ONZ logo GNU
ONZ logo GNU
kejow kejow
219
BLOG

Transfer "zielonych" - konferencja Rio+20

kejow kejow Technologie Obserwuj notkę 1

Grupa 77 rozwijających się państw domaga się z kolei utworzenia m.in. na potrzeby tego transferu specjalnego funduszu w wysokości 30 mld dolarów rocznie, ale od 2018 r. kwota ta miałaby wzrosnąć ponad trzykrotnie - do 100 mld dol. rocznie. Nie ma jednak na to zgody tych, którzy na taki fundusz mieliby się złożyć, i - jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli tych krajów - w Rio prawie na pewno takiej zgody nie będzie.

Raport o korzyściach płynących z przestawienia gospodarki na "zieloną" w słabo rozwiniętych krajach zaprezentował na konferencji Poverty-Environment Partnership (PEP) - organizacja agencji pomocowych, banków finansujących rozwój, agend ONZ i organizacji pozarządowych. Raport ten stwierdza, że znaczące zwiększenie skali działających już projektów z zakresu "zielonej gospodarki" - w szczególności w krajach rozwijających się - może dać potrójną korzyść: tworzenie miejsc pracy, poszanowanie środowiska oraz ograniczenie biedy.

WNP.pl/PAP

 Poverty-Environment Partnership podjęła już szereg innicjatyw w sprawie energii odnawialnej w biednych regionach świata. Afryka to głownie energia elektryczna, ochrona lasów tropikalnych przed nadmierną ekslopracją oleju palmowego jako surowca paliw odnawialnych ,

Opracowali pięc głownych imperatywów w swojej strategii.

http://www.povertyenvironment.net/taxonomy/term/83

STANOWISKO MINISTRA  ŚRODOWISKA MARCINA KOROLCA

Podczas spotkania w Płocku, stanowisko Polski na Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro zaprezentował Minister Środowiska, Marcin Korolec: Tegoroczna konferencja w Rio de Janeiro to doskonały moment, aby dokonać weryfikacji prowadzonych dotychczas działań i ustosunkować się do wyzwań, jakie stoją dziś przed światem. W kontekście nowych globalnych problemów jeszcze dobitniej dostrzegamy wagę rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska. Polska podjęła szereg wysiłków w zakresie idei zrównoważonego rozwoju. Dlatego podczas szczytu w Rio de Janeiro będziemy przekonywać, że możliwy jest rozwój ekonomiczny i społeczny z poszanowaniem zasobów naturalnych. Może się on dokonać m.in. dzięki upowszechnieniu zielonych technologii i tworzeniu zielonych miejsc pracy.

Organizatorem konferencji „Zielona gospodarka w drodze do zrównoważonego rozwoju - polskie stanowisko na Szczyt Ziemi Rio+20” było Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Wydarzenie stanowiło okazję do dyskusji na temat oczekiwań w stosunku do konferencji Rio+20, której celem będzie odnowienie politycznych zobowiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz zdefiniowanie nowych wyzwań. Konferencja ma także doprowadzić do zwiększenia zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego (biznesu) oraz międzynarodowych instytucji finansowych w realizację agendy zrównoważonego rozwoju.

Więcej o Rio+20 na stronie: www.uncsd2012.org

 

Kejow

kejow
O mnie kejow

Działam głównie w samotności piszę pracuję - staram się robić to co lubię. Poszukuję nowości przy pewnym konserwatywnym podejściu i racjonalnym spojrzeniu - ale nie omijam słowa fantazja. lex brevem esse oportet quo facilius ab imperitis teneatur - przepis prawny powinien być zwięzły, aby ludzie z nim nie obeznani tym łatwiej go przestrzegali, łatwiej mogli go zapamiętać ------------------------

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie