Blog
kali
Józef K
Józef K elektronik
34 obserwujących 171 notek 214347 odsłon
Józef K, 9 sierpnia 2011 r.

Hinduizm: wedy i wierzenia

Jak napisałem w poprzedniej nocie, Rygweda stanowi zbiór ponad 1000 hymnów pochwalnych, ułożonych w dziesięć mandali. Wyrażają one zaangażowanie religijne wyznawców hinduizmu w postaci modlitw adresowanych do jednego lub częściej do dwu lub więcej bóstw zwanych dewami (odpowiednik łacińskiego słowa deus i angielskiego deity). Bóstwa te "przebywają" w trzech środowiskach: w ziemi, w niebie i w powietrzu.

Początkowo Ariowie jako nomadzi nie mieli żadnych stałych świątyń i swe obrządki religijne odprawiali pod gołym niebem. Wycinali na pewnej płaszczyźnie trawę i w środku budowali prymitywny ołtarz, na którym były instalowane trzy paleniska, reprezentujące wspomniane trzy środowiska bóstw.

Miejsca przed ołtarzem były rezerwowane dla niewidzialnych bóstw. Ofiary składały się z jednego lub więcej darów, takich jak klarowane (oczyszczone) masło (ghee), ziarna zbóż i święty napój soma z halucynogennego grzyba. Stosowano również ofiary krwawe: koza, owca, krowa, wół, koń (ofiara z konia była uważana za najbardziej wartościową).

Obrządki religijne i ofiarne spełniali różni kapłani. Na ich czele stał bramin, który osobiście prowadził centralną świętą uroczystość i odprawiał modlitwę kierowaną do brahmana.

Słowo 'brahman' ma wiele znaczeń. Najogólniej reprezentuje ono bezosobowy aspekt Absolutu posiadający w pełni cechę wieczności. Jest to słowo święte, oznaczające świętą wiedzę i zawierające magiczną siłę. Jest ono również stosowane w odniesieniu personalnym jako do bóstwa nieśmiertelnego, wszechobecnego, Tego, który stale rządzi tym światem.

Na tym nie koniec złożoności interpretacji słowa 'brahman'. Uważa się również, że 'brahman' stanowi byt empiryczny, istniejący we wszystkich tworach wszechświata. Natomiast 'atman' stanowi niewidzialne 'ja' czyli byt transcendentny, związany z 'brahmanem' i który dotyczy każdej żywej istoty.

Dalsze skomplikowanie tych opisów występuje w  różnych świętych księgach hinduizmu, szczególnie w Upaniszadach, krótko omawianych dalej. Biorąc pod uwagę dużą długość i skomplikowanie często stosowanych nazw, studiowanie zasad hinduizmu dla współczesnego człowieka jawi się jako nadzwyczaj trudne, a ich interpretacje są niepewne.

Bramin odprawiał modły do określonych bogów. Uważano, że wypowiadane przez niego w święte sylaby nabierały świętej mocy właśnie w momentach wypowiadania.

Z upływem czasu były baśniowo kreowane nowe bóstwa obejmujące sferę kosmiczną. Kosmos zaczęto uważać za strukturę uświęconą przez pierwotną ofiarę (np. świętej krowy, konia lub człowieka) - w wyniku której powstał materialny świat i życie. Na przykład, pierwotny stwórca Purusza  miał dać początek licznym bóstwom w rezultacie własnego rozpadu podczas świętej ofiary początkowej.

Ta koncepcja pierwotnej świętej ofiary jako aktu stworzenia kosmosu nieco przypomina znaną teorię powstania kosmosu w rezultacie "wielkiego wybuchu".

Mitologiczne wierzenia hinduistyczne obejmują wiele różnych bóstw oraz operują wieloma nazwami bóstw, pierwotnych tworów i wieloma ich znaczeniami. M.in. uważano, że "na początku" istniało "Złote Jajo" czyli "Zarodek", z którego dopiero wykluł się boski Kreator bóstw, ludzi i zwierząt. Istniały również związki z bóstwami występującymi wcześniej w mitach Persów, Greków i Rzymian.

Za szczególnie potężnego był uważany bóg Indra. Jak podaje Wiki, był to "najważniejszy z bogów panteonu wedyjskiego, najczęściej wymieniane w Rygwedzie bóstwo, król bogów. Był panem wojny, uosobieniem odważnego wojownika, bohatera, ale także hulaki, który nadużywał somy, zwielokrotniającej jego moc. Władał deszczem, burzą, błyskawicą i gromem, a ponieważ zsyłał życiodajne deszcze, uważano go także za boga płodności. Jego bronią był piorun. Małżonką Indry jest Indrani zwana też Sachi Devi - piękna bogini gniewu i zazdrości o tysiącu oczu."

Generalnie w hinduizmie występuje jednak HENOTEIZM, czyli naprzemienne wynoszenie różnych bóstw na "najwyższą" pozycję, bez wyróżniania któregoś z nich na stałe.

Za "szkodliwe" bóstwo był uważany bóg Rudra (Śiwa), który był odpowiedzialny za sztormy i burze schodzące z gór Himalajów. Nie był on sojusznikiem Ariów, lecz ich wrogiem, którego trzeba było przebłagiwać. Później zyskał on również przymioty uzdrowicielskie.

Moralnie najwyżej nad wszystkimi bogami stał bóg Waruna, który stał na straży porządku naturalnego i moralnego . On ustalał prawa naturalne i zobowiązywał ludzi do ich przestrzegania. Był sędzią, który wykrywał grzech, prawdę i fałsz. Gdy człowiek zgrzeszył, to musiał się zwracać do Waruny z prośbą o wybaczenie (analogia do późniejszych rytuałów chrześcijańskich). Waruna był również wiązany z perskim bogiem Mitrą, który podobnie był patronem lojalności i przestrzegania prawa.

Istniały również bóstwa liturgiczne, które wywoływano wyłącznie podczas obrządków religijnych:  Agni, Soma i Brihaspati.

Opublikowano: 09.08.2011 19:57.
Autor: Józef K
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Józef K.: wszechstronne zainteresowania, zdecydowane poglądy, liberał

Kontakt
Witryna internetowa

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • Do Wszystkich Dziękuję za odwiedziny, za miłe słowa, za dobre życzenia. Życzę udanego,...
  • @Trammer - blogerska tłuszcza Jerzy - tak, to jest moja ostatnia notka w S24. Zawsze gdy jest...
  • @Autor Uczciwe poszukiwanie. Odwaga cywilna. To budzi szacunek i uznanie. Pozdrawiam

Tematy w dziale