6 obserwujących
19 notek
20k odsłon
300 odsłon

Szansa na dobrobyt.

Wykop Skomentuj6

    W ostatnich dwóch notkach pisałem o cykliczności gospodarki światowej determinowanej znaczącymi i powszechnymi rewolucjami przemysłowymi (link) oraz analizowałem trendy związane z finansowaniem prac badawczo-rozwojowych (link) w poszczególnych branżach i regionach świata.

Konkluzja była taka, że jesteśmy u progu rewolucji przemysłowej opartej o internet rzeczy oraz o elementy sztucznej inteligencji, która zmieni zasadniczo wiele dziedzin naszego życia.

Zawsze tak głębokie zmiany zmieniają polityczno-gospodarczy układ sił. Czy Polska jako kraj pół-peryferyjny, którego rozwój gospodarczy opierał się głównie na odtwórczym imporcie nowych technologii z rozwiniętego zachodu po upadku komunizmu ma szanse zmienić model gospodarki na bardziej kreatywny?

Moim zdaniem tak. Zresztą, próbkę nowych możliwości mieliśmy przy okazji rozpowszechnienia usług internetowych dla ludzi. W Polsce zrealizowane zostały pomysły, które przez długi czas opierały się potentatom światowym (gadu-gadu, nasza-klasa) a część z nich jest ciągle rozwijana (allegro, e-obuwie, cd-projekt). Polacy są z jednej strony otwarci na nowe technologie z drugiej strony wzrósł poziom patriotyzmu konsumenckiego. Przy czym dodatkowo musi być spełnionych kilka kluczowych warunków.

    Po pierwsze, rolą państwa jest zapewnienie w możliwie szybkim czasie infrastruktury oraz ram prawnych umożliwiających implementacje nowych technologii. Mam tu na myśli budowę sieci 5G, sieci ładowania aut elektrycznych oraz np.: tworzenie możliwie liberalnego prawa regulującego udział pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym, regulacji użytkowania przestrzeni powietrznej przez drony, czy przystosowanie prawa medycznego do możliwości wykonywania szeregu usług medycznych w oparciu o systemy SI. Ponieważ w interesie państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa nowej infrastruktury a w interesie operatorów jest komercyjne korzystanie z powstałej infrastruktury dobrym rozwiązaniem jest forma partnerstwa publiczno-prywatnego przy jego realizacji (link).

    Po drugie, musi być silna klasa średnia czyli silny rynek zbytu na początku działalności. W Polsce (ale również w szerzej w krajach postkomunistycznych) mamy obecnie do czynienia z silną dynamiką płac i zamożności  społeczeństwa. PIS stymuluje powyższy trend dodatkowo programem 500+ i planami dotyczącymi znacznego podniesienia płacy minimalnej. Jeśli chodzi o ryzyka związane z konkurencyjnością gospodarki poniżej dwa wykresy za @Insider_FX. Ciągle mamy jedne z niższych kosztów pracy a ich dynamika jest w ogonie krajów naszego regionu. Największym wyzwaniem, które stoi obecnie przed PIS to reforma systemu ochrony zdrowia i edukacji. Kapitał ludzki jest kluczowy jeśli chodzi o korelację z rozwojem branży B+R.

imageimage


    Po trzecie trzeba stworzyć system ulg podatkowych dla rozwiązań innowacyjnych i badawczo rozwojowych. Tak by podmioty, które ugruntują swoją pozycję na rynku krajowym miały możliwość rozwoju produktu i ekspansji międzynarodowej.


Poniżej wykres ulg podatkowych w krajach V4 i udział nakładów na prace badawczo rozwojowe w nakładach na środki trwałe (inwestycje).

image


image

Jak widać jeszcze w 2015r. nakłady na B+R w Polsce (ale też na Słowacji) były niższe niż na Węgrzech i w Czechach, które ulgi podatkowe na B+R wprowadziły już w czasach transformacji gospodarczej.

Polska wprowadziła ulgi  na prace związane z B+R w 2016r. znacznie rozszerzając ich zakres od początku 2018r. Wczoraj GUS opublikował wyniki nakładów na B+R za rok 2018r.

image

Nakłady na B+R wzrosły o 24,6%, stanowią 1,21% PKB i ponad 8% nakładów na środki trwałe (inwestycje) w 2018r. Do krajów zachodu, które przeznaczają na te badania ponad 2% PKB jeszcze daleka droga ale miejmy nadzieję, że wychodzimy z wieloletniego marazmu w tym zakresie w zasadzie od początku transformacji gospodarczej. 

    Po czwarte,  należy zadbać o przewidywalne otoczenie finansowe ale też prawne dla podmiotów gospodarczych. To drugie faktycznie kuleje i coraz częściej zgłaszane jest przez przedsiębiorców jako znacząca bariera w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ta bariera jest częściej sygnalizowana niż koszt kredytu i sytuacja finansowa.

image


Na koniec rysunek obrazujący korelację między PKB na osobę a nakładami na B+R na osobę. Bez inwestycji w kreatywność gospodarczą nie ma co liczyć na dalszy wzrost gospodarczy i jego dystrybucję w społeczeństwie. Tkwienie w odtwórczym modelu gospodarczym opartym o zaimportowane technologie z krajów Europy Zachodniej, które za chwilę mogą przejść do historii dzisiaj już nie wystarczy.


image

 Wykop Skomentuj6
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka