3 obserwujących
77 notek
30k odsłon
174 odsłony

Udostepnić Putinowi archiwum Jakowlewa - "Stalin do usług Ribbentropa"

Wykop Skomentuj4

..udostępnić, w sensie  rozpowszechnienia  jego  zawartości;

to  zbiór  dokumentów  ogólnodostępny 


image


To bardzo  obszerny  zbiór  dokumentów  na temat  ścisłej  współpracy  faszystowskich Niemiec  i  stalinowskiego  ZSRR


np.

image


także  dokument  potwierdzający  agresję  ZSRR na Polskę  - rozkaz  z 14  września , gdy  nie było  jeszcze mowy  o "rozpadzie  państwa polskiego"

image


oraz  np

Dokument wywiadu  ZSRR  z  9 lipca  1939 roku o niemieckich planach  ataku na Polskę  w sierpniu, wrześniu

 w tym  ocena,  że w okresie  2 lat  od agresji  na Polskę   przewiduje  się  dobrosąsiedzkie  stosunki  miedzy  Niemcami a ZSRR 

Документ №1.37
Германские планы в отношении Польши: записка начальника Пятого Управления РККА Наркому Обороны с препровождением агентурного донесения
09.07.1939
Нападение Германии на Польшу, по данным Клейста, намечается в августе — сентябре, в то время как, по предыдущему его сообщению, должно произойти в июле.
Дополнение. В пределах вышеизложенного имело место и следующее замечание о балтийских государствах:
«Балтийские государства, учитывая Советский Союз, не будут подвержены германскому военному давлению ни во время нашего конфликта с Польшей, ни в последующий за этим двухлетний срок, который будет характеризоваться хорошими германо-русскими отношениями»6.
Верно: Пом. начальника 5-го отдела 5-го управления РККА
Военный инженер 1 ранга (ПАНФИЛОВ)
Указана рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Берия, Мехлис, Шапошникову, в дело.
ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 9157. Д. 2. Л. 418—431. Машинопись на типографском бланке.


itd.

itd.

jest tego  masa

https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1000871

--

 Po zawarciu  Paktu  z faszystowskimi  Niemcami  w ZSRR  zakazano  propagandy  antyniemieckiej !

Dostało sie  nawet  filmowi  Aleksander  Newski- dziełu  Eisensteina

Nieszczęśliwie dla Eisensteina film szydzący z zawierania paktu z Niemcami został ukończony na kilka miesięcy przed zawarciem paktu Ribbentrop-Mołotow. Wkrótce po premierze został zdjęty z ekranów. Dopiero po agresji Niemiec na Związek Radziecki w 1941 roku wyświetlanie filmu wznowiono we wszystkich salach kinowych. Fragmenty pokazywane były w amerykańskim filmie propagandowym The Battle of Russia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Newski_(film)

Jak pisze na  portalu Echo Moskwy publicysta   Aleksander  Niewzorow- o mało  co Eisenstein nie trafił  by do łagru!Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka