego eksportu: Niemcy +3,7%, Czechy +1,8%, Wielka Brytania +1,6%. 


image


MIT 3: W 2009 ROKU POLSKA UNIKNĘŁA RECESJI DZIĘKI INWESTYCJOM

(EDIT 25.05.2019 GODZ. 8:30  - dodanie wykresu i tabeli) 
W rzeczywistości inwestycje załamały się. W porównaniu do roku 2008 akumulacja brutto spadła o 12,6%, nakłady brutto na środki trwałe o 2,7%. Wzrost PKB został uratowany dzięki konsumpcji   - spożycie w stosunku do roku 2008 wzrosło o 3,6%, w tym o 3,5% spożycie gospodarstw domowych (porówniania w cenach stałych).


image


W roku 2009 Polska ze wzrostem PKB  była w istocie zieloną wyspą na czerwonym morzu recesji. Nie chciałbym przy tym przesądzać ile było w tym zasługi rządu a na ile był to szczęśliwy zbieg okoliczności. Należy mieć jednak na uwadze kilka zjawisk niezależnych od rządu, które miały bardzo istotny wpływ na rozwój wypadków, w tym przede wszystkim: załamanie się kursu PLN w stosunku do EUR, zacofanie polskiego rynku finansowego i nieruchomości (nie było gwałtownego pęknięcia  bańki na cenach nieruchomości, nie było gigantycznych strat sektora finansowego spowodowanych poprzez nietrafione inwestycje w produkty strukturyzowane), rosnące transfery pieniężne od Polaków pracujących w UE do Polskiej gospodarki. No i pamiętać należy, że spadaliśmy z wysokiego konia – z 7,0% w 2007 roku do 2,8% w roku 2009 -  więc hamowanie było naprawdę ostre.


imageMIT 4: ZE WZGLĘDU NA RÓŻNĄ KONIUNKTURĘ GOSPODARCZĄ, NIE MOŻNA UCZCIWIE PORÓWNYWAĆ WYNIKÓW FINANSOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
Otóż można! Ekonomiści stworzyli bowiem wskaźnik, który nazywa się „wynik strukturalny” (ang. structural balance). Polega on na wyeliminowaniu wpływu czynników koniunkturalnych i jednorazowych na ostateczne dane i pozwala porównać wyniki w długim okresie. Inaczej mówiąc, jest to urealniony (odsezonowiony) wynik nominalny.
Zestawienie wyniku strukturalnego sektora GG  dla Polski w długim okresie sporządził Międzynarodowy Fundusz Walutowy.  Wg tej statystyki rządy Tuska wypadają wybitnie blado…


image


MIT 5: ZE WZGLĘDU NA SŁABNĄCĄ KONIUNKTURĘ, ZŁE WYNIKI FINANSÓW PUBLICZNYCH BYŁY NIEUNIKNIONE

W tym punkcie skupię się na dochodach budżetowych. Oczywiście, osłabienie koniunktury ma negatywny wpływ ich wysokość. Poza przyczynami ilościowymi ważne są także przyczyny jakościowe.


image


Najlepszy przykładem jest podatek VAT, odpowiadający za ok. 50% dochodów podatkowych budżetu.  Za rządów Tuska gwałtownie powiększyła się luka VAT. Wzrosła ona ponad 4-krotnie (wg metodologii PWC czyli w relacji do PKB)  lub prawie 3-krotnie (wg metodologii CASE czyli w relacji do VTTL). Sumaryczne straty budżetowe z tego powodu w latach 2008-2015 szacowane są na ok. 240 mld PLN.


image


Pytaniem otwartym pozostaje, czy rozszczelnienie polskiego sytemu VAT spowodowano nieudolnością rządu, czy raczej było to celowe działanie (tj. aktywna współpraca rządu ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, jak sugeruje była wiceminister finansów w rządzie Tuska, Elżbieta Chojna-Duch).

image

Nie należy zapominać o innych gigantycznych stratach spowodowanych błędnymi decyzjami rządu Tuska – np. afera paliwowa (straty na akcyzie i opłacie paliwowej szacowane są na 10 – 40 mld PLN), potwierdzone raportami NIK nieprawidłowości w PKP, PGZ czy KGHM to kolejne kilkadziesiąt miliardów PLN strat dla budżetu (sama sprawa kopalni Sierra Gorda to straty prawie 20 mld PLN). Do tego dochodzą kontrowersyjne inwestycje np. wydanie 20 mld PLN na budowę nowych bloków węglowych w elektrowniach Opole, Kozienice i Jaworzno – czyli na brudną energię.
Reasumując, nawet przy założeniu , że połowy tych strat nie można było uniknąć, to przez złe zarządzanie budżet stracił w latach 2008 – 2015 ok. 150 mld PLN.

Wykop Skomentuj183
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka