1 obserwujący
56 notek
23k odsłony
121 odsłon

"Solidarność" znowu miesza...

Wykop Skomentuj5

Tak wiele mówi się o obronie demokracji, a tutaj niewielka grupka ok. 500 osób znowu miesza się w politykę. Chodzi o żądania wobec Rządu w sprawie wydania zakazu handlu w niedziele...

Tu trzeba dopowiedzieć wprost, że działacze "Solidarności" nie rozumieją struktury państwa i w duszy mają prawo państwowe. Wymyślili sobie jakieś kryterium i znowu pyskują szerząc ferment. Już mieliśmy wodza "Solidarności" za prezydenta i wcale nie było to dobre rozwiązanie.

Przypominam tym "Solidarnościom", że nie oni stanowią władzę w państwie. Najwyższym organem władzy w państwie jest Sejm. To społeczeństwo poprzez wybór swoich 460 przedstawicieli podejmuje decyzje wiążące całe społeczeństwo.


Na podstawie prawa ustanowionego przez sejm decyzje wykonawcze podejmuje Rząd. Rząd jest najwyższym organem władzy wykonawczej i może podejmować samodzielnie decyzje jedynie w zakresie ustanowionym przez sejm.

Związki zawodowe są formą organizacji obywateli będących pracownikami, osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Mają oni możliwość podejmowania decyzji i składania wniosków, ale nie mogą narzucać swojej woli całemu społeczeństwu.

Tu warto zastanowić się - na ile Obywatele mają możliwość wyłonienia swoich przedstawicieli do Najwyższego Organu Władzy w państwie. To Ordynacja wyborcza określa warunki - których spełnienie umożliwia uzyskanie mandatu posła.

Jeżeli związki zawodowe chcą aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym - to maja taką możliwość poprzez opiniowanie kandydatów na posłów. Tu warto wspomnieć o idei JOW - o idei jednomandatowych okręgów wyborczych. Jest to ordynacja wyborcza, która wspiera obywatelską inicjatywę tworzenia władzy w państwie. To w ramach JOW obywatele głosują na kandydata i w tym systemie nie ma przeliczania woli wyborców na przynależność polityczną takiego kandydata.

Tu nie ma żadnej przeszkody, aby kandydat należał do partii politycznej czy też do niej nie należał. Poseł odpowiada przed wyborcami, a wyborcy mogą poznać kandydata w kampanii wyborczej albo uczestnicząc bezpośrednio w spotkaniach wyborczych, albo też mogą uwzględnić opinie o danym kandydacie wystawiane przez ośrodki opiniotwórcze - przez media, przez opinie grup społecznych (partie polityczne) czy też opinie grup zawodowych (związki zawodowe).

Uważam, że wysoka ocena takiego ośrodka opiniującego może być dodatkowym elementem decyzji w chwili głosowania. Wyborcy mogą też wzajemnie agitować się za wyborem określonego kandydata.

Do czasu, kiedy nie będzie stosowana zasada JOW, będą konflikty na podstawie podziału politycznego. W systemie JOW kandydat posiada umocowanie społeczności, z którą jest związany - stąd -  łatwiej jest opowiadać się nie "solidarnościowo" według wskazań lidera partii politycznej ale według woli wyborców.

W prostej sprawie - otwierania placówek wielkopowierzchniowych w dni ustawowo wolne od pracy - trudno jest znaleźć consensus, bo dla wielu osób taka placówka jest dostępna dopiero w czasie - kiedy to właśnie ten Obywatel ma swój czas wolny od zajęć obowiązkowych... a tego "Solidarność" już nie dostrzega.

W ogóle związki zawodowe w Polsce nie dostrzegają wielu problemów społecznych. "Solidarność" nie rozliczyła dotąd jednego ze swych wodzów z jego działalności na rzecz systemu, przeciwko któremu NSZZ Solidarność wystąpił w sierpniu 1980 roku. NSZZ Solidarność nie ujawnił powiązań członków swych zarządów na terenie kraju z ich współpracy lub też braku współpracy z reżimem państwa komunistycznego i do dzisiaj nie wyjaśniono licznych wątpliwości w sprawie nagłego ubogacenia się wielu członków zarządu NSZZ Solidarność z lat 80. XX w. po reformach ustrojowych po roku 1990, kiedy to czołowi przywódcy NSZZ Solidarność zmienili status pracownika zakładu państwowego na status biznesmena, czyli właściciela środków produkcji...

image

http://jednoczmysie.pl/artykuly/historyjka-obrazkowa-o-obalaniu-komunizmu/

"Solidarność" do dzisiaj nie potrafi obronić legendy wodza tej rewolucji przed oskarżeniami o współpracę ze służbami bezpieczeństwa pozostawiając go mediom na pożarcie...

A kiedy utworzono rząd rzeczywiście realizujący postulaty społeczeństwa - ta niewielka przecież grupka miesza kompetencje rządu z kompetencjami sejmu...

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka