46 obserwujących
496 notek
487k odsłon
627 odsłon

Marcel Reich-Ranicki - więcej niż w Wikipedii czy IPN

Wykop Skomentuj3

            Należy zaznaczyć, iż w pierwszych dniach listopada 1949 r. RANICKI odwołany chwilowo z placówki dyplomatycznej w Londynie, powrócił do Warszawy, gdzie w tymże miesiącu spotkał się z BOEHMEM Gerhardem. I w tym przypadku RANICKI również nie powiadomił swych władz zwierzchnich Dep. VII o pobycie BOEHMA w Warszawie.

            Były radca Ambasady Polskiej w Londynie, MORSKI, charakteryzując RANICKIEGO z okresu pełnienia obowiązków konsula przez niego, stwierdza, że wykazywał on zbyt mało czujności w stosunku do elementów trockistowsko-sjonistycznych. Utrzymywał on bliskie kontakty z Bernardem SINGEREM, BIRENHOLZEM, LAMETEM /aktywni trockiści do 1939 r. w Polsce/ i b. sekretarką MUSZKATA – REJZIN, która była bliską przyjaciółką SINGERA i żoną pracownika redakcji wrogiego pisma żydowskiego „Jewish Chronicle”.

            RANICKI w rozmowach na temat nastrojów w społeczeństwie polskim wykazywał wyraźnie stanowisko przeceniania sił i wpływów reakcji. Tym też tłumaczył sobie konieczność stosowania narodowo-oportunistycznej linii GOMUŁKI, czyli nie afiszowania się z sympatiami proradzieckimi. Wynikiem tych tendencji u RANICKIEGO było to, że nie wykazywał żadnego zainteresowania, gdy chodziło o nawiązanie choćby towarzyskich stosunków z pracownikami Ambasady ZSRR. W stosunku do doradców radzieckich wykazywał wyraźne stanowisko lekceważenia ich zdolności i inicjatywy. Gdy prasa angielska skomentowała rezolucję Biura Informacyjnego w sprawie Tita i KP Jugosławii jako „wynik raportów radzieckich doradców i obserwatorów z terenu Jugosławii”, RANICKI wykazał antyradziecką reakcję na tę rezolucję. Wyraził się on między innymi, że „my znamy takich doradców z naszego odcinka”.

            W sprawie GOMUŁKI, RANICKI jeszcze przed samym wyjazdem z Londynu wyrażał nadzieję, że GOMUŁKA i przynajmniej część jego teorii zrehabilituje się.

            W styczniu1950 r. RANICKI za niedostateczne wyjaśnienie swej działalności politycznej przed 1939 r. oraz za nadużycie władzy na stanowisku p.o. Konsula Generalnego RP w Londynie został zwolniony z aparatu BP i zajmowanego stanowiska. Rozpoczął pracę w MON na stanowisku redaktora, gdzie pracował do listopada 1951 r. Następnie w późniejszym okresie współpracował jako literat z wydawnictwem „Książka i Wiedza”. Obecnie współpracuje z Polskim Radiem przy opracowywaniu audycji w języku niemieckim.

            W 1952 r. RANICKI został usunięty z PZPR. Sprawa jego była ostatnio rozpatrywana powtórnie przez CKKP i decyzja wykluczenia go została zachowana.

            Z posiadanych materiałów wynika, że RANICKI nadal utrzymuje korespondencję ze swoją siostrą BOEHM Gertą, od której otrzymuje często paczki /kupony, kawa, kakao, medykamenty itp./.

Odnośnie obecnej działalności RANICKIEGO nie posiadamy żadnych materiałów.

            Z uwagi na to, że nie stwierdzono obecnie wrogiej działalności RANICKIEGO wydaje się słusznym zaniechanie rozpracowania.

Opr. Ł.Z.

Wyk. 2 egz. FJ

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura