7 obserwujących
22 notki
16k odsłon

Fizyka kwantowa rozdział 1

W fizyce (tak w ogólności ) przyjęto dzielić świat na dwie kategorie : świat mikro i świat makro - skopowy. świat makro, to świat opisywany przez fizykę klasyczną, a świat mikro, przez fizykę kwantową. Granica takiego podziału jest ...

Orbitalny moment pędu światła

Zapewne powszechnie wiadomo, że światło (jako klasycznie rozumiana fala elektromagnetyczna EM ) charakteryzuje się pędem liniowym, innymi słowy można z jej pomocą nadawać prędkości liniowe obiektom materialnym. Oprócz pędu liniowego ...

Strukturalizm w fizyce

Przyjęcie strukturalizmu (jako określonej filozofii ) w matematyce, nie jest czymś zasadniczo kontrowersyjnym, ani dyskusyjnym. Matematyka, jako nauka stricte dedukcyjna, ma "naturalne" predyspozycje, aby poddawać się logicznie uzasadnionemu ...

Strukturalizm matematyczny

Strukturalizm matematyczny.  Na matematykę można spoglądać z różnych perspektyw, można przyjmować taką, lub inną filozofię jej – jak, to się mówi ugruntowania, można być pragmatykiem – mając na względzie jej zastosowania...

Relatywistyczna Teoria Grawitacji

Po raz kolejny zapraszam do zapoznania się z następnym własnym tłumaczeniem ksiązki o tematyce wybitnie fizycznej : A. A. Łogunow - Relatywistyczna teoria grawitacji. Moskwa Nauka 2006 http://fizyka-teoretyczna.republika.pl/tlumaczenia/RTG.z...