21 obserwujących
1032 notki
386k odsłon
  210   1

Leonard Crow Dog 1942 - 2021

Leonard Crow Dog w grafice Paula Davisa z 1977 r. Znajduje się w obecnie w zasobach National Portrait Gallery, Smithsonian Institution.
Leonard Crow Dog w grafice Paula Davisa z 1977 r. Znajduje się w obecnie w zasobach National Portrait Gallery, Smithsonian Institution.

Wszyscy interesujący się panindiańskim ruchem wolnościowym w USA z lat 70. XX wieku pamiętają bardzo charakterystyczny obrazek człowieka naznaczającego farbami twarze przywódców indiańskiej okupacji osady Wounded Knee w 1973 r.

To Leonard Crow Dog, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci AIM (American Indian Movement, Ruch Indian Amerykańskich), przywódca duchowy Ruchu i jeden z liderów panindiańskiego odrodzenia duchowego, jakie było elementem tej wielkiej rewolty Indian w USA w latach 70.

Leonard Crow Dog urodził się w 1942 roku w rezerwacie w Rosebud w Południowej Dakocie. Był potomkiem jednej z najbardziej znanych rodzin, z której wywodzi się wielu znaczących szamanów i przywódców Lakotów.

Jak pisze Rodney Bordeaux, prezydent Siuksów z Rosebud (Indianz.com, 7 czerwca 2021), Leonard Crow Dog był potężnym Wicasa Wakan, Świętym Człowiekiem, z piękną wizją Świętej Tajemnicy Wszechświata. Leonard był w kontakcie ze świętą mocą, która łączy nas wszystkich i Stworzenie. […] Przez całe życie Crow Dog uczył się na Uniwersytecie Wszechświata, jak sam powiedział, i podzielił się swoim zrozumieniem WoLakoty z naszym Sicangu Oyate, Oceti Sakowin i ludami wszystkich narodów.

Był aktywnym uczestnikiem wielu indiańskich protestów, inicjatyw i akcji organizowanych przez Indian i AIM w tamtym czasie. Brał udział w protestach antyrasistowskich w Rosebud i Custer, w Karawanie Złamanych Traktatów w 1972 roku, która zakończyła się głośną i spektakularną okupacją siedziby Biura do Spraw Indian (BIA) w Waszyngtonie. Był uczestnikiem okupacji osady Wounded Knee w agencji Pine Ridge w 1973 r.

Podczas okupacji mówił o swojej wizji: Stojąc na wzgórzu, gdzie tylu ludzi pochowano we wspólnym grobie, stojąc tam w tej zimnej ciemności pod gwiazdami, poczułem łzy spływające po mojej twarzy. Nie potrafię opisać tego, co czułem. Usłyszałem głosy dawno zmarłych tancerzy duchów wołających do nas.

Dołączył do protestujących i do AIM z pełnym przekonaniem, że na ich oczach rodzi się współczesność przyszłości narodów indiańskich w USA. Swoim ludziom z Rosebud mówił wówczas: Martwię się o was. Widziałem, jak wiele trudów znieśliście. Nie chcę, żebyście zostali pominięci. Nie chcę was widzieć w domach starców. Nie chcę widzieć was biednymi i głodnymi. Jesteście prawdziwymi Indianami, prawdziwymi Lakota, jesteście kręgosłupem narodu. Znacie język i zwyczaje naszych ludzi, ale was głos nie został usłyszany.

Do AIM został zaproszony przez Dennisa Banksa, kolejnego legendarnego lidera Ruchu, w 1970 r. Banks spotkał się z Crow Dogiem szukając duchowego przywódcy dla Ruchu, który miał być przede wszystkim ruchem odnowy moralnej i religijnej. Powiedział im, że aby ta organizacja przetrwała, muszą mieć duchową bazę – Crow Doga wspomina Lenny Foster z Narodu Diné Andrew Kennardowi, dziennikarzowi Native News Online (9 czerwca 2021), uczestniczący z Crow Dogiem w wielu kluczowych kampaniach AIM – zabrał ich na ceremonię szałasu potu i zachęcił ich do udziału w używaniu fajki w ich modlitwach… Był silnym nauczycielem przekazywania tych ceremonii nie tylko ludowi Lakota, ale i wszystkim w Kraju Indian.

Cytowany wcześniej Bordeaux wspomina, że Crow Dog był zaangażowany w wiele aspektów ruchu obywatelskiego, praw człowieka, praw Indian, praw religijnych, obrony tradycji plemiennych. Odtwarzał Taniec Słońca w wielu rezerwatach na terenie USA. Pod koniec lat 80. Crow Dog odegrał kluczową rolę w promowaniu uchwalenia ustawy o wolności religijnej Indian amerykańskich oraz zaangażował się w lobbowanie ustawy o samostanowieniu Indian – dwa akty prawne, które zmieniły stosunki między rdzennymi Amerykanami a Stanami Zjednoczonymi. Był zaangażowany w edukację i promocję indiańskich dzieci i młodzieży dzieci. Wierzył w powrót Lakota do świętych ziem w Czarnych Wzgórzach. Był zaangażowany w ratowanie bizonów i ich powrót na ziemie Siuksów, twierdząc, że tam, gdzie są bizony, tam będą się rozwijać społeczności Lakota.

Leonardzie, dziękujemy ci za wszystkie twoje dobre uczynki i troskę o naszych rdzennych mieszkańców. Szefie Crow Dog, życzymy Ci Błogosławieństwa Wakan Tanka, Wielkiego Ducha, i pokoju, gdy znajdziesz swoich krewnych w swojej Świętej Podróży – kończy swe wspomnienie wódz Bordeaux.

Crow Dog po okupacji Wounded Knee został, jak wielu innych przywódców AIM, aresztowany i osadzony w więzieniu. Po dwóch latach – po naciskach światowej opinii publicznej i Narodowej Rady Kościołów – został zwolniony. Powrócił do Dakoty Południowej i ponownie zaangażował się w nauczanie praw swojej wiary, przeprowadzał szałasy potu i ceremonie pejotlowe, Tańce Słońca i inne duchowe praktyki.

Przewodniczący Shakopee Mdewakanton, Keith B. Anderson, wydał oświadczenie (za Indian Country Today, 10 czerwca 2021), w którym powiedział, że ich naród dołącza do Oceti Sakowin z całego kraju Indian i z całego świata wspominając życie wodza Leonarda Crow Dog: Przez wiele lat nasze plemię i jego przywódcy współpracowali z Wodzem Crow Dog i wieloma innymi z Oceti Sakowin, gdy zbieraliśmy się razem, aby chronić i odzyskiwać ziemię znaną jako Pe Sla, część świętych Czarnych Wzgórz […] Crow Dog zapewniał kulturową i duchową wiedzę przywódcom plemiennym i przedstawicielom wielu społeczności, którzy kierowali ich przesłaniem, by Plemiona odzyskały należny im autorytet i opiekę nad świętą ziemią, obiecaną Wielkiemu Narodowi Siuksów w traktatach z Ft. Laramie z 1851 i 1868 r., a następnie podstępnie i nielegalnie zawłaszczoną.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura