37 obserwujących
2090 notek
1352k odsłony
  144   0

Religia w życiu społecznym

image

                                                                   SEJMK ODPUSTOWY - STRAGANY


Katolicy polscy odchodzący od wiary nie rozumieją jej głównego przesłania przeciwstawiania się podłości świata mierzonego ofiarami ludzi przez sprawstwo innych ludzi. To zjawisko obecne w społeczeństwie zamiast być przez katolicyzm wykluczone przeniknęło do niego /katolicyzmu/ powodując wiele szkód, które trzeba naprawić.

Kościół jest powszechny, więc usuwanie z niego szkód musi mieć status powszechności, a nie będzie mieć, gdy go opuścimy.

Wolą hierarchów obecna społeczna rola Kościoła w narodzie zdewaluowała się do funkcji kolejnego czynnika politycznego ze strategią posłuszeństwa wiernych /ludu/ Kościołowi w wyborze porządku państwowego /ustroju/ zapewniającego wpływy kleru na bieg spraw państwowych niedopuszczalnie „zmiksowanych” z religia katolicką.

Temat ten został dostrzeżony przez katolicką redakcje Tygodnika Powszechnego, który otwarcie, po katolicku porusza tę kwestię krytyką praktyk kapłanów – „funkcjonariuszy” kościoła administracyjnego – oddalających sie od Kościoła Powszechnego autorytaryzmem nakazów w miejsce opiekuńczego pasterstwa. To jest sprawcza postawa hierarchów KK w Polsce utrwalająca wizerunek polskiego Kościoła zamykającego się na świecki laikat tak definiowany przez doktrynę powszechności:

„Wierni świeccy (laikat) – wszyscy wierni, którzy nie są kapłanami bądź zakonnikami. Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego: „Właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych”.

https://apologetyka.katolik.pl/struktura-laikatu

Obszerna publikacja TP pt. „Kościół jest zamknięty” na przykładzie pasterskich praktyk polskiego hierarchy abp Marka Jędraszewskiego – krakowskiego metropolity - pokazuje błędy pasterzy Kościoła w Polsce, źródło kryzysu polskiego katolicyzmu.

/www.tygodnikpowszechny.pl/kosciol-jest-zamkniety-kim-jest-arcybiskup-jedraszewski-179081

Wizerunek administracyjnego hierarchy krakowskiego wyrażony ustami anonimowego kapłana zasmuca i martwi komunikatem o wyraźnym rozdźwięku, między metropolitą a księżmi:

• Chodzi o upolitycznioną działalność duszpasterska Marka Jędraszewskiego. Przywołana jest kontrowersyjna sprawa ślubu Jacka Kurskiego prezesa TVP, z Joanną Klimek – oboje byli po stwierdzeniu nieważności małżeństw, a ponownego ślubu kościelnego w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Inna grupa duchownych z Łodzi wystawiła ustępującemu metropolicie rachunek, w którym jedną z pozycji jest wybudowany z jego inicjatywy pomnik smoleński. Piszą : „zapakujemy i wyślemy do Krakowa. Prosimy o zwrot diecezjalnych pieniędzy przeznaczonych na budowę oraz tej ikony religii smoleńskiej”.

Ta informacja unaocznia kontrast między obecną praktyką kościelnego administrowania a pasterstwem hierarchów KK w Polsce, co mocno absorbuje biskupów kosztem zadań duszpasterskich jako pasterzy, co jest odczuwalne podczas niedzielnych mszy świętych.

/www.tygodnikpowszechny.pl/kosciol-jest-zamkniety-kim-jest-arcybiskup-jedraszewski-179081

Moje odczucie /prostego katolika/ postrzega wyraźny rozdźwięk pomiędzy wykładnią wiary zadekretowaną w Katechizmie KK a rozpowszechnioną praktyką ewangelizacyjną kościoła polegającą na lektoracie niedzielnych ewangelii i ich omawianiu językiem teologii, zagłębionym w rozważania przesłań ewangelii z dala od prozy życia pełnego moralnego brudu i krzywd „spadających” na ludzi z winy innych ludzi. Dlaczego tak cicho w Kościele o katechetycznych deklaracjach wiary:

” W zakresie katechizacji Kościół zawsze czynił bardzo dużo, bo ona przyczynia się do dobra całej wspólnoty. Pobudką katechizacji są słowa samego Jezusa Chrystusa, który polecił apostołom zadanie głoszenia Słowa Bożego innym ludziom. Po czym katechezą określono te wysiłki, które podejmowane są do przekazania wszystkim ludziom tego, co głosił Jezus Chrystus. Mają one pomagać wzroście oraz umocnieniu wiary. Chrześcijaństwo i jego początki związane są generalnie z nauczaniem apostołów. Po jakimś czasie zadanie to również przejęli katecheci przekazując również naukę Jezusa. Katecheci skupieni są tylko i wyłącznie na słowach Jezusa Chrystusa, gdyż nie uwzględniają ani nie przedstawiają swoich poglądów.

www.bryk.pl/wypracowania/pozostale/religia/14324-katecheza.html

Rozdział Katechizmu pod tytułem „Wspólnota Ludzka” precyzyjnie nakreśla rolę i miejsce Kościoła w pasterskim przewodzeniu wiernych w życiu ziemskim w punktach od 1877 do 1917 czytelnie instruujące pożądane zachowanie i postawy życiowe katolików.

www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-1-2.htm

Na przykład:

1. 1878 Wszyscy ludzie są wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg. Istnieje pewne podobieństwo między jednością Osób Boskich a braterstwem, jakie ludzie powinni zaprowadzić między sobą, w prawdzie i miłości. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga.

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo