4 obserwujących
59 notek
15k odsłon
  245   0

Pałowanie

commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org

Pałką przez wieki

Pałka jest tym środkiem przymusu bezpośredniego, który jest najdłużej związany z naszą cywilizacją i jest również stosowany przez inne naczelne. Zaobserwowano używanie przez inne naczelne pałek [1] do polowania [2] i walki [3].

Ludzie stosowali pałkę jako przedłużenie swoich kończyn górnych. Jej celem było zwiększenie wywieranego nacisku stałego lub dynamicznego na dowolny obiekt. Zakres tych zastosowań nieustannie się rozrasta, w miarę przybywania w naszej świadomości obiektów, wobec których pałka byłaby przydatna.

Wykorzystanie pałki

Szczególną rolę pałka odgrywa w zastosowaniach przeciw-ludzkich. Jest wykorzystywana do zabijania i zadawania bólu, często jednocześnie. 

Pozwolę sobie na pewną dygresję. Ciało nie czuje bólu. Czujemy go umysłem. Stąd jest możliwe odwrócenie uwagi od przeżywanego bólu, co powoduje jego większe bądź mniejsze stłumienie. „Żołnierze w czasie walki są często świadomi tego, że utracili kończyny, chociaż początkowo nie odczuwają bólu. Istnieje wiele wzmianek o sportowcach, którzy ze zwichniętą nogą, a nawet złamaniem kości kontynuują rozgrywki w gorączce współzawodnictwa (np. polski bokser Kasprzyk w olimpijskim finale zwycięsko walczył z Tamulisem mając złamany kciuk prawej ręki - przypis A.A.).” [4] Człowiek w stanie transu [5] sprawia wrażenie niezwykłej odporności na ciosy i jednocześnie jest niezdolny do refleksji, co trywialnie nazywamy amokiem. Jednak uderzenie precyzyjnie wymierzone w odpowiedni węzeł nerwowy, spowoduje jego wyłączenie z gry. Dlatego też w aktach prawnych legalizujących użycie środków przymusu bezpośredniego, zawsze dodaje się klauzulę opisującą, mniej lub bardziej precyzyjnie, działania wobec agresywnych osobników sprawiających bezpośrednie zagrożenie życia.

W naszej kulturze zaleca się raczej łagodzenie sporów niż ich zaognianie. Jest to zasada obowiązująca nie tylko w negocjacjach politycznych, ale i w zwykłym życiu. Proszę sobie zresztą obejrzeć te krótki film, nagrany przez instruktorów Krav-Maga, który to system walki trudno podejrzewać o jakiś szczególny pacyfizm:


Tak się jednak składa, że najlepiej negocjuje się z pozycji siły [6]. Za pojednawczym dialogiem powinna stać siła. Dlatego pozwalamy się małym dzieciom tłuc między sobą. Jeżeli nie poznają ścieżki rozwoju agresji, to nie będą chciały negocjować. Za politykami powinno stać wojsko lub policja, bo inaczej ich argumenty będą uważane za emotywistyczne [7].

W bliższych nam czasach pałka przestała już stanowić podstawowe wyposażenie wojska (poza oddziałami żandarmerii) i jest najczęściej spotykana w służbach mających styczność z nieuzbrojonymi cywilami. Policja jest tą formacją, której istnienie ma przede wszystkim zniechęcać potencjalnych przestępców [8] a także fizycznie powstrzymać tych, których wyobraźnia zawodzi. W trakcie rozwoju cywilizacji prawo regulujące styczność nieposłusznych obywateli z policją jest wciąż aktualizowane. Jedne ustawy są zamieniane na inne, w których coraz trudniej się połapać i to nie tylko zwykłym obywatelom, ale i politykom [9]. Dlatego przygotowałem ściągawkę dotyczącą pałowania w naszych czasach.

Pałowanie legalne

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem [10] pałka służbowa [11] jest zaliczana do środków przymusu bezpośredniego (Art.12.1.7), którego można użyć lub ją wykorzystać w niektórych przypadkach określonych w art.11 pp.1-11 i 13 (Art. 19.1), czyli:

1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;

2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

4) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;

5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;

6) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;

7) przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

8) przeciwdziałania niszczeniu mienia;

9) zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;

10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

11) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

13) pokonania czynnego oporu. 

Pałkę można także wykorzystać wobec zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby (Art.12.2)

Pałki służbowej używa się do obezwładnienia osoby przez zadanie bólu fizycznego lub do zablokowania kończyn albo wykorzystuje się ją w celu obezwładnienia zwierzęcia (Art.12.3).

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo