lestat lestat
3425
BLOG

Wojny z Sowietami nie było - rzecze Europoseł

lestat lestat Polityka Obserwuj notkę 104

Wpis Europosła tutaj  

W komentarzach europoseł napisał.

Polska nie była z Rosją Sowiecką w stanie wojny, 17 września obowiązywał rozkaz z Sowietami nie walczyć. Armia Czerwona weszła do Polski bez wojny

Na moje pytanie co pozwala mu tak twierdzić odpowiedział

Bo ani Rosja Polsce, ani Polska Rosji nie wypowiedziały wojny. Armia Czerwona po prostu wyłamała polskie szlabany i weszła, zaś polski Wódz naczelny wydał rozkaz - z Sowietami nie walczyć.

Napisałem że Adolf tez nie wypowiedział wojny Polsce (atakując). Wojny nie było ???

Kolejna odpowiedź

Z Niemcami była wojna, bo polska armia dostała rozkaz - z Niemcami walczyć. A wobec Sowietów był rozkaz nie walczyć.

No to podsumuję tę wymianę zdań.

W czasach PRL-u uczono o pokojowym bla bla  wkroczeniu Armii Czerwonej bla bla  w celu ratowania bla bla narodów ukraińskiego i białoruskiego bla bla , Związek Radziecki nie wypowiedział Polsce wojny bla bla , Polska Sowietom , zakończenia wojny nie było bla bla , rozkaz był z Armią Czerwoną nie walczyć.  Od samego 17 wrzęsni 1939 propaganda sowiecka twierdził nie było wojny . To samo twierdzili ich słudzy w PRL-u.

Niemal identycznych argumentów o braku wojny użył Janusz Wojciechowski .

1. W orędziu do Narodu Prezydenta Mościckiego z dnia 1 września 1939 nie ma słowa wojna.

Brzmi ono tak

Obywatele Rzeczypospolitej !

Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i Historii.

W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich.

Cały naród polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa.

nie ma słowa o wypowiedzeniu wojny , nie ma nawet słowa wojna , wszyscy natomiast wiedzieli że mamy wojnę z III  Rzeszą od momentu wygłoszenia orędzia.

2. Orędzie Mościckiego z 17 września 1939

Obywatele!

Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bez mała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności.

Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu.

Polska, sprzymierzona z Francją i Anglią, walczy o prawo przeciwko bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciwko bezdusznemu barbarzyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła na świecie. Z walki tej, wierzę w to niezłomnie, wyjść musi i wyjdzie zwycięsko.

Obywatele! Z przejściowego potopu uchronić musimy uosobienie Rzeczypospolitej i źródło konstytucyjnej władzy. Dlatego, choć z ciężkim sercem, postanowiłem przenieść siedzibę Prezydenta Rzeczypospolitej i Naczelnych Organów Państwa na terytorium jednego z naszych sojuszników. Stamtąd, w warunkach zapewniających im pełną suwerenność, stać oni będą na straży interesów Rzeczypospolitej inadal prowadzić wojnę wraz z naszymi sprzymierzeńcami.

Obywatele! Wiem, że mimo najcięższych przejść, zachowacie, tak jak dotychczas, hart ducha, godność i dumę, którymi zasłużyliście sobie na podziw świata.

Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem Naszego Narodu, w najcięższych warunkach.

Opatrzność wymierzy nam sprawiedliwość.

W tym orędziu z 17 września padają słowa i nadal prowadzić wojnę .

Agresora niemieckiego Mościki określił tak  1 września

Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i Historii.

Agresora sowieckiego tak  17 września

nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności.

Są słowa Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu i że nadal prowadzić wojnę .

Kto z Polaków w tamtym czasie wymyśliłby że mam wojnę tylko z Adolfem a ze Stalinem już nie ??

2.  Rozkaz był nie walczyć .

Po pierwsze była to dyrektywa / instrukcja a nie ROZKAZ  i brzmiała w tym fragmencie

Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów .

Dyrektywa powstała w tym samym momencie co odezwa Prezydenta , bo ogłoszona po spotkaniu z Mościckim . Sowiecka i PRL-owska propaganda skróciła to do słów – z bolszewikami nie walczyć.

18 września  Sztab Główny rozkazuje wszystkim polskim jednostkom i garnizonom zdecydowaną walkę z sowieckim agresorem.

20 wrzesnia już z terenu Rumunii Rydz- Smigły

Żołnierze! Najazd bolszewickina Polskę nastąpił w czasie wykonywania przez Wojsko nasze manewru, którego celem bylo skoncentrowanie się w południowowschodniej części Polski tak, by mając dla otrzymania zaopatrzenia i materiału wojennego komunikację i łączność przez Rumunię z Francją i Anglią, móc dalej prowadzić wojnę. Najazd bolszewickiuniemożliwił wykonanie tego planu. (...) W tej sytuacji obowiązkiem moim było uniknąć bezcelowego przelewania krwi w walce z bolszewikami (...). Wojna jeszcze trwa.Będziecie się jeszcze bić za Polskę (...)."


Wojna jeszcze trwa – czy wojna z III Rzeszą tylko ? Najazd bolszewicki nie był wojną ? Bezcelowe przelewanie krwi – nie jest stwierdzeniem , ze wojny nie ma .

3.,  Poseł napisał

Armia Czerwona weszła do Polski bez wojny, łamiąc jedynie odosobnione punkty oporu, jak np. Grodno.
,
Skoro to był ROZKAZ to rozkazu nie wykonano walcząc z bolszewikami

W dniach 18-19 września miała miejsce obrona Wilna przed nacierającymi wojskami sowieckimi. Z kolei w dniach 20-21 września trwały ciężkie walki o Grodno, gdzie na skutek zaciekłej obrony sowieckim czołgom nie udało się zdobyć miasta z marszu,
Wkraczającym jednostkom Armii Czerwonej opór zbrojny stawiły związki taktyczne Korpusu Ochrony Pogranicza, Brygada Rezerwowa Kawalerii Wołkowysk i Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie. W serii bitew na całym froncie, wojska polskie podjęły próbę opóźnienia marszu jednostek sowieckich. Przez trzy dni (17-20 września) trwała obrona przez KOP Rejonu Umocnionego Sarny. W dniach 29-30 września jednostki KOP pod dowództwem gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna rozbiły 52 Dywizję Strzelecką Armii Czerwonej w bitwie pod Szackiem. 1 października zmuszone były się rozproszyć po bitwie pod Wytycznem; niewielka część zdołała się przyłączyć do SGO Polesie. Przedzierająca się na zachód SGO "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga 29–30 września stoczyła zwycięskie walki z oddziałami sowieckimi pod Jabłonią i Wilanowem.
Broniono przeprawy przez Dźwinę , pociąg pancerny Pierwszy Marszałek w boju , kilka bombowców polskich zrzuca bomby , trwają walki powietrzne z lotnictwem sowieckim , sowieci bombardują Grodno,Sarny,Czortów itd.
Wytrwali lub tym którym się chce znajda jeszcze dziesiątki takich przykładów.

4. Agresja sowiecka łamala m.in. postanowienia polsko - sowieckiego układu o nieagresji oraz obowiązującą Polskę i Związek Sowiecki konwencję z 1933 roku o określeniu napaści, tj. agresji; atak Zwiazku Sowieckiego wyczerpal znamiona "napasci" określone w tejze konwencji, "więc nie było konieczne wypowiedzenie wojny" przez Polske, a nota ambasadora Polski w Moskwie wystosowana w nocy 16 na 17 wrzesnia 1939 roku, jednoznacznie uznala ten akt, za agresję

5. 3 miesiacach od agresji sowieckiej, dnia 18 grudnia 1939 roku rząd Polski we Francji "uznał, że zaistniał 'de facto' stan wojny pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Sowieckim .


Zazwyczaj dyskutuję . W tym przypadku , gdy ktoś powiela sowiecką i prlowską interpretację parafrazując słowa Janusza Wojciechowskiego – napiszę

Rosjanin kwestionujący stan wojny lub wojnę pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim we wrzesniu 1939  to ignorant, tchórz albo kłamca.

Polak negujący fakt tej wojny i szukający tłumaczeń czy interpretacji , że wojny nie było  - to zdrajca.
  
 p.s. 15 września 2009 w Salonie 24 napisałem tak

Najechali. Na czołgach , na koniach , pieszo . Wzięli naszych żołnierzy do niewoli. Niektórych zamordowali , niektórych zmusili do wycieńczającej pracy. Niektórych wcielili do swojej armii . Niektórych zwolnili . Tych co nie zdążyli , wcielili do innej armii . Ci co zdążyli opuścili z generałem te tereny .

 Najechali. Wywlekali z domów , pakowali w pociągi wywozili . Inteligencję celowo mordowali. Wywieźli tam gdzie część zmarła z wycieńczenia , chorób , nieludzkiego wysiłku . Kobiety gwałcili , dzieci bili , starców wlekli. Zabrali nam wszystko co przedstawiało jakąś wartość.
 
Wbili nam nóż w plecy , traktowali jak bydło . Gdy losy wojny się odwróciły , na jakiś czas byliśmy sojusznikiem. Gdy się okazało , że zamordowali naszych oficerów , zerwaliśmy stosunki. Stworzyli sobie inny rząd który nazwali polski .
 
Po zakończeniu wojny większość część terenu jaki najechali , potem utracili i na nowo zdobyli , zatrzymali dla siebie . To już nie jest Polska . Ci co ocaleli nie wrócili do swoich stron. Innych co w ramach Państwa Podziemnego walczyli , wysłali tam gdzie ich poprzedników w polskich mundurach .
 
Teraz po słowach ”zbrodnia wojenna” posła , który nie powinien według mnie już dalej być wicemarszałkiem  , niektórzy udowadniają , że to nie była wojna , bo nie podpisano traktatu po zakończeniu wojny , ani jej nie wypowiedziano .
 
Nieważna jest odezwa prezydenta z 17 września 1939 i nieważne jest oświadczenie z 18 grudnia1939roku . Rząd RP na uchodźstwie uznał, że zaistniał de facto stan WOJNY między Rzeczpospolitą Polską a Rosją Sowiecką .
 
Jeśli to nie była wojna to co to było ? Ach no tak , to było ogłoszone 27 października 1939
Naród ukraiński w byłym państwie polskim skazany był na wymarcie ... Polscy panowie robili wszystko, by spolszczyć ludność ukraińską, zakazać używania słowa Ukrainiec i zastąpić je słowem bydło i chłop ... Armia Czerwona, wypełniając wolę wielkiego narodu radzieckiego, wyciągnęła do mas pracujących Zachodniej Ukrainy pomocną dłoń i oswobodziła je z ucisku polskich kapitalistów i obszarników. Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi obradowało pod hasłem śmierć białemu orłowi.
 
Jeśli to nie była wojna , to co jest wojną ?
I 17 września wytłumaczcie tym nielicznym ocalałym co jeszcze żyją , że to może była wojna de facto ale nie de iure .
 
A za jakiś czas wytłumaczycie mi , że mieszkając w Sopocie w Rzeczpospolitej Polskiej mieszkam tam de facto , bo de iure ........ Freie Stadt Danzig ?
lestat
O mnie lestat

W związku z końcem postkomunistów,a poszerzeniem pojęcia lewica oraz uznaniem Gierka za patriotę - odkurzam znaczek sprzed 35 lat "Za nic bym nie chciał , aby uważano mnie za człowieka poważnego , bo w obecności tzw. poważnych ludzi dzieci bawia się bez wigoru i radości , kobiety przestają być zalotne , wojskowi nie chcą opowiadac pieprznych anegdot , maski zdejmuja lub nadziewają w ich obecności tylko ludzie smutni. A na dodatek - durnie są zawsze poważni. Jeden z tych poważnych wygłosił najgłupsze zdanie w salonie na mój temat "dyskomfort części dyskutantów wynikający z tej wprost niemożliwej już do banalizowania, relatywizowania czy tym bardziej ignorowania kompromitacji PO, wzrósł niepomiernie i manifestuje się w sposób różnoraki. Jedni fundują nam różnego rodzaju divertissement w postaci zagadek...."

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka