4 obserwujących
116 notek
116k odsłon

Narwik 1940

Z punktu widzenia Szwedów najlepszym rozwiązaniem byłoby zachować neutralność podczas kolejnego europejskiego konfliktu, przypominającego swoją skalą Wielką Wojnę. Niestety jedna ze stron toczonej od września 1939 roku wojny – Niemcy...

Bitwa o Anglię. Sprawa Iwana Proskurowa

Do nieformalnych współpracowników feldmarszałka Luftwaffe Hermanna Göringa należał szwedzki biznesmen Birger Dahlerus. Podczas wizyty w rezydencji Carinhall w 1936 roku, jako szef firmy Electrolux, podarował on Göringowi zmywarkę do nacz...

Bitwa o Anglię. Boże, chroń króla

Pierwsze trzy okręty niemieckiej marynarki wojennej wypłynęły w stronę Narwiku 3 kwietnia 1940 roku jako statki transportujące węgiel. Następne cztery były już gotowe do rejsu do portów w Trondheim i Stawanager. Na ich pokładach nie by...

Bitwa o Anglię. Idy marcowe

Wasilij Błochin już w połowie lat 20. stał się uznanym specjalistą od masowych egzekucji. Major NKWD przetrwał wymianę kadr po śmierci kolejnych szefów Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (Mężyński, Jagoda, Jeżow), pomimo że no...

Bitwa o Anglię. Fritz Todt

Armia Czerwona nie była w stanie przeprowadzić w Finlandii swojej wersji blitzkriegu, co stwarzało ryzyko włączenia się w konflikt mocarstw zachodnich. Tak przynajmniej uważał Stalin, obawiając się interwencji III Rzeszy. Raport przedsta...

Bitwa o Anglię. Paragraf 11

Tadeusz Kobylański, szef wydziału wschodniego MSZ, oceniał na początku 1939 roku, że niemieckie zbrojenia doszły do takiego poziomu i kosztowały tyle wyrzeczeń obywateli Trzeciej Rzeszy, że stwarzało to ryzyko wybuchu wojny, która pozwo...

Bitwa o Anglię. Order Lenina

Władimir Zenzinow, członek zdelegalizowanej w sowieckiej Rosji Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, dotarł z Francji do Finlandii w styczniu 1940 roku. Jego zadaniem, jako korespondenta wojennego, było relacjonowanie konfliktu toczącego się...

Bitwa o Anglię. Prowokacja

Generał Jodl poinstruował swoich podwładnych, że Wehrmacht musi być gotowy do okupacji Holandii, aby poprawić swoją pozycję obronną w związku ze spodziewanymi nalotami brytyjskich sił powietrznych. Zakładano, że neutralność Holandii...

Bitwa o Anglię. Zamach

W listopadzie 1939 roku propaganda nazistowska zaczęła przygotowywać Niemców na przedłużającą się wojnę pomiędzy Trzecią Rzeszą a aliantami zachodnimi, która jeszcze niedawno wydawała się bliska zwycięskiego końca. Goebbels poins...

Bitwa o Anglię. Kolacja u Mołotowa

Juho Paasikivi pojawił się ponownie na Kremlu na czele fińskiej delegacji 23 października 1939 roku. Przygotowując się do drugiej tury rozmów Finowie zakładali, że Stalin postawił absurdalnie wysokie żądania, by w trakcie negocjacji p...