Józef Brynkus
Wasze sprawy są moimi!
7 obserwujących
327 notek
225k odsłon
102 odsłony

Interpelacja w sprawie wsparcia dla rolników poszkodowanych na skutek suszy

Wykop Skomentuj

Posłowie Kukiz’15: dr Jarosław Sachajko, Maciej Masłowski, Paweł Szramka, Błażej Parda, Paweł Grabowski, Józef Brynkus wystąpili do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z interpelacja w sprawie wsparcia dla rolników poszkodowanych na skutek suszy.

Pełna treść interpelacji: 

Szanowny Panie Ministrze! 

Niniejszą interpelację kieruję ze względu na problem zgłaszany przez rolników z całej Polski poszkodowanych na skutek suszy w roku 2018, jak również w roku bieżącym. Rolnicy wskazują, że obecnie obowiązujący stan prawny doprowadza do podziału poszkodowanych na tych, którzy są uprawnieni do otrzymania różnych form pomocy, i na tych, którym wsparcie nie było udzielone w postaci wszystkich możliwych jego rodzajów. Zróżnicowanie w otrzymaniu pomocy dotyczy takich form wsparcia jak pomoc do hektara, umorzenie należności, dopłata do składki ubezpieczeniowej, czy dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę.

Rolnicy wskazują na istotny problem usychania roślin spowodowany falami upałów oraz brakiem opadów deszczu w roku bieżącym. Ponadto zaniepokojenie wzbudza także fakt, żeaktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 3 lipca 2019 r. wynosi 258 159 397,77 euro, co stanowi 87,24% wszystkich możliwych do rozdysponowania środków finansowych w tym wymiarze. Rolnicy wskazują również na trudności w uzyskaniu ulg w podatku rolnym jako formy wsparcia podyktowanego suszą w 2018 r. Farmerzy obawiają się, że w przypadku braku wystarczającej pomocy utracą płynność finansową i popadną w zadłużenie. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o informacje w następujących sprawach. 

W jakiej wysokości ministerstwo zabezpieczyło środki w budżecie dla gospodarstw rolnych, które poniosły straty z powodu klęsk żywiołowych, suszy, nawałnic w roku bieżącym, oraz w jakiej wysokości planowany jest przyszłoroczny budżet w powyższym zakresie? 

Czy ministerstwo przewiduje inny rodzaj pomocy dla poszkodowanych (poza pomocą de minimis)?

Proszę o wykaz gmin wraz z wyszczególnieniem liczby poszkodowanych rolników oraz uwzględnieniem areału danych upraw poszkodowanych przez suszę oraz nawałnice w roku ubiegłym zgodnie z protokołami prac komisji terenowych.

Proszę o zestawienie tabelaryczne zawierające liczbę rolników, którzy skorzystali z form wsparcia na skutek suszy w 2018 r., rodzaj oraz wysokość wsparcia.

Proszę o wykaz gmin, które udzieliły ulg w podatku rolnym w 2018 r. na skutek suszy, wraz z tabelarycznym wskazaniem liczby hektarów, liczby rolników, oraz kwoty tych ulg.

Z wyrazami szacunku

dr Jarosław Sachajko

Maciej Masłowski

Paweł Szramka

Błażej Parda

Paweł Grabowski

dr hab. Józef Brynkus

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka