Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
18 obserwujących
264 notki
63k odsłony
  48   0

Zakłady Przędzalniczo-Tkackie w Krośnie SA

W 1921 r. powstała Spółka Zakładów Przędzalniczo-Tkackich w Krośnie SA z siedzibą we Lwowie. Jej celem było prowadzenie działań zmierzających do rozszerzenia, ułatwienia oraz ulepszenia uprawy lnu i konopi lub uprawa tych roślin na własny rachunek, a także wszelka przeróbka lnu i konopi w założonych przez siebie, nabytych lub wydzierżawionych przedsiębiorstwach (jak np. zakładanie i utrzymywanie w tym celu własnych międlarni, przędzalni, tkalni, wykończalni, niciarni, powroziarni), obrót artykułami tej lub pokrewnej gałęzi wytwórczości.

Założyciele Spółki to: „Len” stowarzyszenie z ograniczoną poręką w Krakowie, Akcyjny Bank Hipoteczny, Akcyjny Bank Związkowy dla Stowarzyszeń Gospodarczych SA we Lwowie, Powszechny Bank Kredytowy SA we Lwowie, pp. Władysław Długosz, inż. Władysław Dunka de Sajo, dr Stanisław Garfein-Garski, dr Kornel Paygert i Marjan Torski.

Kapitał zakładowy Spółki wynosił 35 000 000 mkp, podzielony na 70 000 akcji na okaziciela po 500 mkp każda. Akcje mogły mieć wartość 5- lub 25-krotności akcji pojedynczej. Akcje, za zgodą dyrekcji, mogły być imienne.

image

Akcja Zakładów Przędzalniczo-Tkackich w Krośnie SA o wartości nominalnej 500 mkp II emisji z dnia 30 kwietnia 1922 r.

Źródła:

 Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 14.02.1921, nr 33.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka