16 obserwujących
180 notek
110k odsłon
1023 odsłony

„Wara od naszych dzieci!” brawo ale…

Wykop Skomentuj35

„Wara od naszych dzieci!” brawo ale…

ale… Konwencja Stambulska podpisana, do dziś nie wypowiedziana! Za pieniądze Polaków kształcą się tabuny tzw.”latarników”, propagadzistów gender i o tym cisza! 

Od lat wchodzą do szkół pod różnymi pretekstami.
Czy rzeczywiście nikt w rządzie tego nie dostrzega? „Wykształceni” za nasze pieniądze fachowcy od propagandy gender nie byli i nie są bezrobotni! Mają dostęp do szkół!


„W Polsce istnieje kilka uczelni, na których możliwe jest podjęcie podyplomowych studiów z zakresu gender  (lista niepełna!)
WARSZAWA
1.Polska Akademia Nauk: Studia podyplomowe: Strategie zmian na rzecz równości. Gender mainstreaming
Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką równości płci, w historii i obecnie. Kładą nacisk na strategię gender mainstreaming (czyli włączanie zasad równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki), przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, planowanie projektów unijnych związanych z tematyką gender, podnoszą kwestie włączania polityki równości w działania administracji państwowej, stowarzyszeń i środowisk lokalnych.
http://genderstudies.pl/index.php/gender-studies/2.Uniwersytet Warszawski: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych: Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies”
Studia i badania nad problematyka społecznej i kulturowej tożsamości płci opisują, analizują, dekonstruują wszystkie przesądy związane ze stereotypami kobiecości i męskości.
Studia oferują co semestr nową ofertę cyklów zajęć z zakresu socjologii, psychologii, prawa, historii, teorii kultury, teorii literatury i innych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Łączy je wspólna perspektywa; uczeni prowadzą badania i analizują je z perspektywy tożsamości płci.
http://www.isns.uw.edu.pl/studia_podyplomowe_gender.php3.Wyższa Szkoła Pedagogiczna: Podyplomowe Gender Studies
Głównym celem studiów jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu: historii ruchu kobiecego w Polsce i na świecie, podstaw socjologii i polityki społecznej, wdrażania strategii Gender Mainstreaming i zasady różnorodności w miejscu pracy. Absolwent/ka będzie w stanie sprawnie poruszać się w obszarze prawa antydyskryminacyjnego, uzyska także wiedzę z zakresu podstaw literatury, filozofii społecznej i pedagogiki w ujęciu feministycznym oraz znajomość zagadnień feministycznej krytyki ekonomii.
http://warszawa.wsptwp.eu/pl/oferta/kierunki/studia-podyplomowe-politologiczno-admini/gender-studiesPOZNAŃ
1.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Studia Podyplomowe w zakresie Gender
Studia Podyplomowe w zakresie Gender kierowane są do osób pragnących zdobyć kompetencje dotyczące sposobów skutecznego wdrażania praktyk antydyskryminacyjnych i równościowych. Przygotowują do pracy w instytucjach kulturalnych oraz pedagogicznych, organizacjach pozarządowych działających na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałających wykluczeniu różnych grup społecznych.
http://studenci.amu.edu.pl/studia/podyplomowe/wydzial-filologii-polskiej-i-klasycznej/studia-podyplomowe-w-zakresie-genderŁÓDŹ
1.Uniwersytet Łódzki: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych: Gender Studies
Absolwenci interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu gender studies będą posiadali kompleksową wiedzę na temat problematyki płci kulturowej i nierówności społecznych oraz będą w stanie w sposób krytyczny identyfikować wszelkie przejawy dyskryminacji. Oprócz wiedzy dotyczącej rozwoju myśli feministycznej oraz instytucjonalizacji polityki równych szans, absolwenci posiądą wiedzę na temat instrumentów i metod zwalczania nierówności
http://www.uni.lodz.pl/studia/studium,tematyka,462

http://www.ucz-tolerancji.pl/KRAKÓW
1.Uniwersytet Jagielloński: Instytut Sztuk Audiowizualnych: Podyplomowe Studia z Zakresu Gender
Studia z zakresu gender zostały założone z myślą o absolwentach wyższych uczelni, aktywnie uczestniczących w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym kraju. Mają one pomóc kandydatom w pracy z innymi ludźmi, ułatwić im zrozumienie mechanizmów społecznych i kulturowych, które określają tożsamość każdej z płci. Są to studia o charakterze doskonalącym, rozwijające dotychczasową wiedzę studentów i wzbogacające ją o nowe perspektywy badawcze.
http://www.podyplomowe.uj.edu.pl/wydzial-zarzadzania-i-komunikacji-spolecznej?p_p_id=56_INSTANCE_Df4E&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=2991994&articleId=10691199&widok=ogloszenie2.Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Gender Studies: Podyplomowe studia nad płcią, dyskryminacja i problematyką równouprawnienia
Są to studia interdyscyplinarne, nakierowane na dostarczenie studentowi wiedzy, jak i praktycznych warsztatów. Program studiów podzielony jest na bloki tematyczne, w ramach których zawarte są kursy problemowe oraz zajęcia warsztatowe.
Absolwenci zdobywają kwalifikacje w ramach modernizacji treści nauczania, modernizacji sposobów zachowania się i funkcjonowania instytucji, znajomości instytucji unijnych, rządowych i pozarządowych, pracujących na rzecz polityki równości.
http://www.ka.edu.pl/csp-oferta/gender-studies-podyplomowe-studia-nad-plcia-dyskryminacja/

Wykop Skomentuj35
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo