GPS GPS
1180
BLOG

Skrajnie zideologizowana wizja rzeczywistości

GPS GPS Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 64

Często używa się jako określenia pejoratywnego, jako czegoś co ma zdeprecjonować oponenta w dyskusji, jako argumentu przeciw polemiście, jako czegoś złego, negatywnego czy brzydkiego – tego typu zwrotu: „...opierasz się na swojej skrajnie zideologizowanej wizji rzeczywistości...”. A zatem pewnie nie masz racji, jesteś zaślepiony, otumaniony, zindoktrynowany jakąś ideologią.

A moim zdaniem jest to jak najbardziej pozytywne określenie. Słusznym jest mieć i głosić poglądy oparte o skrajnie zideologizowaną wizję rzeczywistości.

No bo co to w istocie znaczy? Moim zdaniem to znaczy tyle, że ktoś, kto ma skrajnie zideologizowaną wizję rzeczywistości uważa, że każdego aspektu życia człowieka dotyczą jakieś zasady, które da się opisać językiem. To jest moim zdaniem dobre, słuszne, mądre i ludzkie. No bo to znaczy, że wiemy i rozumiemy dlaczego coś robimy, czemu to służy, po co to jest – a nawet jeśli nie wiemy, to staramy się dowiedzieć i zrozumieć, nieprawdaż? Mądry i cywilizowany człowiek powinien starać się zideologizować wszystko - a zatem zbadać zasady i reguły, które to wszystko opisują.

Zwierzęta nie potrafią żadnego aspektu swojego życia opisać językiem i nie potrafią sformułować zasad jakimi się kierują. A człowiek potrafi. Człowiek jest zideologizowany. Ale niektórzy są zideologizowani częściowo, nie skrajnie. Tam gdzie są niezideologizowani są jak zwierzęta - nie rozumieją dlaczego coś robią, po co, jaki to ma cel, jakimi się kierować zasadami. Bo ideologia to zbiór zasad. Ideologia jako idea jest dobra. Jakaś konkretna idea może być zła - ale to, że się idei szuka, że się ją formułuje, jest dobre.

Jeśli ktoś nie jest skrajnie zideologizowany, to znaczy, że jest na wpół cywilizowany, jest na wpół zwierzęciem, a wpół kieruje się instynktem, a nie rozumem, to znaczy, że tylko trochę rozumie, tylko niektóre sprawy stara się zrozumieć. A człowiek skrajnie zideologizowany chciałby zrozumieć wszystko, wszystko opisać, wszystko zapisać, wszystko uporządkować przy pomocy języka.

Więcej o ideologii piszę tu: Ideologia


następna notka -> Informacja leci w kosmos...

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie