Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
10 obserwujących
135 notek
32k odsłony
54 odsłony

„Patria” Polskie Towarzystwo Asekuracyjne i Reasekuracyjne Spółka Akcyjna

Wykop Skomentuj

    Towarzystwo powstało w 1917 r. Miało siedzibę w Warszawie przy ul. Jasnej 4. Jego celem były ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, skutków przerwy w ruchu z powodu ognia oraz ubezpieczenia samochodów od uszkodzeń; a także pośrednictwo – we wszystkich działach ubezpieczeń. Towarzystwo miało swoje reprezentacje w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Równem, Lublinie, Wilnie, Łodzi, Białymstoku i we Lwowie, a w dalszych latach również w Gdyni i w Katowicach. Kapitał Towarzystwa przy założeniu wynosił 3 000 000 mkp, w 1920 r. został podwyższony do 6 000 000 mkp. Za 1919 r. Towarzystwo wypłaciło 7% dywidendę. Radę Zarządzającą w tym czasie tworzyli: Artur Benis, Adam Piędzicki, Edmund Piotrowski, Andrzej Rotwand, Zygmunt Rychłowski, Antoni Stamirowski, Stanisław Szymański, Leonard Neuman, Zdzisław Słuszkiewicz i Stanisław Grodzki. Kapitał akcyjny Towarzystwa w 1924 r. wynosił 100 000 zł.

    W 1927 r. kapitał zakładowy Towarzystwa wynosił 500 000 zł, był podzielony na 50 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda. Radę Nadzorczą w tym czasie stanowili: Henryk hr. Potocki (prezes), Kazimierz Natanson i Antoni Ligęza-Stamirowski (wiceprezesi), Ananiasz Einhorn, Jan Adam Jeziorański, Rafał Alfred Rafałowicz i Antoni Wieniawski. Dyrekcję tworzyli: dr Mieczysław Lilienthal i dr Mieczysław Budrowicz.

    Po dokonanych w 1930 r. zmianach osobowych Radę Nadzorczą tworzyli: Henryk hr. Potocki (prezes), Kazimierz Natanson i Antoni Ligęza-Stamirowski (wiceprezesi), Witold Ostrowski, Karol hr. Raczyński, Rafał Alfred Rafałowicz, Paweł hr. Żółtowski. Zarząd stanowili: Antoni Wieniawski (prezes), Ananiasz Einhorn (wiceprezes), Jan Adam Jeziorański, dr Mieczysław Lilienthal i dr Andrzej Śliwiński, a dyrekcję – dr Mieczysław Lilienthal, dr Mieczysław Budrowicz i Bolesław Dobrzycki. Kapitał zakładowy podniesiono do 1 000 000 zł, był podzielony na 10 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda.

    W latach 30. XX w. Towarzystwo miało siedzibę w Warszawie przy pl. Napoleona 3. W tym czasie Radę Nadzorczą tworzyli: Alfons Kühn (prezes), dr Henryk Strasburger (wiceprezes), Adam Dziedzicki, Witold Ostrowski, Karol hr. Raczyński i dr Andrzej Śliwiński, a w Zarządzie zasiadali: Jan Adam Jeziorański, dr Mieczysław Lilienthal, dr Henryk Rittmann i dr Andrzej Śliwiński. Dyrekcję stanowili: dr Mieczysław Lilienthal (dyrektor zarządzający), dr Mieczysław Budrowicz (dyrektor), dr Mieczysław Kraus i Arnold Post (prokurenci).

    Towarzystwo współpracowało z firmami zaprzyjaźnionymi, do których zaliczały się: Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeń „Florjanka” SA i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Vita i Krakowskie” SA.

    W kolejnych latach wypłacano systematycznie dywidendę, w 1927 r. – 8,9%, w 1928 r. i 1929 r. – 7%, w 1929 r. i 1930 r. – 8%, w 1931 r. i 1932 r. – 7%, w 1933 r. – 6%, a w 1934 r. – 5%.

image

5 akcji na okaziciela Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń „Patria” SA o wartości nominalnej 100 zł każda z 1920 r.

Źródła:

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929. Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1929.

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1930. Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1930.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1932. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1932.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1936. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1936.

Spółki akcyjne w Polsce 1920/21 PAR S.A. 1922, www.wbc.poznan.pl.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Rocznik Państwowego Urzędu Kontroli Ubezpieczeń. Ministerstwo Skarbu Rzeczpospolitej, Warszawa 1924, www.jbc.bj.uj.edu.pl.

Wilczek M.T.: Towarzystwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej Polskiej, Mikołów-Kamionka 2018.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka