Marek Mądrzak Marek Mądrzak
643
BLOG

Generał Józef Wiatr

Marek Mądrzak Marek Mądrzak Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 9

Po opublikowaniu pierwszej notki z teczki Wiatra zainteresowanie wzbudziło jego pokrewieństwo z londyńskim emigrantem – Notatka służbowa z akt pers. znajdujących się w Centr. Archiw. WP na stryja doc. Wiatra Jerzego, który obecnie zam. w Anglii, Tajne: /…/ Ob. WIATR Józef brak jakichkolwiek danych w aktach o jego rodzicach. W 1908 kończy gimnazjum, następnie wyższe studia handlowe w Krakowie. W 1913 r. uzyskał absolutorium Wydziału Prawa UJ. W 1914 wstępuje do Oddziałów Strzeleckich i służy w Brygadzie Legionów. W czerwcu 1918 r. obejmuje komendę Obwodu POW m. Krakowa.

            W dniu 1.01.1917 roku otrzymuje stopień chorążego, kończy wyższą szkołę wojenną i kolejno awansuje jako zdolny i oddany oficer, bo już w 1927 roku posiada stopień ppułkownika. Zajmuje w tym czasie następujące stanowiska:

            Szef Wydziału IV Sztabu Gen., dowódca baonu 4 p.s.p., dowódca pułku KOP „Wilejka” oraz dow. Pułku 86. W 1919 r. pełnił funkcję adiutanta /Szefa Gabinetu II Wiceministra generała Sosnkowskiego/.

            W 1934 roku przy objęciu funkcji dow. 86 pp ówczesny Dowódca Korpusu Gen. Bryg. Kruszewski pisze w charakterystyce na ppłk. Wiatra „Pojmując wysoce ideowo służbę – położył bardzo duże zasługi nie tylko w zakresie wyszkolenia i służby granicznej, lecz również w podniesieniu poziomu moralnego żołnierza KOP, na polu pracy obywatelskiej przez zaszczepienie ludności kresowej poczucia idei państwowości polskiej. Dobre stosunki między wojskiem i społeczeństwem w dużej mierze należy zawdzięczać ppłk. Wiatrowi, który przez umiejętne postępowanie z miejscową ludnością potrafił wzbudzić w niej zaufanie do wojska i Państwa Polskiego.” Posiada bardzo dobre charakterystyki jako wzorowy i oddany oficer, za co był kilkakrotnie odznaczony.

Warszawa 13.07.1965  r.

Jutro o koniaku „Martel”.

Osoby zadowolone i niezadowolone z lektury proszę o klikanie na poniższe reklamy.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura