Foxx Foxx
670
BLOG

Polskie wydanie "Mein Kampf"... Krosno, 1992

Foxx Foxx Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 35

W notce Salonu Kulturalnego możemy przeczytać o najnowszym polskojęzycznym i pierwszym krytycznym w Polsce wydaniu książki Hitlera. Budzi ono kontrowersje, a bratanica Jana Karskiego uważa, że on "teraz przewraca się w grobie". To ciekawe, bo osiem lat przed śmiercią legendarnego kuriera z Polski było powszechnie dostępne polskie wydanie bezkrytyczne nakładem wydawnictwa SCRIPTA MANENT Napisałem "powszechnie dostępne", gdyż można je było kupić na porostawianych wtedy wszędzie polowych łóżkach, z których handlarze sprzedawali m.in. mnóstwo książek i które rozstawiali przy wyższych uczelniach czy dworcach kolejowych.

image

[1 Maja 1934]

Lektura zarówno "Mein Kampf" (wraz z aneksem w postaci programu NSDAP), podobnie jak i niedostępnych wcześniej pism ilustrujących sposób myślenia narodowych socjalistów, np. z wydanego przez IPN opracowania "Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach służb specjalnych" (Warszawa-Moskwa 2007) jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim dlatego, że doskonale ilustruje tradycję polityczną, w którą wpisuje się nazizm. .Na wstępie  chciałbym przytoczyć więc ciekawy passus z tajnego sprawozdania końcowego (z Powstania Warszawskiego) firmowanego przez Gruppenführera SA, Ludwika Fischera, gubernatora dystryktu warszawskiego Generalnej Guberni, sporządzonego dla Hansa Franka (generalnego gubernatora). 

Jeśli będziemy prowadzić dalekowzroczną i mądrą politykę, uda nam się zaprowadzić porządek w obszarze nadwiślańskim pod przewodnictwem Niemiec. 

Idea europejska w polskim narodzie zdobyła szerokie poparcie. Ale do tej pory Polacy obawiali się, że w zjednoczonej Europie nie będzie dla nich miejsca. Jeśli da im się nadzieję, że w tej nowej Europie będą oni mogli żyć w zgodzie ze swymi zasadami i tradycjami, to własnie w Generalnym Gubernatorstwie można będzie znaleźć u zdecydowanej większości narodu polskiego zrozumienie polityki niemieckiej

Czy ten język czegoś nam nie przypomina? Daleki jestem od liniowych porównań, ale trudno udawać, że podobny język można dzisiaj znaleźć dość łatwo.  Nie tylko dzisiaj.

"Najbliższa wojna światowa zmiecie z powierzchni ziemi nie tylko reakcyjne klasy i dynastie, lecz również całe reakcyjne narody" (F. Engels, Panslawizm demokratyczny, w: Dzieła, tom 6, Warszawa 1963, s. 316) 

(Niemcy mogą) "zabezpieczyć losy rewolucji tylko poprzez zastosowanie wobec tych słowiańskich ludów jak najbardziej zdecydowanego terroryzmu.”  (F. Engels, Panslawizm demokratyczny, w: Dzieła, tom 6, Warszawa 1963, s. 316)

"W żadnym jednak wypadku nie przyzna się tym małym narodom (...) prawa stawiania przeszkód w rozbudowie europejskiej sieci kolejowej aż do Konstantynopola.”  (List Engelsa z Londynu do Karola Kautskiego w Zurychu z 27.02.1882, w: Dzieła, tom 35, s.307)

Poznanie treści "Mein Kampf" było dla mnie bardzo cenna, co pozwoliłem sobie wynotować. 

Bolszewia nacjonalistyczna a internacjonalistyczna - z programu Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (Adolf Hitler, "Mein Kampf", Krosno '92 - Aneks): 

"- żądamy nacjonalizacji wszelkich przedsięwzięć, które dotychczas ukształtowały się w formie kompanii (trustów) 

- żądamy stworzenia i utrzymania zdrowej średniej klasy, natychmiastowego uspołecznienia nieruchomości służących działalności hurtowej i oddania ich w dzierżawę drobnym kupcom za niewielką opłatą (...). 

- żądamy reformy własności ziemskiej zgodnej z naszymi narodowymi potrzebami, uchwalenia prawa konfiskaty ziemi na cele społeczne bez odszkodowania, zniesienia odsetek od pożyczek przeznaczonych na rolnictwo oraz zapobiegania wszelkim spekulacjom ziemią 

- należy zakazać wydawania prasy, która nie przyczynia się do pomyślności narodu. Domagamy się stosowania środków prawnych umożliwiających zwalczanie wszelkich tendencji w sztuce i literaturze oraz zlikwidowanie instytucji, które występują przeciwko wymienionym zadaniom." 

Tyle program. Teraz fascynacja. 

"... W Berlinie, po wojnie, byłem obecny na masowej demonstracji marksistów przed królewskim pałacem. Morze czerwonych flag, czerwonych szarf i czerwonych kwiatów dawało zewnętrzny obraz siły temu tłumowi, który oceniłem na około sto dwadzieścia tysięcy osób. Czułem i rozumiałem, jak łatwo człowiek na ulicy pozostaje pod wrażeniem sugestywnej magii - takiego wspaniałego przedstawienia." (Adolf Hitler, "Mein Kampf", Krosno '92, s. 193) 

Fakt, że jednocześnie akcentował wrogość do internacjonalistycznych bolszewików jest interesujący w takim samym stopniu jak to, że z równą zaciekłością zwalczał inne nacjonalistyczne niemieckie ugrupowania, określając je mianem "klik". Ot - ciekawostka autorytarnego umysłu psychotyka. 

Dlatego wszelkie dokumenty narodowosocjalistyczne powinny być publikowane w otwartym obiegu, by wszyscy zainteresowani mogli sobie wyrobić pogląd równie łatwo, jak w przypadku tzw. "dzieł wszystkich" autorów rozmaitych. Nikt nie zakazywał ani wydawania pism Stalina, ani jego licznych apologetów. Dla przypomnienia - Wisława Szymborska - "Ten Dzień" (wiersz napisany po śmierci największego ludobójcy wszech czasów)

Jaki rozkaz przekazuje nam

na sztandarach rewolucji profil czwarty? 

- Pod sztandarem rewolucji wzmacniać warty! 

Wzmocnić warty u wszystkich bram!

Oto Partia - ludzkości wzrok. 

Oto Partia: siła ludów i sumienie.

Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie.

Jego Partia rozgarnia mrok. 

Niewzruszony drukarski znak 

drżenia ręki mej piszącej nie przekaże,

nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże.

A to słusznie. A to nawet lepiej tak.

Stara i znana sprawa, ale w tym kontekście znacząca. Tymczasem w przypadku odpowiednika Stalina wśród socjalistów narodowych mamy głównie motywy ścigania bliskich mu światopoglądowo wydawnictw. Więcej, strona lewicowo-liberalna etykietuje często przeciwników politycznych w sposób mający sugerować ich związek z tradycją niemieckiego narodowego socjalizmu w celu zupełnego zdyskredytowania.

Można tylko powtórzyć za Józefem Mackiewiczem: "tylko prawda jest ciekawa".Foxx
O mnie Foxx

foxx@autograf.pl

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura