GugulskiM
Bądź tym bardziej niedoceniony, im bardziej masz słuszność... [R. de J.]
41 obserwujących
537 notek
685k odsłon
  284   0

Skargi Trzaskowskiego na obniżanie przez PiS podatków

Przeczytałem ten podpisany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego raport**. Liczy on sobie 108 stron/ekranów i już na str. 16-19 wita nas takim oto zestawem pomieszanych bez ładu i składu jęków i utyskiwań na przyczyny spadku dochodów miasta:

Wersja A - wszystkiemu winna pandemia

Na skutek pandemii gospodarka wyhamowała, dochody Warszawy wciąż spadały, a wydatki rosły. Dochody wyniosły 18 557 696 158 zł, a wydatki 20 226 162 998 zł. W wyniku epidemicznych ograniczeń zmniejszyły się m.in. wpływy miasta ze sprzedaży biletów Warszawskiego Transportu Publicznego (o 36,4%), opłat parkingowych (39,3%), podatku od czynności cywilnoprawnych (4,6%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (4,8%).” (s. 16.)

Wersja B – wszystkiemu winien PiS obniżający podatki:

Rządzący systematycznie ograniczali wpływy samorządów, w tym Warszawy. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (obniżenie stawki do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodu i zwolnienie z podatku osób w wieku poniżej 26 lat) zmniejszyły roczne dochody Warszawy o 684 mln zł. O 330 mln zł zmniejszyło je też przekształcenie użytkowania wieczystego i uwłaszczenie właścicieli na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe.” (s. 19.)

Mimo, że „W 2020 r. w Warszawie podatki za poprzedni rok (2019 r.) zapłaciło 1,430 mln osób, tj. o 51 tys. więcej niż w poprzednim okresie rozliczania PIT. To największy roczny przyrost nowych podatników. Mimo ich większej liczby, do budżetu miasta wpłynęło mniej pieniędzy. Od każdego podatnika trafiło do Warszawy średnio po ok. 4,3 tys. zł, czyli o 285 zł mniej niż w poprzednim roku. Łącznie było to 6,1 mld zł, czyli o 168 mln zł mniej niż rok wcześniej.” (str. 19.)

Nie pomogło, że „Warszawa w dalszym ciągu była najludniejszym miastem w Polsce, stanowiąc około 30% ludności województwa. Według danych Biura Spraw Obywatelskich i Administracji w Warszawie zameldowanych jest 1 693 588 mieszkańców, z czego 1 638 014 na pobyt stały, a 55 574 na pobyt tymczasowy (stan na 31.01.2021)" i że liczba podatników wzrosła, mimo że "Liczba osób zameldowanych spadła względem stanu na 31.01.2020 r. o 13 110 (mniej o 5 973 meldunków stałych i o 7 137 meldunków czasowych).” (str. 10.)

Uchwała o... vs. Uchwała w sprawie...

Chętnie posłuchałbym w czwartek dyskusji radnych na temat tego raportu. Oczywiście pod warunkiem, że rządzący stolicą nie postanowią głosować nad wotum zaufania dla swojego prezydenta bez dyskusji.

Czy to możliwe? W Radzie Warszawy już nie takie rzeczy widziano...

Wprawdzie § 33 ust. 4 pkt. 1a Statutu m.st. Warszawy*** nie pozwala na to w przypadku „uchwały o udzieleniu Prezydentowi wotum zaufania”, ale paragraf ten mówi o niedopuszczalności wniosków formalnych „o głosowanie bez dyskusji, o zamknięcie dyskusji i o zamknięcie listy mówców” w przypadku „uchwały o udzieleniu Prezydentowi wotum zaufania”, ale przecież nie w przypadku „uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi m.st. Warszawy z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie miasta”...

- - -

* https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/50C017AE-6BE7-4113-8903-1035B73EBBAF,frameless.htm

** https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/50C017AE-6BE7-4113-8903-1035B73EBBAF/1629251/Raport_o_stanie_miasta_2020.pdf

*** https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/warszawa/statut/default.htm

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka