Józef Brynkus
Wasze sprawy są moimi!
7 obserwujących
318 notek
222k odsłony
66 odsłon

Rozwój rolnictwa w Polsce to dobra przyszłość dla naszej Ojczyzny i Rodaków

Fot. Krzysztof Sitko/Pressmania.pl
Fot. Krzysztof Sitko/Pressmania.pl
Wykop Skomentuj3

W piątek 4 października 2019 roku przed siedzibą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) w Wadowicach odbyła się konferencja prasowa posła dr hab. Józefa Brynkusa i kandydatów na posłów w okręgu 12 (chrzanowskim) ubiegających się o mandaty poselskie z listy PSL. Problematyka rolnictwa i produkcji żywności to jeden z najważniejszych aspektów polskiego życia gospodarczego. Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego jest to od zawsze jeden z filarów programu i priorytet w działalności. Dlatego temat rozwoju rolnictwa i produkcji zdrowej żywności zajmuje istotne miejsce w programie PSL także w najbliższych wyborach.

Konferencja prasowa:

Pytania dziennikarzy:


Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że pod jego rządami sytuacja polskich rolników oraz producentów żywności uległa poprawie. Realia są jednak inne i nie tylko nie potwierdzają optymizmu partii rządzącej, ale wręcz odwrotnie, pozwalają uznać, że PiS w tej kwestii świadomie mija się z prawdą. Skandaliczną sytuację potwierdza m.in. bardzo negatywna ocena pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawarta w wypowiedzi Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który podczas narady z kierownictwem ARiMR przyznał, że:

„Narasta kryzys. Wnioski rolników rozpatrywane są nie miesiącami, a latami. Rolnicy zapomnieli na co je składali. Środki publiczne są realnie zagrożone. Nie da się już zgonić na poprzedników.” Tyle prominentny polityk PiS, odpowiedzialny za politykę rolną obecnego rządu. Bez cenzury i propagandy, bo na zamkniętym dla mediów spotkaniu przyznający, że otrzymane środki unijne ze względu na ich niewykorzystanie w terminie mogą być zagrożone koniecznością zwrotu do Brukseli.

* Polskie rolnictwo i produkcja rolno-spożywcza wymagają wsparcia dla uzyskania realnej konkurencyjności z produktami innych państw UE.

* Nie wprowadzono zerowej stawki VAT na zdrową tradycyjną żywność, pozwalającej na tańszą jej produkcję, a co za tym idzie na większą dostępność dla konsumentów.

* Sprzedaż bezpośrednia jest fikcją a wymagania stawiane przez instytucje kontrolujące wskazują na próby maksymalnego utrudnienia, jeżeli nie wręcz zniszczenia tej możliwości.

* Unijne dopłaty dla rolników z Francji czy Niemiec nadal są wyższe niż dla rolników polskich.

* Znacznym opóźnieniom uległy wypłaty należnych dopłat, co przyznaje nawet minister Ardanowski – ale nic z tym problemem nie robi.

* Nie zaprojektowano i nie wprowadzono Programu Małej Retencji, pozwalającego zwiększyć ilość wody w glebie potrzebną dla właściwej wegetacji upraw.

* Wbrew deklaracjom z 2015 roku Ministerstwo Rolnictwa nadal akceptuje tucz nakładczy, co eliminuje małych producentów, a minister jest zwolennikiem tego rozwiązania gdyż państwo uzyskuje z niego 23 % VAT.

* ARiMR nakłania do sprzedaży małych i średnich gospodarstw, preferując dużych posiadaczy, a w efekcie korporacje.

Program PSL obejmuje także:

* Wprowadzenie Funduszu Klęskowego, wspomagającego tych, którzy wyniku nawałnic i klęsk żywiołowych tracą w jednym momencie źródło utrzymania.

* Wprowadzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, zabezpieczającego producentów rolnych przed nagłymi wahaniami cen oraz kosztów.

* Promocję polskiej żywności i wprowadzenie Zielonych Targów w każdej gminie, ułatwiających bezpośrednią sprzedaż produktów rolnych.

* Wprowadzenie stabilnego systemu ubezpieczeń i kontraktacji produktów rolnych po stałych cenach.

* Zablokowanie skutków umowy UE-Mercosur, otwierającej rynki europejskie na bezcłowy import produktów rolno-spożywczych m.in. z Ameryki Południowej, przy istniejącym obłożeniu wysokimi cłami i podatkami produkcji krajowej. W tej sprawie stanowisko PiS jest wyjątkowo niejasne, a kandydat do teki komisarza do spraw rolnictwa w UE Janusz Wojciechowski nie zajął jednoznacznego stanowiska i nie kwestionuje tego rozwiązania.

* Pozyskiwanie nowych rynków zbytu produkcji rolnej, w tym odzyskanie rynków wschodnich, skąd obecnie importujemy słaby jakościowo węgiel ale nie możemy tam eksportować zdrowych jabłek.

* Wprowadzenie emerytur rolniczych bez obowiązku przekazania gospodarstwa.

* Urealnienie systemu wypłat rekompensat za straty łowieckie.

* Promocję polskich ras zachowawczych i wspieranie ich hodowli.

* Realne dofinansowanie do paliwa rolniczego poprzez pełen zwrot akcyzy do 120 litrów na hektar.

* Wsparcie rolnictwa na obszarach górskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Przeciwdziałania wyludnianiu wsi poprzez stwarzanie lepszych warunków życia, poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie oferty usług publicznych.

*Rozwój tradycyjnej kultury i wspieranie bogactwa kulturowego, poprzez budowę świetlic wiejskich, miejsc spotkań i pracy Kół Gospodyń Wiejskich, Lokalnych Grup Działania, Ochotniczych Straży Pożarnych, zespołów muzycznych, teatralnych i folklorystycznych oraz rad sołeckich.

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka