24 obserwujących
169 notek
593k odsłony
2307 odsłon

Wrota dla podkomisji smoleńskiej otwarte

Wykop Skomentuj180

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się
"Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego"(https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281500/katalog/12334402#12334402), do godz 16 dzisiejszego dnia wskazane instytucje mogły zajmować stanowiska do treści w/w dokumentu, który wejdzie w życie następnego dnia po opublikowaniu. Zaproponowane rozwiązania

"Celem zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego badania wypadku lub incydentu lotniczego, proponuje się możliwość zwiększenia składu Komisji Lotnictwa Państwowego z 30 do 60 członków. Przy czym, w razie konieczności Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych będzie uprawniony do rozszerzenia składu Komisji Lotnictwa Państwowego o osoby niezbędne do przeprowadzenia czynności badawczych.
Ponadto proponuje się:
- aby zarówno Przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego, I zastępcę przewodniczącego i sekretarza jednostki organizacyjnej właściwej w zakresie bezpieczeństwa lotów podległej Ministrowi Obrony Narodowej powoływał Minister Obrony Narodowej,
- uchylenie przepisu wskazującego na uczestnictwo przez Członków Komisji w pracach wyłącznie w ramach działalności służbowej,
- aby w skład zespołu badawczego wchodzili członkowie Komisji Lotnictwa Państwowego oraz w razie potrzeby inne osoby niezbędne do przeprowadzenia czynności badawczych.
"

Jednym słowem oprócz istniejącej KBWLLP Minister Obrony Narodowej może powołać podkomisję celem wznowienia badania wypadku lotniczego, a wynik badania przedstawiony zostanie szefowi MON. W skład zespołu badawczego wchodzić będą członkowie Komisji Lotnictwa Państwowego oraz osoby niezbędne do przeprowadzenia czynności badawczych.
Wypada więc czekać na publikację rozporządzenia oraz ogłoszenia składu podkomisji zajmującej się katastrofą smoleńską.


Rozporządzenie z 2012r- http://inspektoratmonbl.wp.mil.pl/plik/file/Rozporzadzenie%20MON.pdf
Rozporządzenie zmieniające z 2016r- http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//507/12281500/12334402/12334403/dokument206340.pdf

Wykop Skomentuj180
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka