Marek Mądrzak Marek Mądrzak
431
BLOG

Otoczenie z Wojskowej Akademii Politycznej

Marek Mądrzak Marek Mądrzak Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 7

Skoro Wiatrowi przysłużył się wywiad MSW, co dopiero mówić o przełożonych, współpracownikach i kolegach z macierzystej uczelni - Notatka służbowa, Tajne:

W dniu 3.08.65 r. podczas rozmowy z Szefem Wydziału Kadr Wojskowej Akademii Politycznej płk. Mastalerzem dowiedziałem się, że kierownictwo Akademii wysuwa pod adresem doc. Wiatra szereg następujących zastrzeżeń:

 Za dużo wyjeżdża za granicę, szczególnie do państw kapitalistycznych, że nie zawsze wyjazdy jego związane są z interesem Wojskowej Akademii Politycznej.

Każdy wyjazd to w pewnym stopniu zaniedbanie obowiązków służbowych w swej katedrze.

Przytaczają rzekomo przykład, że dwaj słuchacze piszący prace pod jego kierownictwem nie ukończyło jej w terminie wyłącznie z jego winy.

Płk Mastalerz osobiście stwierdza, że w stosunku do niego ma zastrzeżenia, czy jest celowym, aby on otrzymywał tak często zezwolenia na wyjazdy do krajów kapitalistycznych.

Osobiście podejrzewa go, że może on odmówić powrotu do kraju, chociaż nie ma na to stwierdzenie na razie żadnych konkretnych dowodów.

W-wa dn. 10.08.65 r.                                                            kpt. Wiesław Szałański

- Notatka służbowa, klauzuli brak:

            W dniu 27 V 65 r. płk Machoń z GZP poinformował mnie, że doc. Wiatr z WAP jest mocno popierany i faworyzowany przez prof. Szafa i doc. Bałmana Zygmunta z PAN (Instytut Filozofii i Psychiatrii).

            Doc. Wiatr w latach 1959-60 opublikował cykl artykułów w czasopiśmie „Radar” (cztery odcinki), w których gromił antysemitów.

            Pierwsza żona doc. Wiatra była żydówką [sic]. Po rozwodzie ponownie wyszła za mąż za Bolkowiaka Alefa, który przebywa na placówce dyplomatycznej w Wiedniu.

            Doc. Wiatr był na stypendium w USA, które załatwił prawdopodobnie prof. Szaf.

          Wg opinii płk. Machonia doc. Wiatr wyraża poglądy rewizjonistyczne i przebywa w środowisku osób o takim nastawieniu.

                                                                       27 V 65 [parafa]

dopisek Odnośnie uczestnictwa doc. Wiatra w Międzynarodowej Komisji Naukowej, która zajmuje się badaniami wartości lokalnych systemów władzy, GZP nie jest zoriętowane [sic], sprawa ta załatwiona została prawdopodobnie pomiędzy PAN a doc. Wiatr [sic].

                                                                                              8 VI 65 [parafa]

Charakterystyczne, że politruk instruuje bezpieczniaka w kwestiach rasowych. Nie przypadkowo katalogi IPN rozpoczynają się od działu „Kierownicze stanowiska partyjne i państwowe b. PRL”. W tymże katalogu polecam fragment poświęcony Jaruzelskiemu -  Szef GZP w latach 1960- 65, więc Machoń jest właściwie z jego nominacji.

Cdn

Osoby zadowolone i niezadowolone z lektury proszę o klikanie na poniższe reklamy.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura