kejow kejow
309
BLOG

Infrastruktura elektrowni jądrowej w Polsce

kejow kejow Technologie Obserwuj notkę 6

 Czy rząd RP (MG) pomoże spełniać wymagania infrastruktury po według MEA winna zapewnić programowi energetyki jądrowej wsparcie:

  • Rządowe,
  • prawne i regulacyjne,
  • organizacyjne,
  • technologiczne,
  • kadrowe,
  • przemysłowe.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) sformułowała charakterystykę tej infrastruktury, zakładając trzy etapy jej tworzenia:,

Do kompetencji Ministra Gospodarki,  zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej,  należą sprawy związane z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju.,

Co będzie korzystne dla Polski , o doświadczenia z EA Żarnowieć i zapleczu ZZUJ POLON jakie będa nowe.wyzwania technologiczne.

Kejow

kejow
O mnie kejow

Działam głównie w samotności piszę pracuję - staram się robić to co lubię. Poszukuję nowości przy pewnym konserwatywnym podejściu i racjonalnym spojrzeniu - ale nie omijam słowa fantazja. lex brevem esse oportet quo facilius ab imperitis teneatur - przepis prawny powinien być zwięzły, aby ludzie z nim nie obeznani tym łatwiej go przestrzegali, łatwiej mogli go zapamiętać ------------------------

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie