Rafał Broda Rafał Broda
461
BLOG

„Niezawisłemu” do jego śmietnika

Rafał Broda Rafał Broda Społeczeństwo Obserwuj notkę 14

Już nikt nie chce z panem rozmawiać, a ci, którzy w rzadkich komentarzach reagują na paroksyzmy pana złości, znikają wyrzuceni przez właściciela bloga. Miota się pan, wyszukując obraźliwe dla Polaków słowa, wulgarności, prowokacje, zdjęcia i postępuje jak najgorszy, zaprzedany wróg Polski wykonujący skwapliwie zadania we współpracy z jakąś anty-polską centralą. Nie ma dla pana żadnej świętości, żadnych ograniczeń, żadnego szacunku dla polskości,  dla tradycji, dla patriotyzmu, dla wiary i Kościoła. Uderza pan bez umiaru w osoby będące autorytetami dla większości Polaków, a z drugiej strony bezczelnie próbuje pan się powoływać na słowa i opinie wielkich Polaków z przeszłości. Gdyby przywoływany przez pana Zbigniew Herbert znał pana teksty, kopnąłby pana w zad, a Cyprian Kamil Norwid zaledwie wzruszyłby ramionami.
    Kilka lat temu @Sowiniec (daj mu Boże zdrowie!) wrzucił lakoniczne pytanie: „Czy jest w Salonie24 ktoś głupszy niż @Echo24?”  Odpowiedziałem wtedy: „nie widzę”, choć dzisiaj widzę, że nie jest pan osamotniony. Cała czereda @skamanderów lokuje się razem z panem gdzieś na dołach rozumu, a to jest taka sfera, w której nie warto szukać klucza do ułożenia gradacji. Dzisiaj dociera do mnie jeszcze łatwiej diagnoza jednego z tutejszych blogerów, który przekonywał mnie, że warto pana oszczędzać, bo jest pan człowiekiem chorym i niestabilnym psychicznie. Z drugiej strony coraz częściej wydaje mi się, że pana chorobą jest raczej masochizm, gdy w każdej notce próbuje pan wzbudzić jak najsilniejszą niechęć do siebie, tymczasem kurczy się liczba skłonnych do takich zabaw.
Dawniej lubił pan się wspierać częstymi odniesieniami do autorytetu prof. Andrzeja Nowaka. Niechże pan więc wysłucha jego świeżego, a znakomitego wystąpienia, w którym tłumaczy czym jest zdrada Polski i kim są zdrajcy. Profesor sięga w tych rozważaniach do tragicznego okresu XVII wieku, który opisał w szóstym tomie swojego monumentalnego działa „Dzieje Polski”, by uświadomić Polakom przyczyny współczesnej zdrady. Jeśli pan wysłucha tego wykładu, z łatwością odnajdzie pan siebie w obozie takiej zdrady, ale nie wiem co pan z tą świadomością zrobi.
 https://www.youtube.com/watch?v=OEt9lhfPYT4
Jednym z najgorszych pana zachowań są tyrady, którymi obraża pan bardzo ważne, zasłużone i cenione przez Polaków osoby. Szczególnie drastyczne są pana sformułowania pod adresem abp. Marka Jędraszewskiego. Kimże pan jest, by dopuszczać się tak niegodnych insynuacji wobec tak ważnej i w naturalny sposób szanowanej postaci polskiego Kościoła, a w konsekwencji także Wielkiego Polaka, który zawsze głosi najczystszą i potrzebną nam Prawdę?
Nie wiem kim pan jest? Jakie organizacje panem sterują? Kto panu płaci, a kto dostarcza te zdjęcia ilustrujące pana „notki”, których wyszukanie każdemu zajęłoby sporo czasu? Wiem natomiast, co w panu siedzi, bo to jest wypisane na pana twarzy, jak uczyła pana matka przywołując znaną od dawna obserwację. Patrzę więc na zdjęcia pana twarzy, które w dużych ilościach zamieszczał pan w swoich notkach, pielęgnując naturalne potrzeby klasycznego narcyza.
W pana twarzy odnajduję kłamstwo, nieuczciwość, zdradę, donosicielstwo, złość, nienawiść i tę resztę maskującą wnętrze. Być może pana Mama chciała, by jej synek usiadł przed lustrem, dobrze przyjrzał się swojej twarzy i dostrzegł to zamaskowane wnętrze.
Ten tekst jest przeznaczony do pana śmietnika, ale musiałem go napisać w odpowiedzi na sto ostatnich pana notek, którymi jestem przez pana obrażany wraz z innymi Polakami.      


Zawsze występuję pod własnym nazwiskiem, mimo że wielokrotnie byłem na portalu S24 obrażany. Teraz uzupełnię swoją identyfikację notką o mnie zamieszczoną w Britishpedia.  Broda Rafał prof. dr hab. O: profesor zw. Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, uznany w świecie specjalista w zakresie struktury jąder i oddziaływań jądrowych; B: Cieszyn, 19.01.1944; P: Jan - był absolwentem WSH w Warszawie, głównym księgowym m.in. w F. "Celma" Cieszyn; Eryka Barbara z d. Richter - była bibliotekarzem w Szkole Muzycznej w Cieszynie; MS: Olga z d. Budiańska; Ch: Aleksander 1974 - jest absolwentem UE z tyt. mgr; Joanna 1976 - jest absolwentką UJ Kraków z tyt. mgr germanistyki, obecnie z tytułem dr University of Tennessee; wnuki: Alina, Urszula, Jędrzej; GrA: wuj Eryk Nanke był mjr WP, dowódcą Plutonu Łączności Radiowej Artylerii w Bitwie o Monte Cassino, brał udział w obronie Tobruku, po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, do ojczyzny powrócił w 1996 roku a swoje przeżycia opisał w publikacji "Cena bycia innym"; E: 1966 - mgr fizyki, 1971 - doktorat w UJ Kraków; 1981 - habilitacja w IFJ PAN w Krakowie; 1991 - tytuł profesora n. fizycznych; Ca: od 1966 pracownik naukowy IFJ PAN w Krakowie, począwszy od asystenta stażysty do profesora zw., pełniąc funkcję kilkanaście lat kierownika pracowni (wcześniej Zakładu) Struktury Jąder Atomowych; zagraniczne pobyty naukowe: 1968 - 1971 Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja; 1972 - 1974 Instytut Nielsa Bohra w Kopenhadze, Dania; 1977 - 1979 oraz 1989 - 1991 Instytut fur Kernphysik KFA Juelich, Niemcy; 1982 - 1984 oraz krótsze pobyty w Purdue University w West Lafayette w stanie Indiana, Stany Zjednoczone w charakterze visiting professor, eksperymenty w Argonne National Laboratory, Stany Zjednoczone; WaCW: 230 publikacji naukowych; 5 najważniejszych tytułów: N=40 neutron subshell closure in the Ni-68 nucleus -Phys. Rev. Lett.74,868(1995) Spectroscopic studies with the use of deep-inelastic heavy-ion reactions -Journal of Physics G - Nuclear an Particle Physics 32, R151 (2006) Yrast isomers in tin nuclei from heavy-ion collisions and the neutron h11/2 subshell filling - Phys. Rev.Lett.68, 1671 (1992) Inelastic and transfer-reactions in Mo-92 + 255 MeV Ni-60 collisions studied by gamma-gamma coincidences -Phys. Lett. B251, 245 (1990) Doubly magic Pb-208: High spin states, isomers, and E3 collectivity in the yrast decay -Phys. Rev. C95, 064308 (2017); Aw: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Wolności i Solidarności; Złota Odznaka Miasta Krakowa; 1 nagroda zespołowa MNiSZW; Nagroda indywidualna III Wydziału PAN; Me: Członek PTF, American Physical Society; założyciel i przewodniczący Klubu "Myśl dla Polski"; współtwórca oraz były członek partii Liga Polskich Rodzin; Ach: zainteresowania naukowo-badawcze: badania struktury jądra i reakcji jądrowych metodami spektroskopii Gamma; współtwórca metody pomiarów krotności Gamma; odkrycie podwójnie magicznych jąder 146Gd, 68Ni i spektroskopia wielu jąder w tych obszarach; rozpracowanie metody badań jąder z nadmiarem neutronów w spektroskopii z użyciem głęboko nieelastycznych zderzeń ciężkich jonów; opublikowanie przeglądowego artykułu dot. tej metody w prestiżowym czasopiśmie J.Phys.G.Nucl.Part.Phys. 32 (2006) R151-R192; zaangażowanie w badania opadu radioaktywnego po "Czarnobylu" w szczególności obszerne badania zjawiska tzw. gorących cząstek; wypromowanie 5 doktorów, recenzowanie kilkudziesięciu prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich; czynny udział w licznych konferencjach międzynarodowych i dziewięciokrotnie jeden z głównych organizatorów Międzynarodowej Konferencji "Szkoła Fizyki Jądrowej w Zakopanem"; udział w odzyskaniu niepodległości poprzez wieloletnią działalność niepodległościową, skutkującą represjami ze strony władz komunistycznych np. odebraniem paszportu na 3 lata (status pokrzywdzonego w IPN); kandydowanie na senatora RP i uzyskanie 133,5 tys. głosów w ciągu 5 tygodni kampanii wyborczej; LS: angielski, rosyjski, niemiecki; H: polityka, muzyka, brydż, turystyka górska - udział w 3 dużych wyprawach w Azji; PMM: odkrycie metody badania jąder neutrono-nadmiarowych; wykłady na prestiżowych międzynarodowych konferencjach; pobyt w Instytucie Nielsa Bohra i poznanie wielu wybitnych ludzi nauki; OA: 1999 - 2016 szeroka działalność publicystyczna w Radiu Maryja i wielu wydawnictwach m.in. Gazeta Polska, Nasz Dziennik, Głos Nasza Polska a obecnie na forach internetowych; Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej (7. edition) BPH - British Publishing House Ltd.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo