32 obserwujących
1803 notki
1213k odsłon
270 odsłon

Trzy polskie polityczne fatalizmy

Wykop Skomentuj19

                                 image    

Pierwszy to nacjonalizm, drugi klerykalizm, a trzeci nienawiść. Do niedawna sądziliśmy, że po zjednoczeniu Polski z Europą ostatecznie pożegnamy polski nacjonalizm. Stało się odwrotnie i to głównie za sprawą kolejnego fatalizmu polskiego czyli klerykalizmu wynoszącego ponad wszystko idee narodowo-katolickie.

*Klerykalizm (łac. clericalis: duchowny) – dążenie do uzyskania instytucjonalnego wpływu duchowieństwa na życie społeczne, polityczne oraz kulturalne aż do podporządkowania go duchowieństwu i Kościołowi.

https://www.google.com/search?q=klerykalizm+definicja&oq=klerykalizm&aqs=chrome.1.69i57j0l6.6803j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Jednak najbardziej przekonującą dla katolika krytyką klerykalizmu jest stanowisko samego papieża Franciszka tak ujęte:

„Klerykalizm, któremu sprzyjają zarówno sami kapłani, jak i świeccy, tworzy rozłam w ciele eklezjalnym, który sprzyja i pomaga w popełnianiu wielu złych rzeczy, które teraz potępiamy. Powiedzenie „nie” wobec nadużycia oznacza stanowcze odrzucenie wszelkich form klerykalizmu.”

A tak owe słowa komentuje Roman Giertych :

Po raz pierwszy w dziejach Głowa Kościoła Katolickiego wskazuje, że klerykalizm jest złem. Klerykalizm papież definiuje jako nadużywanie władzy i sumienia pomniejszające łaskę jaką posiada każdy ochrzczony. Przyjąłem te słowa ze szczególnym wzruszeniem. Moje rozstanie się ze środowiskiem o. Tadeusza Rydzyka i biskupów go popierających było właśnie spowodowane sprzeciwem wobec jawnego klerykalizmu polegającego na nieuprawnionym żądaniu podporządkowania osób świeckich woli kleru, który dysponował środkami kościelnymi umożliwiającymi im kontrolowanie mediów katolickich.

https://thefad.pl/aktualnosci/roman-giertych-klerykalizm/

Czytelnie też zobrazował krytykę klerykalizmu Wacław Oszajca SJ. Jezuita, teolog, publicysta, poeta:

 „Klerykalizm polega na tym, że się żyje z Kościoła a nie dla Kościoła” – uważa jezuita o. Wacław Oszajca. W rozmowie z KAI publicysta i poeta mówi m. in. o Słudze Bożym ks. Władysławie Korniłowiczu, o odchodzeniu młodzieży i inteligencji od Kościoła, o tym, jak głosić dobre kazania oraz o współczesnej sztuce”.

https://ekai.pl/klerykalizm-polega-na-tym-ze-sie-zyje-z-kosciola-a-nie-dla-kosciola/

Powyższe cytaty mają ochłodzić przewidywaną wobec mnie krytykę środowiska Radia Maryja, których polityczna alienacja od państwa świeckiego na rzecz wyznaniowego tak dobitnie zademonstrowana na wczorajszej, 29 jasnogórskiej pielgrzymce Rodziny RM wiodącym kilkudziesięciominutowym kazaniem kard. Marka Jędraszewskiego gęsto przywołującego przykłady z polskiej historii dowodzące – zdaniem kaznodziei – ścisłym związkom polskiego państwa z kościołem.

https://www.youtube.com/watch?v=DKgngaZRO9Q

Arcybiskup Marek Jędraszewski – metropolita krakowski /lider Episkopatu Polski w popieraniu idei Radia Maryja w polskim katolicyzmie/, w czacie kazania przypominał nauki różnych papieży i ani razu nie wspomniał obecnego papieża Franciszka. Może dlatego że wygłoszone kazanie w całości było sprzeczne z naukami obecnego papieża, krytyka klerykalizmu i państwa wyznaniowego wynosząc ponad nie państwo laickie:

„Zdaniem papieża Franciszka państwa wyznaniowe są „sprzeczne z historią”, a tylko laickie mogą gwarantować religii wolność”.

https://www.newsweek.pl/polska/papiez-franciszek-o-panstwie-wyznaniowym-i-laickim-wywiad-gazeta-la-croix/db4db6c

Taka nielojalność polskich biskupów wobec nauk papieża Franciszka bardzo gorszy „szeregowych” katolików, którzy wierzą w dar papieża /zastępujący papieską nieomylność/ dotyczący „właściwego rozumienia i wyjaśniania prawd wiary, ponieważ jest następcą św. Piotra”.

https://www.fronda.pl/a/145-lat-nieomylnosci-papieskiej-o-co-w-tym-chodzi-slajder,54192.html

Komu, w świetle powyższego powinni wierzyć polscy katolicy np. ci uczestniczący we wczorajszej pielgrzymce (w tym bez mała cały rząd- państwowa strona rządzącego w Polsce układu „tronu z ołtarzem”) Papieżowi czy arcybiskupowi Jędraszewskiemu kanonicznie zobowiązanemu do posłuszeństwa papieżowi – Głowie Kościoła Katolickiego, pierwszego biskupa – jedynego w Kościele zwierzchnika biskupów.

Czy głoszenie przez abp Marka Jędraszewskiego nauk odmiennych z naukami następcy św. Piotra nie zwodzi i nie wprowadza w błąd pielgrzymów, ów prosty i ufny lud mamiony przez ważnych polskich hierarchów politycznymi aluzjami popierającymi obóz władzy w imię umocnienia ich wspólnych rządów „tronu z ołtarzem”.

Mieszkający w Hiszpanii Marek Kondrat tak trafnie diagnozuje polską rzeczywistość:

„Z dystansu wygląda na to, że w naszej ojczyźnie toczy się prymitywny bój z tzw. elitami. Jest w tym jakiś anachronizm, który wynika z niewiedzy, braku wykształcenia i nadmiernego związku państwa z Kościołem broniącej swojej pozycji, która jest nie do obrany, bo bierze się nie z duchowości ale z drapieżności i pazerności. Coraz częściej słyszę – tutaj, w Hiszpanii, która była ultrakatolicka /…/, że Polska stała się państwem wyznaniowym”.

Smutna jest W świecie opinia o Polsce, gdzie z czynną pomocą nacjonalistycznego kleru, naród polski został niebezpiecznie skłócony i podzielony na dwa wrogie obie obozy, w których słowna nienawiść przeradza się często w nienawistne rękoczyny, preludium bratobójczej konfrontacji.

Czyli fatalizmami  polskiej rzeczywistości politycznej są obecnie nacjonalizm, klerykalizm i „plemienna” nienawiść.

Czas więc najwyższy odmienić ten stan rzeczy.


Wykop Skomentuj19
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo