26 obserwujących
392 notki
366k odsłon
225 odsłon

Tajemnica wyhodowania obywatelom zaborcy w togach

Wykop Skomentuj10

"1. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy...


To fragment pierwszego punktu Uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.


Art. 439. KPK

Bezwzględne przyczyny odwoławcze

§ 1.

Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:

2) sąd był nienależycie obsadzony...


Co to znaczy 'nienależycie'? Jaką treść niesie w sobie ten przekaz?

Żadnej. To pustosłowie, pod które każdy może sobie podstawić co chce. Schizofreniczny fenomen dyskursu zwany "ubogością treści".

Ja sobie podstawię pod 'nienależycie' sytuację, w której sędzia orzekający jest synem sędziego orzekającego lub w spoczynku. Dla mnie niedopuszczalne jest, żeby obsadzać sądy ludźmi z klanów rodzinnych. Taki sąd jest nienależycie obsadzony.

Właśnie ustanowiłam wykładnię prawa. Szkoda, że nie ma ona mocy prawnej, gdyż żadna ustawa nie nadała mi kompetencji do ustanawiania.


Czy Państwo rozumieją teraz kto rządzi w Polsce i dlaczego?

Rządzą autokraci w togach, bo pozwoliły im na to nasze cudowne parlamenty wszelkiej maści od upadku komuny. Stanowiąc puste w treści przepisy lub nie reformując pustosłowia, które zostawiła nam w spadku komuna, oraz dając prawo ich interpretacji organom stosującym prawo (bo nie tylko SN-owi, lecz każdy organ stosujący prawo może stanowić sobie wykładnię w postępowaniu, które prowadzi, nie jest ona tylko powszechnie obowiązująca) - de facto złożyli władzę w ręce togistów.

W rzeczywistości to nie parlament stanowi prawo, jak wskazuje Konstytucja. Stanowi je nadzwyczajna kasta.

To nasi przedstawiciele, za których ich fanatyczne elektoraty skaczą sobie do gardeł - doprowadzili do wyhodowania wewnętrznego zaborcy. Owa kasta zachowuje się jak zaborcze państwo, które pod przykrywką interpretowania przepisów, depcze prawo stanowione przez przedstawicieli suwerena, a narzuca swoje.


Serce mi pęka, gdy patrzę na tą zacietrzewioną, głupią i/lub niezdrową psychicznie część społeczeństwa polskiego, która pieniaczy się sama nie wiedząc o co, i na tą drugą - niby rozsądną, która nie chce mieć z tą pierwszą nic wspólnego, nie miesza się, nie udziela, nie podnosi frekwencji wyborczej. Napisałam 'niby rozsądną', bo jednak rozsądek nakazywałby zjednoczyć się i działać w celu powstrzymania tej schizofrenicznej anarchii."3. Wykładnia art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. oraz art. 379 pkt 4 k.p.c. przyjęta w punktach 1 i 2 niniejszej uchwały nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia...

4. Punkt 1 niniejszej uchwały ma zastosowanie do orzeczeń wydanych z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej utworzonej w Sądzie Najwyższym... bez względu na datę wydania tych orzeczeń." 

Art. 2 Konstytucji:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.


Ha, ha, ha, ha...!

No chyba jednak nie jest urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Szaremu obywatelowi kasta nie uchyli orzeczenia wydanego przez - przyjmijmy na potrzeby notki - sąd nienależycie obsadzony.

Ale orzeczenia dyscyplinarne wobec członków kasty - jak najbardziej trzeba unicestwić.

Taka to sprawiedliwość pod zaborem autokratów w togach. Konstytucję można sobie na strych wrzucić i zapomnieć.


Wykop Skomentuj10
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale