48 obserwujących
496 notek
507k odsłon
  489   0

Jerzy Wiatr i wywiad wojskowy

3. „Krótki raport na temat konferencji o siłach zbrojnych i społeczności w Europie zachodniej”. Autor Morris Janowitz, przewodniczący tej konferencji. Raport omawia w skrócie niektóre zagadnienia, jakie rozpatrywano na konferencji odbytej 3 i 4 lipca 1964 roku w Londynie. Na konferencji tej rozpatrywano zagadnienie wzajemnego oddziaływania społeczeństwa na siły zbrojne, czynniki mające wpływ na rekrutację do sił zbrojnych, wpływ rozwoju społeczeństwa w sensie technologicznym i politycznym na zmiany w siłach zbrojnych na rekrutację i szkolenie kadry oficerskiej. Sam raport, ze względu na to, że sygnalizuje tylko omawiane zagadnienia, ocenia się jako mało wartościowy, ciekawsze byłyby referaty z tej konferencji.

4. „Studium perspektyw kariery wojskowej”. Autor Oscar Grusky z Uniwersytetu California w Los Angeles. Autor na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród oficerów jednostki sił powietrznych dokonuje wszechstronnej analizy perspektyw kariery wojskowej oficerów. W swej analizie autor dokonał podziału oficerów ze względu na wykonywane funkcje oraz ze względu na posiadane wykształcenie. W ten sposób podzielił oficerów na cztery grupy i dokonał analizy każdej grupy z punktu widzenia rodzaju wykształcenia, posiadanego doświadczenia bojowego, stopni wojskowych, wykształcenia ojca, pochodzenia społecznego, przynależności politycznej i społecznej, kariery wojskowej, perspektyw na przyszłość itp. Opracowanie to jest wartościowe i bardzo ciekawe.

5. „Organizacyjne środki przeciwdziałania na groźbę wybuchu przypadkowej wojny jądrowej. Niektóre wyniki badań”. Autor Morris F. Friedell, z Uniwersytetu Chicago. Autor wychodzi z założenia, że przy obecnym stanie techniki jądrowej wojna globalna – jądrowa jest coraz mniej prawdopodobna. Natomiast istnieje stałe niebezpieczeństwo, że przypadek i pomyłka mogą doprowadzić do wybuchu wojny. W związku z tym autor dokonuje analizy warunków, sposobów i środków zapobieżenia wybuchowi wojny przez przypadek. W pracy tej omówiona jest zarówno technika zapobiegania takiej wojny [sic], jak i przesłanki socjologiczne i psychologiczne tego problemu. Praca ta jest wartościowa i ciekawa.

6. „Problemy kontroli i strategii w demokracji pluralistycznej. Autor P.J. Hammond z Instytutu naukowego RAND Corporatian. Jest to czysto teoretyczna praca na temat środków i sposobów administracyjnych przy wypracowaniu polityki bezpieczeństwa narodowego w ustroju politycznym demokracji. Ze względu na jej czysto teoretyczny i dyskusyjny charakter praca ta jest mało przydatna do wykorzystania.

            W sumie ocenione opracowania przedstawiają wartość dla potrzeb naszego wojska i za wyjątkiem raportu wymienionego w punkcie 3, który tylko sygnalizuje zagadnienia, jakie były omawiane na konferencji, oraz opracowania w punkcie 6, mogą być wykorzystane przez Zarząd II Sztabu Gen. oraz inne instytucje jak GZP, Biuro Studiów i Akademie wojskowe.

Dokument wykonał ppłk BE (?) 20.08.1966 r.

Na dzisiaj zakończę cykl o teczce Jerzego Wiatra. Starałem się wybrać Państwu do lektury dokumenty najciekawsze i najbardziej reprezentatywne. Dużo wątków pominąłem np. donosy osobowych źródeł informacji na Wiatra (koledzy?), gros komunikatów z podsłuchów, niemal całą teczkę pracy tw „Docenta”. Z tej ostatniej opublikowałem tylko 2 dokumenty odnoszące się wpisów na wykazie nagród. Do donosów z teczki pracy wrócę, gdy sąd stwierdzi, że Jerzy Wiatr złożył prawdziwe oświadczenia lustracyjne. Warto zwrócić również uwagę na zapisy ewidencyjne Służby Bezpieczeństwa, według których w 1969 r. Wiatr został zarejestrowany do nr. 27097 w kategorii zabezpieczenie. Po 4 latach kategorię zmieniono na konsultanta. Rejestracji dokonali funkcjonariusze "opiekujący" się środowiskami twórczymi. Jeszcze w tym samym roku nastąpiła zmiana jednostki na tę, w ktorej zajmowano się nauką polską. Z rejestracji zrezygnowano dopiero w styczniu 1990 r. Ciekaw jestem, czy autorzy wydanej w IPN "Stłamszonej nauki" zająknęli się na ten temat?

Jutro o współpracowniku SB i IPN – „Leszku”.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura