GPS GPS
5251
BLOG

Wolnościowcy

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 18
Kto to są wolnościowcy? Wolnościowcy to są wszyscy ci, którzy dążą do poszerzenia sfery wolności w polityce i gospodarce. Wolnościowcy to liberałowie, konserwatyści, libertarianie, narodowcy, konserwatywni liberałowie, monarchiści, ordoliberałowie, anarchokapitaliści, leseferyści, minarchiści, paleolibertarianie, wolnorynkowcy i wszyscy ci, którzy są w opozycji do socjalistów, narodowych socjalistów, socjaldemokratów, faszystów, bolszewików, nazistów i innych zamordystów postulujących różnorodne ograniczenia swobód politycznych i gospodarczych.
Wolnościowcy popierają niskie, proste podatki, albo wręcz podatki dobrowolne. Wolnościowcy sprzeciwiają się państwowemu obowiązkowi wojskowemu, szkolnemu i emerytalnemu. Sprzeciwiają się państwowej służbie zdrowia i państwowemu szkolnictwu. Wolnościowcy nie akceptują państwowych koncesji, licencji, redystrybucji, dotacji i ingerencji państwa w gospodarkę. Wolnościowcy uważają, że szkoły, szpitale, telewizje, poczty, muzea, firmy ubezpieczeniowe, banki, kluby sportowe, huty, lasy, stocznie, przedsiębiorstwa komunalne, agencje ochrony i detektywistyczne, milicje, firmy militarne i wszelkie inne przedsiębiorstwa, fundacje, spółdzielnie czy konsorcja powinny być prywatne.
Wolnościowcy są za prywatyzacją majątku państwowego i są za wycofaniem państwa z działalności gospodarczej. Wolnościowcy po prostu uważają, że wszelkie rozwiązania gospodarcze powinny być przyjęte i finansowane przez obywateli dobrowolnie, a nie pod przymusem. Wolnościowcy nie akceptują państwowej przemocy i tego, że państwo wtrynia się w najdrobniejsze ludzkie sprawy. Wolnościowcy uważają, że stosowanie przemocy jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w obronie przed przemocą innych, przed bandytami, złodziejami i oszustami. Przemoc w edukacji, służbie zdrowia, ubezpieczeniach społecznych, gospodarce, finansach, telekomunikacji, przemyśle etc. a zatem państwowe, ustawowe regulacje tych dziedzin i finansowanie ich z podatków zbieranych siłą jest niedopuszczalne.
Wolnościowiec” to pojęcie polityczne. To pogląd polityczny, to polityczna postawa. Wolnościowcy dążą do wskrzeszenia i utrzymania dawnych polskich swobód i praw politycznych wyrażanych w haśle: „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”. Współcześni wolnościowcy chcą takich swobód i wolności dla wszystkich obywateli Polski. Wolnościowcy to polscy patrioci, który chcą uwolnić Polskę od zamordystycznych, socjalistycznych państw. Wolnościowcy dążą do niepodległości polskich rodzin. Wolnościowcy chcą tworzyć polityczną wspólnotę strzegącą tej niepodległości. Wolnościowcy marzą o Polsce, która będzie tysiącem Liechtensteinów, albo tysiącem Watykanów. Wolnościowcy nie są państwowcami, ale sprzyjają cywilizacji, którą budowała wielonarodowa Rzeczpospolita.
Wolnościowcy są tolerancyjni, pobłażliwi, pluralistyczni, otwarci, skłonni do zgodny, pokoju, mediacji i wszelkich dobrowolnych porozumień. Ale są też zasadniczy, konkretni, niezłomni, trwali w poglądach, ideowi. Wolnościowcy potrafią solidnie uzasadnić swoje poglądy w oparciu o badania naukowe i merytoryczne argumenty. Wolnościowcy są mądrzy i wykształceni.
W Polsce wolnościowców reprezentują przede wszystkim trzy partie: Kongres Nowej Prawicy, Partia Libertariańska i Unia Polityki Realnej. Sporo wolnościowców jest też w Ruchu Narodowym i Polskiej Partii Piratów. Najbardziej znani polscy wolnościowcy to: Jacek Sierpiński, Janusz Korwin-Mikke, Robert Gwiazdowski, Stefan Kisielewski, Stanisław Michalkiewicz, Jan Fijor, Przemysław Wipler.
Opozycyjnymi partiami w stosunku do wolnościowców, partiami antywolnościowymi, socjaldemokratycznymi, zamordystycznymi są w Polsce: Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Prawo i Sprawiedliwość czy Polskie Stronnictwo Ludowe. Najbardziej znani antywolnościowi politycy polscy reprezentujący socjaldemokrację to: Aleksander Kwaśniewski, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Leszek Miler, Waldemar Pawlak, Bronisław Komorowski.
 
Grzegorz GPS Świderski

PS. Tu jest kilka moich notek, w których tłumaczę różne kwestie dotyczące wolnościowców:

następna notka -> Gdzieś tam...

 

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka