4 obserwujących
52 notki
29k odsłon
479 odsłon

KSN NSZZ "S" wzywa do protestów

Wykop Skomentuj1

 Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki  NSZZ „Solidarność”  w sprawie akcji protestacyjnych.

 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ „Solidarność”  wzywa wszystkich członków i sympatyków Krajowej Sekcji Nauki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” do aktywnego udziału w akcjach informacyjnych i protestacyjnych w okresie inauguracji roku akademickiego 2012/13.   WZD upoważnia równocześnie Radę KSN do dokonania przeglądu sytuacji i zaostrzenia lub złagodzenia form protestu.

 

Uzasadnienie.

Nastąpiło faktyczne zablokowanie rozmów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat ponadzakładowego układu zbiorowego.  Przypomnijmy podstawowe fakty. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność działając z upoważnienia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność  pismem z dnia 1 lipca 2011 zgłosiła do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawione jako załącznik do niniejszego stanowiska żądania, które stanowią propozycję Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Uczelni Publicznych.Zgodnie z art. 152 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym układ taki ze strony pracodawców zawiera Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

            Do chwili obecnej Minister nie ustosunkowała się do w/w postulatów, czego konsekwencją jest zaistnienie sporu zbiorowego pomiędzy Krajową Sekcją Nauki NSZZ Solidarność oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236 z późń.zm.) Minister powinna zawiadomić o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy, czego do tej pory nie zrobiła.

       W dalszym ciągu nie są spełnione postulaty płacowe zgłaszane od lat przez KSN. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił realny kilkunastoprocentowy spadek płac zasadniczych w szkolnictwie wyższym. W tym samym czasie nastąpił żywiołowy wzrost wynagrodzeń w innych działach gospodarki narodowej. W związku z tym płace porównywalne – np.  do średniej krajowej  - spadły na uczelniach wyższych i w instytutach PAN o parędziesiąt procent. Umowa społeczna – tzw. ład płacowy 3:2:1:1 ustanowiony w pierwszej połowie poprzedniej dekady – jest  łamana.  

Katowice, 16 czerwca 2012.

Przewodniczący KSN NSZZ "Solidarność"

Edward Malec

 

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie