Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
15 obserwujących
201 notek
50k odsłon
  86   0

Polskie Towarzystwo Budowlane SA

   Przedsiębiorstwo powstało w 1916 r. W dniu 6 grudnia 1920 r. Ministrowie Przemysłu i Handlu oraz Skarbu zatwierdzili statut spółki Polskiego Towarzystwa Budowlanego SA. Założycielami Spółki byli: Bank Przemysłowy dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim we Lwowie, Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim we Lwowie, Galicyjski Akcyjny Bank Hipoteczny we Lwowie, dr Stanisław hr. Mycielski, Stanisław Rybicki i dr Alfred Halban. Przedmiotem działalności Spółki było wykonywanie, urządzanie, rekonstrukcja i renowacja budowli wszelkiego rodzaju, w szczególności budynków, konstrukcji, obiektów kolejowych, mostowych, wiaduktów, drogowych, wodnych, zniszczonych przez działania wojenne. Do zadań Spółki należało ponadto nabywanie i użytkowanie obiektów związanych z przemysłem budowlanym oraz zakładanie nowych zakładów tego rodzaju.

   Spółka miała siedzibę we Lwowie. Kapitał akcyjny Spółki wynosił 15 000 000 mkp i był podzielony  na   30 000   akcji   po   1000 mkp   na   okaziciela.  W   1921 r.  został   podniesiony   dwukrotnie – do 15 000 000 mkp, a później do 50 000 000 mkp.

   W latach 20. XX w. Spółka prowadziła zróżnicowaną działalność budowlaną. Realizowała roboty kolejowe, m.in. budowała linię kolejową Kutno−Strzałków, linie kolejowe na Górnym Śląsku, most kolejowy w Jaremczu, Port Handlowy w Warszawie, budowle wojskowe (strzelnice w Częstochowie, Łukowie, Brześciu, Warszawie i Radomiu), kolonię urzędniczą na Żoliborzu, gimnazjum państwowe w Tomaszowie i Puławach, Muzeum Narodowe i gmach BGK w Warszawie. Prowadziła także odbudowę Dworca Głównego oraz gmachu sejmowego we Lwowie.

image

Akcja zbiorowa na 5 akcji pojedynczych po 25 zł, łącznie 125 zł Polskiego Towarzystwa Budowlanego SA z dnia 28 listopada 1927 r.


Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 23.12.1920, nr 291.

 „Przemysł i handel”, Tygodnik 1918–1928. Warszawa 1928.

Spółki akcyjne w Polsce 1920/21 PAR S.A. 1922.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.


Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka