News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
2 obserwujących
687 notek
52k odsłony
  36   0

news times Site 24 /- Live times Site 24 - Ważne! Prawo człowieka jest nienaruszalne

news times Site 24 /- Live times Site 24

Ważne!Prawo człowieka jest nienaruszalne nawet władza jaka by nie była nie ma prawa jej zmieniać

Źródłem praw człowieka jest godność ludzka. Uznaje się ją za wartość przyrodzoną i niezbywalną, przypisaną do każdej jednostki ludzkiej. Zasada poszanowania godności ludzkiej potwierdzona została w wielu dokumentach, m.in. w Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r. oraz w Konstytucji RP z 1997 r.

Powszechna deklaracja praw człowieka
Art. 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.


PS.
Oto Plan wypełniany dziś - tak to są fakty.
Na końcu jest mowa o ofierze którą wykonują i to gorliwie.
LUDOWŁADZTWO
1. Powołanie globalnego rządu, który przejmie realną władzę nad światem. Obecnie już takie
gremium istnieje, ale działa nieoficjalnie zajmując się koordynacją i ustalaniem daleko
idących planów.
2. Całkowite zniszczenie kościoła rzymsko-katolickiego przez wewnętrzne rozbicie i podział wśród kardynałów, biskupów, kapłanów. Wprowadzenie do wewnątrz kościoła coraz więcej agentów, dywersantów, którzy zajmując różne, stanowiska zrealizują do końca ich plan / tzn. lucyferyczny plan zniszczenia kościoła/ a także czyniąc coraz większe zgorszenia dla wiernych, nie ponosząc za to żadnej kary od swych przełożonych. Bezwzględne tabu /milczenie/ w głoszeniu o istnieniu szatana i karze wiecznej w piekle. Wychwalanie biskupów i wbijanie ich w pychę jacy to oni są postępowi, nowocześni i otwarci na dialog i kompromis. Było dla mnie wielką pociechą, kiedy uznali, że jawna i zewnętrzna walka z kościołem nie przyniesie zaplanowanego zwycięstwa. Chrystus powiedział "A bramy piekielne nie zwyciężą go".
3. Oderwanie dzieci od rodziców i umieszczenie ich w specjalnych ośrodkach, szkołach
kierowanych przez ludzi masonerii. Poddanie ich całkowitej i powszechnej demoralizacji, aby stały się ludzkimi zwierzętami podatnymi na wszelką manipulację i kłamstwo. Manipulując naukami ścisłymi należy przekonać ich, że poza materią nic nie istnieje, a człowiek sam dla siebie jest bogiem. I sam dla siebie ustala prawa.
4. W stosunku do ludzi, którym do końca nie uda się zniszczyć resztek wiary w Jezusa Chrystusa, należy uczynić wszystko aby jednocześnie wierzyli we wszelkie zabobony, różne tajemne moce, gdyż całkowity materializm spowodowałby choroby psychiczne. A choroba psychiczna zwalnia od winy i odpowiedzialności przed prawdziwym Bogiem. Chodzi o to aby po śmierci ponieśli za swe czyny jak największą karę i winę. Kierowane to było głównie do ludzi w Ameryce, Europie i Australii.
5. Powszechna i bez ograniczeń aborcja.
6. Powszechna i bez ograniczeń eutanazja ludzi starych i niepełnosprawnych.
7. Powszechna prostytucja i istnienie powszechnych domów publicznych.
8. Najwyższe przywileje dla homoseksualistów, lesbijek, wszelkiego zboczenia moralnego na całym świecie.
9. Wprowadzenie do powszechnego spożycia tajemnych substancji, które w organizmach kobiet i mężczyzn będą powodowały bezpłodność. Określone instytuty pracują nad tym. Chodzi o wyprodukowanie takiej substancji, której nie można by było wykryć i udowodnić, że ma takie własności.
10. Forsowanie za wszelką cenę badań w genetyce aby przekroczyć krytyczną granicę, która spowoduje nieodwracalny stan dla życia roślinnego i biologicznego na ziemi.
11. Dobrowolnie i bez ograniczeń spożywanie narkotyków. Zaniechanie karania za spożywanie.
12. Wykorzystanie na wielką skalę magii, okultyzmu, spirytyzmu w mediach aby w sposób tajemny manipulować, zwodzić, ogłupić a w końcu doprowadzić miliony ludzi do obłędu, aby powstał powszechny chaos, bezład i doprowadzić do wzajemnego mordowania.
13. Promowanie za wszelką cenę ruchu nowej szatańskiej religii "New Age" wschodnich religii / buddyzmu, hinduizmu./. Finansowanie wszelkich sekt antykościelnych i satanistycznych, zespołów rockowych.
14. Wprowadzenie jak tylko możliwie szybko czipowanie ludzi na rękę lub czoło. Należy wmówić im, że to dla ich bezpieczeństwa. Gdy to się stanie Centra masońskie przejmą całkowitą kontrolę ekonomiczną nad ludzkością Dlatego, że bez tego znaku nie będzie można nic kupić ani sprzedać. Opanują całą dystrybucję i handel na świecie.
15. Pozorne zwalczanie terroryzmu na świecie. W rzeczywistości podejmowanie tajnych działań, aby podsycać nienawiść i doprowadzać do wzajemnego mordowania plemion w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, aby doprowadzić do całkowitej zagłady całych rejonów świata.
16. Za. wszelką cenę ograniczyć ilość ludzi w świecie aż do określonej ilości około 200 mil. Były omawiane jeszcze inne cele ale dotyczyły one nie całej ludzkości tylko, wybranych narodów i rejonów świata.

W tej super tajnej naradzie uczestniczył mason także z Polski gdyż dla mocy piekielnych naród
polski jest wyjątkowo znienawidzony i do końca XX wieku był zaporą do realizacji ich celów.

Po omówieniu celów i pouczeń nasz główny ziemski mag oznajmia, że będziemy się przygotowywać do złożenie ofiary na cześć najwyższego wodza światłości /lucyfera/, który na tę okoliczność specjalnie się zjawi..

Taka deklaracja Powszechna z 1948 r.
Jest zgodna z Prawem nam dany od Stwórcy.

Polskiemu rządowi czy innym państwom wek od tego Prawa. By go zmieniać na Nie korzyść Narodu Polskiego
Tu nie tylko są naruszone Prawa człowieka ale Prawa Boże Stwórcy które są zbieżne tej Sprawy. W tej Deklaracji.

Powszechna deklaracja praw człowieka
Art. 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

PS>
I taki czeka Nowy świat nie demoniczny  A oparty na Podwalinie sumienia.
Co ją drążyłem w tej sprawie.
Walczycie z Samym Bogiem Dardanele ze Stwórcą . Lucyfer ma tego świadomość że już nie z człowiekiem walczy. to was Koniec  Rządzie Koniec.
Ktokolwiek by za wami stał.
Oni dziś będą zabijać też swoich.
Lucyfer od Masonerii tego żąda.
Jako sam mówi o którym ja pisałem. w ich planie wykonawczym które ujrzało światło dzienne
Lucyfer Czeka na ofiary inaczej trupy także swoich wyznawców.
Ofiara to śmierć Dla Lucyfera. śmierć jest ofiarą z tej ziemi. dla niego.
Toteż żądają podpisy ofiar które się godzą na zaszczepienie.
Nie mogą tego czynić Przymuszać zabijać i gnębić. Oni czynią to niezgodnie z Prawem Człowieka.
Kto uczyni w brew temu Odpowie za to.Przed Stwórcą Nieba i ziemi.Naszym Ojcem.
Inaczej przymuszeniem.i I innymi trykami nie humanitarnymi. To jest Ohydne.
Lucyfer wie że ma mało czasu.
Tak Lucyfer nie ma władzy - Upadły anioł nie ma władzy.
I wie że czas jego dopustu się kończy.
To się dzieje dziś.


ISKRA


Oni nie mają władzy oni wypełniają dopust.
Ten dopust już jest głęboko przekroczony.
To jest Apokalipsa.
A jej ostatecznym znakiem jest Watykan.
Zdobyty przez Sektę Masońską a w nim mieszka Lucyfer.

Jako Mesjasz Mówi prawie 2 tyś lat w wstecz 2000 lat do nas mówi i dziś.
Gdy zobaczycie Ohydę tam gdzie stać nie Powinna Cieszcie się .
To was czas wolności jest bliski.

Jako w innych przypowieściach mowa o trwaniu w czystości.
Jak już pisałem nad nami są siły przeogromne jakie sobie nie wyobrażamy.

Jako cały świat oziębnie a ja będę jego filary trzymał. i nie puszczę ich z rąk.

Jako w słabości człowieka ten czas będzie skrócony.
Dalej doczytajmy co nam zostawił Mesjasz w Testamencie.

ISKRA

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale