0 obserwujących
167 notek
260k odsłon
  1491   0

MS: naruszenie przepisów prawa ze strony komornika Pietrasika (sprawa GetBack)

 

Ministerstwo Sprawiedliwości: doszło do naruszenia przepisów prawa ze strony komornika Pietrasika (w sprawie GetBack). Będzie postępowanie dyscyplinarne

 

 

 

W artykułach:

KOMORNIK PIETRASIK „ROBI” ZA DORĘCZYCIELA FIRMY WINDYKACYJNEJ GETBACK. CZY LEGALNIE?

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/windykacja/6714-komornik-pietrasik-robi-za-doreczyciela-firmy-windykacyjnej-getback-czy-legalnie

 

KOMORNIK PIETRASIK I GETBACK - CORAZ BARDZIEJ DZIWNA HISTORIA

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/windykacja/6766-komornik-pietrasik-i-getback-coraz-bardziej-dziwna-historia

 

opisałem sprawę komornika Kamila Pietrasika z Łodzi, który rozsyła wezwania do zapłaty wystawione przez firmę windykacyjną getBack. Po ukazaniu się artykułów zapytałam Ministerstwo Sprawiedliwości o legalność działań komornika. Ministerstwo nie ma wątpliwości, że doszło do naruszenia przepisów prawa.

 

Poniżej wyjaśnienia przesłane przez rzecznika prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości Patrycję Loose.       

 

- „W odpowiedzi na Pana pytania uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonej analizy przesłanych materiałów ustalono, iż ze strony komornika doszło do naruszenia przepisów prawa. Stąd też w MS podejmowane są czynności zmierzające do wszczęcia wobec tego komornika postępowania dyscyplinarnego. Fakt, że komornik może doręczać dokumenty pochodzące od osoby trzeciej (na podstawie art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji – tj. Dz.U. z 2015 r., Nr 790), nie oznacza, że może samodzielnie redagować treść wezwań do zapłaty i w swoim imieniu zamieszczać w nich własnego autorstwa pouczenia dla adresatów.

W ocenie Wydziału ds. Komorników Sądowych, praktyką niezgodną z prawem jest dołączanie do przesłanych dokumentów „pisma przewodniego”, redagowanego przez komornika i zawierającego w swojej treści wezwanie do uregulowania należności na rzecz podmiotu trzeciego. Poprzez takie działania osoba wzywana może bowiem odnieść mylne wrażenie, że w stosunku do niej wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, co jest informacją wprowadzającą w błąd (albowiem  jak wynika ze zgromadzonych materiałów prasowych, w sprawach nie został nawet wydany tytuł wykonawczy). W konsekwencji, także zawarta w treści pouczenia informacja, iż „do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną” jest informacją wprowadzającą w błąd, gdyż sugeruje, że przeciwko osobom, którym zostało doręczone pismo toczy się aktualnie postępowanie egzekucyjne (co w rzeczywistości nie miało miejsca). Nadto w treści pisma przewodniego zawarto informację, iż „ukrywanie, uszkadzanie i sprzedaż lub darowanie składników majątkowych stanowi przestępstwo z art. 300 k.k. i nie chroni dłużnika przed skierowaniem egzekucji do tych składników”. 

Tymczasem, co należy ponownie podkreślić, jak wynika z informacji zgromadzonych w nadesłanych materiałach, przeciwko osobom, którym zostały doręczone niniejsze pisma nie było prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne, co więcej – nie został nawet wydany tytuł wykonawczy. W związku z powyższym, konsekwencje z art. 300 k.k. o których poucza komornik nie mogą objąć osoby, której doręczane jest pismo (albowiem nie ma ona statusu dłużnika w sprawie egzekucyjnej, zatem brak jest spełnienia znamion podmiotowych przestępstwa).

Zaznaczyć trzeba, że „pismo przewodnie” dołączone przez komornika zawiera także stwierdzenia niezgodne z treścią ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, np. „opłaty egzekucyjne wynoszą od 159,60 zł do 95.757 zł w zależności od zastosowanego sposobu egzekucji”, podczas gdy zgodnie z art. 49 ust. 1 ww. ustawy, wysokość opłat uzależniona jest od wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Konkludując, należy stwierdzić, że w pouczeniach dołączonych do niniejszych pism znajdują się informacje niezgodne z prawdą oraz wprowadzające adresatów w błąd.  Poważne wątpliwości budzi działalność funkcjonariusza państwowego, który poprzez posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami uczestniczy w procesie windykacji podmiotów funkcjonujących na rynku.

W związku z powyższym, w ramach sprawowanego nadzoru administracyjnego, podjęto także dalsze działania mające na celu ustalenie skali powyżej opisanej praktyki w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Kamila Pietrasika. Od wyniku tych ustaleń uzależnione będą także ewentualne dalsze działania skierowane w stosunku do tego komornika”.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka