4 obserwujących
71 notek
50k odsłon
1203 odsłony

Propozycja suwerennego rozwiązania problemu polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Wykop Skomentuj138

Holandia już przestała nam przestępców z powodu naruszenia zasady praworządności przez rządzących, co powoduje że ofiary przestępców w naszym kraju nie doczekają się osądzenia swoich katów, którzy uciekną na Zachód. Więc może dla nas będzie taniej, ale kosztem skrzywdzonych.


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wkrótce więc unieważni pozostałe części pisowskiej ustawy o Sądzie Najwyższym podważając prawidłowość wyboru nowej KRS. W konsekwencji zdelegalizowane zostaną także Izba Dyscyplinarna i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, jako że ich składy zostały zaproponowane Prezydentowi przez niekonstytucyjny organ.Te dwie nowe części polskiego SN naruszają zasady legalizmu także przez fakt, że np. sędziów ID sądzą dyscyplinarnie tylko sędziowie ID, a skarga nadzwyczajna będąca w gestii IKNiSP pozwala zmienić każdy wyrok pozostałych izb SN. 

Choć TSUE nie ma prawa badać organizacji polskiego sądownictwa, to ma prawo oceniać czy nowa organizacja spełnia warunek praworządności, o którym jednoznacznie wspominają traktaty europejskie przez Polskę ratyfikowane, a przez to stojące ponad ustawami. To tak samo jak każdy w Unii może sobie produkować samochód jaki chce, ale musi on spełniać określone przez Brukselę standardy. 

Po unijnej delegalizacji polskiego KRS czas przyjdzie na ustawę o sądach powszechnych, a także na Trybunał Konstytucyjny, bo nie jest tak, że sprawa Przyłębskiej i spółki jest już dawno ustalona i przyklepana.

Akolici obecnie rządzących zwracają uwagę, że to naruszałoby suwerenność polskiego Narodu, choć przecież traktaty były ratyfikowane większością 2/3 naszego parlamentu, a więc równą konstytucyjnej. Gdyby nawet przyjąć, że mają rację, to przecież suwerenność naszego Narodu naruszałyby także zmiany w polskim prawie przeprowadzone niekonstytucyjnie, co nie może być przez TK stwierdzone, bo też niekonstytucyjnie został powołany więc tak samo działa.

Dlatego jak suwerennie to suwerennie.

Niech Naród bezpośrednio rozstrzygnie ten spór, by nam Unia nie musiała w tym pomagać.

Bo suwerennościowym rozwiązaniem jest także referendum, a nawet dwa. Główne całego Narodu winne być bowiem poprzedzone głosowaniem wśród wszystkich polskich prawników ( magistrów, doktorów i profesorów prawa ), tak jak np. decydując o swojej terapii, każdy rozsądny pacjent konsultuje się u lekarzy.

I tak jak wśród lekarzy znajdą się znachorzy i różni nawiedzeni, którzy np. sprzeciwiać się będą chemioterapii albo obowiązkowym szczepieniom, to przecież większość ma rację, gdy chodzi o ich specjalizację naukową.

Pytania winny być dwa:

1. Czy Prezydent RP naruszył Konstytucję poprzez niezaprzysiężenie w listopadzie 2015 profesorów Hausera, Ślebzaka i Jakubeckiego wybranych przez Sejm na sędziów TK w październiku 2015 roku, zaprzysiężenie wybranych na ich miejsce przez Sejm następnej kadencji innych sędziów oraz poprzez wybór Julii Przyłębskiej na Prezesa TK?

2.Czy :

-uchwały Sejmu VIII kadencji skutkujące odwołaniem wyboru profesorów Hausera, Ślebzaka i Jakubeckiego na sędziów TK, oraz powołujące na ich miejsce innych sędziów są niekonstytucyjne, a przez to nieskuteczne?

-ustawy Sejmu VIII kadencji w sprawie TK, sądów powszechnych, KRS i SN są niezgodne z Konstytucją i winno się przywrócić w tym względzie się stan prawny sprzed listopada 2015 roku?

Gdy oba referenda dadzą wyniki pozytywne ( a Sejm winien uchwalić wcześniej brak wymogu quorum, by referenda były rozstrzygające ), trójka wyżej wymienionych sędziów TK winna być natychmiast zaprzysiężona przez Prezydenta RP, Przyłębska odwołana ze stanowiska Prezesa TK, a Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odbędzie posiedzenie w prawidłowym konstytucyjnie składzie z listopada 2016 celem wybrania dwóch kandydatów dla wyboru wśród nich następcy prof.Rzeplińskiego przez Prezydenta RP.

Sędziowie wybrani do KRS winni być odwołani, a na ich miejsca władza sądownicza wybierze swoich reprezentantów. No i oczywiście nastąpi likwidacja obydwóch nowych izb w SN.

I to jest też suwerennie, jeśli równie suwerenna dla Narodu Polskiego interwencja TSUE niektórym się nie podoba.

P.S. Najlepiej by referendum prawników przeprowadziły uczelnie przyznające tytuły naukowe, a gdyby to co proponuję się powiodło, nada się jak ulał przy bezpośrednich wyborach władzy sądowniczej przez Naród, co od dawna postuluję.

Wykop Skomentuj138
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo