5 obserwujących
176 notek
29k odsłon
42 odsłony

e-Rynek telemedycyny

Wykop Skomentuj

Model rynku usług telemedycznych wymaga wydzielenia pięciu segmentów zdalnych kontaktów.

Wprowadzone w tekście „Fundusze telemedycyny” nowe instytucje ustroju ochrony zdrowia: Narodowy Fundusz Rynku Telemedycznego oraz Międzyzakładowy Fundusz Telemedyczny, opierają się na przedstawionej na rysunku 1 modelu usytuowania kluczowego segmentu tego s-Rynku.

image

Rys. 1. Model usytuowania s-Placu porad telemedycznych. Opracowanie Andrzej Madej.

Zasoby tych funduszy ubezpieczeniowych pozwalają pacjentowi (ciemno szary „człowieczek”) na używanie instrumentu finansowego nazywanego roboczo „płacidłem” (niebieska literka P w sześciokącie), dla nawiązanie kontaktu z lekarzem (jasno niebieski „człowieczek”) dysponującym ekranem do interaktywnej komunikacji.

Ale stopień skomplikowania przygotowania oferty lekarza, przygotowań nie tyle jego co dostawców cyfrowej infrastruktury informacyjno-transakcyjno-rozliczeniowej jego zdalnej porady, oraz stopień skomplikowania przygotowania finansowania pacjenta dla opłacenia usługi i znów nie tyle jego co dostawców środków publicznych dla partnerskiego wsparcia jego prywatnych środków, każe poszerzyć wizję relacji pomiędzy uczestnikami rynku o przestrzenie oceny jakości oferty i potrzeby.

Poszerzyć o przestrzenie interaktywnego pogłębiania informacji uczestników s-Rynku i o ofercie i o potrzebie.


Dwa place miar

Współczesny rynek posługuje się taką ilością standardów dla mierzenia jakości dóbr, że nie ma potrzeby potwierdzania wiarygodności wystawianych ofert. Ewentualne rozbieżności w ocenie towaru pomiędzy sprzedającym a kupującym, można będzie rozstrzygnąć w uregulowanych prawnie procedurach. Tym samym utraciły znaczenie niegdysiejsze „place solne”, na których dostawca musiał potwierdzić na wadze właściwości sprzedawanego towaru.

Internetowe świadczenie zdalnych usług, przywraca potrzebę przed transakcyjnego sprawdzenia standardu proponowanej usługi. Placówka medyczna dostarczająca lekarzowi cyfrowej technologii do przedstawiania informacji, realizowania transakcji i rozliczania zdalnej porady, musi wypełnić szereg standardów jakości, aby udostępnić lekarzowi i pacjentowi ekrany do komunikacji.

Wobec analogii z funkcjonalnością niegdysiejszych „Placów solnych”, określiłem tą przestrzeń potwierdzania przez placówkę medyczną właściwości dostarczanych usług „s-Plac miar porad”.

Ale charakter zindywidualizowanych usług społecznych mających wsparcie publiczne, takich jak Telemedyczna kontrola terapii, wymaga partnerstwa prywatno–publicznego dla ich opłacania. I to bardzo specyficznego partnerstwa, bo nie tylko opartego na stosunku ubezpieczeniowym, ale dodatkowo uprawniającego pacjenta do swobodnego wyboru wykonawcy usługi z cyfrowo otwartego rynku. Koniecznym jest zatem wprowadzenie nowego instrumentu finansowego, który będzie obejmował zobowiązania pieniężne pacjenta, funduszu narodowego (Narodowy Fundusz Rynku Telemedycznego – bon N-narodowy) i funduszu samorządowego (Międzyzakładowy Fundusz Telemedyczny – bon S-samorządowy). Roboczo określonego funkcjonalnym terminem „płacidło”.

Dzięki takiemu partnerstwu środków prywatnych, narodowych i samorządowych połączonych w „płacidle” s-Rynku usług telemedycznych, użytkownik usług telemedycznych uzyskuje swobodę w wyborze ofert placówek medycznych.

Tą przestrzeń kontaktów dla potwierdzania właściwości planowanych płatności określiłem terminem „s-Plac miar płatności”.

Czyli do zakupu usługi zdalnej porady u konkretnego lekarza dysponującego Ekranem komunikacji, potrafiącym obsłużyć informacyjną, transakcyjną i rozliczeniową platformę usługi telemedycznej, potrzebne nam są interaktywne spotkania w pięciu cyfrowych przestrzeniach s-rynku społecznej gospodarki rynkowej. Najbardziej widocznego s-Placu porad, dwóch s-placów miar standardów, najważniejszego dla praktyki dobrostanu zdrowia: s-Placu wizyt i s-Placu rozliczeń.


Pięć segmentów kontaktów

Przedstawiony na rysunku 2 struktura oddziaływania Systemu Narodowego Funduszu Rynku Telemedycznego obejmuje pięć segmentów nazywanych s-Placami.

W u góry s-Plac ofert usług telemedycznych przedstawia warunki (czas, cena) gotowości lekarzy dysponujących „ekranami” do świadczenia usług.

Pierwsze od lewej w środku s-Plac miar porad, to interaktywna informacja o właściwościach usług telemedycznych.

Pierwsze od prawej w środku s-Plac miar płatności, to interaktywna informacja o właściwościach płatności za usługi telemedyczne.

W środku czwarty ale najważniejszy segment s-Rynku, s-Plac wizyt telemedycznych, obejmujący platformy interaktywnej komunikacji obsługujące ekrany Pacjenta i Lekarza.

Na dole s-Plac rozliczeń transakcji.  

Łącznie s-Rynek usług telemedyczny obejmuje pięcio-segmentową („Placową”) przestrzeń interaktywnych spotkań, wraz z instytucjami zapewniającymi platformy interaktywnej komunikacji i współpłatność usług.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo