wqbit wqbit
6680
BLOG

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS-magiczny kwadrat

wqbit wqbit Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 0

 

      „Kwadrat magiczny” składa się z pięciu słów rozmieszczonych w pięciu linijkach W ten sposób:

S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

 

     Jak łatwo zauważyć słowa te mogą być czytane zarówno z lewej strony w prawą jak i  z  prawej w lewą, zarówno z góry w dół jak i odwrotnie. Jest to znak chrześcijański znajdowany od Mezopotamii do Brytanii, od Etiopii do Egiptu, ale nigdy nie daje się datować na epokę pogańską.

     Dwa poziome i pionowe słowa TENET, tworzą w centrum krzyż i odsyłają do Boga Biblijnego, który mocno „trzyma” w ręce swoje stworzenie. Greckie słowo Tau, jest jednym z  najstarszych znaków na enigmatyczne określenie krzyża.

     Te pięć słów można tłumaczyć, jako: „Siewca Arepo trzyma dokładnie (zręcznie) koła” w  znaczeniu prowadzeniu dobrze wozu (lub pługa, w dawnych czasach często zaopatrzonego w koła).

     Wielu uczonych, przekonanych, że w tych linijkach ukrywa się znaczenie jeszcze bardziej tajemnicze, usiłowało rozszyfrować ten zagadkowy kwadrat. Rozwiązanie zostało znalezione przez dwóch uczonych, którzy pracowali oddzielnie Feliksa Grossera i Sigurda Agrella. Obydwaj zakomunikowali w 1925 r, że odkryli, iż te 25 liter tworzą dwa Pater Noster, które się krzyżują na literze N. Pozostają dwa A i dwa O, które nawiązują do wypowiedzi Chrystusa „Jam jest alfa i omega, początek i koniec”(Ap 1,8).

     Kryptogram powinien układać się tak:

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

T

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

P

A

T

E

R

N

O

S

T

E

R

 

 

 

 

 

O

S

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

T

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

      Ogromna większość naukowców zaaprobowała to odkrycie, które istotnie wydaje się być definitywne. Na płaszczyźnie statystycznej jest bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby 25 liter palindromu (zespołu liter, które można czytać w obydwu kierunkach), przez czysty przypadek tworzyło to co odkryli Grosser i Agrell.

     Zostało, więc potwierdzone, że to symbol chrześcijański a ponadto tworzy on miniaturową summe elementów ewangelicznych, począwszy od modlitwy, której Jezus nauczył swoich uczniów.

     Najstarsze kwadraty magiczne, znane w latach 20 XX wieku, są te z Dura Europos, rzymskiej bazy wojskowej w Mezopotamii, sięgające III wieku po Chrystusie.

     Ale w 1936 r., wielka niespodzianka!!! Natrafiono na kwadrat magiczny umieszczony na palestrze wychodzącej na amfiteatr w Pompejach (zniszczonych 24 sierpnia 79 r), a  archeologowie ustalili, że 10 lat wcześnie odkopano inny, ale okaleczony i do tego czasu jeszcze nie zidentyfikowany. Na potwierdzenie chrześcijańskiego charakteru na graffiti z  palestry pompejskiej jest umieszczony trójkąt, odnoszący się w oczywisty sposób do Trójcy Świętej.

     Jedynym jeszcze nie zidentyfikowanym określeniem jest AREPO. Jedni rozumieją go jako imię własne, a inni opierając się na starożytnym tłumaczeniu kryptogramu na język grecki oraz na terminie celtyckim znanym w świecie łacińskim, tłumaczą jako pług (który był jednym z symboli krzyża).

     W tym znaczeniu te 5 liter można tłumaczyć:

     „Siewca (Chrystus, który sieje dobre ziarno), przy pługu (mianowicie na krzyżu), trzyma swoją ofiarą (pracą) koła (przeznaczenia człowieka i wszechświata)”.

     Są też liczni naukowcy, którzy opierając się na świadectwach archeologicznych utrzymują, iż  AREPO to połączene pierwszych liter: Aeternus Redemptor Et Pastor Omnipotens

     W każdym razie odkrycie z Pompejów potwierdza, że:

     1. W Pompejach byli chrześcijanie

     2. W tym czasie już uformowały się kult krzyża, jak i symbolika alfy i omegi, obecna w  tradycji Jana, uważanej za dużo późniejszą

     3. Przede wszystkim było już łacińskie tłumaczenie modlitwy, której nauczył Jezus. Co oznacza, że tekst Ewangelii lub jego znaczne fragmenty krążył od dawna, skoro został przetłumaczony na język Rzymian

     4. Jeżeli jak się wydaje słuszna jest chrześcijańska interpretacja trójkąta, (ale jak przed 79 r. nadać mu inne znaczenie), były już ukształtowane Teologia i kult Trójcy Świętej.

     5. Krzyż czczony od pierwszej chwili był właśnie krzyżem a nie palem

     Wszystko to pochodzi od 79 r, jeżeli nie sprzed 63 kiedy to Pompeje zostały poważnie zburzone przez trzęsienie ziemi. Również tu wydaje się urzeczywistniać proroctwo Jezusa którego „kamienie wołać będą” przeciw hipotezom jedynie teoretycznym i książkowym.


 

 

wqbit
O mnie wqbit

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura